reklama

Zateplením stropu zabráníte úniku tepla

Zabránit úniku tepla je třeba a kromě jiných oblastí je nutné přikročit také k zateplení stropu. Tím může unikat až 12 % tepla. Podle situace to lze udělat dvěma způsoby, které jsou ovlivněny tím, zda máte možnost zateplit strop z prostoru nad ním či jak ho plánujete v budoucnu využívat, nebo musíte přistoupit k zateplení stropu v dané místnosti. Kromě samotné tepelné izolace dosáhnete i izolace zvukové a lze zohlednit i zvýšenou požární bezpečnost.

Při zateplování domu je důležité dbát i na zateplení stropu, kterým uniká značná část tepla, obzvlášť jde-li o strop pod nezateplenou půdou.
Zateplením stropu zabráníte úniku tepla

Co je důležité před zateplením

Než se pustíte do zateplení stropu, je třeba znát několik důležitých věcí, které vám pomůžou k tomu, aby zateplení bylo provedeno dokonale.

 • zjistěte aktuální skladbu střechy,
 • zvolte vhodnou tloušťku izolace. Ta se odvozuje od skladby a materiálu, který strop tvoří. Dle aktuálně platné normy je třeba dosáhnout jedné ze dvou hodnot – požadované a doporučené. Hodnota požadované je 0,3 W/m2.K, doporučené 0,2 W/m2.K s tím, že čím je nižší, tím jsou tepelně izolační vlastnosti lepší. Pro dosažení těchto hodnot je třeba použít izolaci o tloušťce minimálně 20 centimetrů,
 • nezapomeňte na parozábranu a položte ji důkladně – parozábrana je hydroizolační fólie, která zabraňuje pronikání vlhkosti do konstrukce střechy a musí být řádně utěsněna, a to jak ve spojích, tak ve všech místech, kde je napojována na stěny či prostupy (například okna).
Parozábrana je důležitou a nezbytnou součástí zateplení
Parozábrana je důležitou a nezbytnou součástí zateplení

Zateplení z horního prostoru

V rodinném domě, kde se nachází nevytápěná půda a chcete zateplit strop pod ní, je možné položit tepelnou izolaci na její podlahu. Je možné použít různé druhy izolací, jejich výhodou je u některých vzhledem k systému zateplení pouhou pokládkou jejich snadné odstranění.

 • vyrábí se ve formě desek nebo rolí,
 • izolaci položenou na půdě, kterou chcete mít pochozí, je třeba ještě opatřit záklopem z prken nebo OSB desek, v opačném případě budou stačit úzká prkna, která umožní údržbu potřebného,
 • použitou vatu je dobré chránit před prachem a studeným větrem použitím lepenky, kterou se překryje.
Vhodným materiálem pro zateplování stropu je minerální vata
Vhodným materiálem pro zateplování stropu je minerální vata

 • vhodný polystyren pro zateplení stropu nese označení EPS 100Z nebo S, pro nejlepší výsledky je vhodný šedý polystyren o tloušťce minimálně 200 milimetrů,
 • je vhodné volit izolaci ve dvou vrstvách, kdy se druhou překryjí spáry spodní vrstvy,
 • vzhledem k pevnosti materiálu je možné plochu využívat jako pochozí.

Mezi trámy se nafouká minerální vlna, někdy se používá také celulózová izolace ošetřená proti biologickým škůdcům.

 • Aplikace je rychlá, snadná a dostane se do všech míst,
 • materiál je paropropustný, s dobrými izolačními vlastnostmi,
 • tento způsob zateplení stropu má i své nevýhody – jsou jimi vznik tepelných mostů a častý vznik plísní.
Aplikace foukané izolace je rychlá a snadná
Aplikace foukané izolace je rychlá a snadná

 • dá použít z vrchní i spodní strany stropu,
 • dostane se i do všech dutin,
 • po aplikaci je možné ji seříznout na zvolenou tloušťku.

Zateplení zespodu

Zateplení stropu lze řešit také umístěním izolace do místnosti. Je nutné ovšem počítat s tím, že se tím značně sníží strop, což v některých případech není vhodné ani možné, zejména o potřebnou tloušťku. Zateplení ve formě minerální vlny lze vkládat do podhledu, strop lze zateplit také kontaktním způsobem. Je to způsob, kdy se izolace ve formě polystyrenových desek připevňuje na strop z dané místnosti. Ovšem nese sebou jistá rizika, kterým je třeba co nejvíce předcházet:

 • zachovejte světlou výšku místnosti minimálně 2,5 metru,
 • může zde kondenzovat vlhko,
 • dřevěné stropy jsou ohroženy hnilobou a dřevokaznými houbami.
Minerální vlnu lze vkládat i do stropního podhledu
Minerální vlnu lze vkládat i do stropního podhledu

 • použijte polystyren klasický s označením EPS 70,
 • nalepte ho k podkladu cementovým lepidlem a ukotvěte talířovými hmoždinkami (pak musí být ovšem strop dostatečně únosný, aby izolaci udržel).
Tepelnou izolaci lze vložit do podhledu
Tepelnou izolaci lze vložit do podhledu

Zateplení trámů

Se zateplením stropu souvisí i zateplení stropních trámů. V tomto případě je možné použít skelnou nebo minerální vatu. V každém případě je nutné použít parozábrany, které přijdou do míst nejblíže vytápěné místnosti – tedy do podhledu pod budoucím stropem, nebo přímo pod izolaci.

Publikováno: 24.8.2019, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.