reklama

 Elektronický online stavební deník Stavario

Znáte z TV, O domu

Na každé stavbě je povinnost stavebníka vést stavební deník. Je to dokument, do něhož se zaznamenává průběh stavby každý den, kdy stavba probíhá. Zapisují se provedené práce, osoby, které na staveništi pracují nebo dodávky materiálu na stavbu. Víte ale, že takový deník je možné vést i online?

Stavební deník

Stavební deník je dokument, který musí podle  §  157 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) vést každý stavebník, který provádí stavbu, vyžadující stavební ohlášenínebo povolení. V některých případech není nutné vést stavební deník, ale pouze jednoduchý záznam o stavbě. 

Ve stavebním deníku musí být zaznamenáno:

 • Název a místo stavby
 • identifikační údaje stavebníka, investora, zhotovitele, projektanta, dodavatelů a subdodavatelů
 • jméno a příjmení stavbyvedoucího (má úředně ověřené oprávnění k vedení stavby)
 • projektová a veškeré technické dokumentace
 • seznam dokumentů a doklady ke stavbě
 • veškeré změny, týkající se změn stavbyvedoucích nebo zhotovitelů.

Záznamy do stavebního deníku

Každý den, v případě nemožnosti denních záznamů minimálně jednou za týden se do stavebního deníku zaznamenává datum, jména a příjmení osob, zúčastněných na stavbě, popis a množství provedených prací a montáží na stavbě, povětrnostní podmínky, dodávky materiálu a výrobků na stavbu a další údaje, zachycující pohyb prací a časový harmonogram navržených činností na staveništi. Také by zde měly být vyznačeny odchylky od projektové dokumentace, časové prodlevy, nenadálé události a podobně, co zapříčiní nedodržení plánu stavby.

Kdo pracuje se stavebním deníkem?

Máte skvělý přehled nad skladovými položkami, majetkem i nářadím. Vždy víte o všem. Např. i o tom, kdo nářadí přebral a kde se právě teď nachází. Vše lze přebírat i na stavbě.

 • Stavebník
 • investor
 • stavbyvedoucí
 • osoba vykonávající stavební dozor na stavbě - technický, autorský či zeměměřičský
 • osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • správní dozorce

Elektronický stavební deník Stavario

V době moderních a chytrých technologií můžeme stavební deník vést i online. Je to ideální a zjednodušená forma složitého ručního zapisování do papírové podoby stavebného deníku. Stavební deník sleduje a vyplňuje řadu věcí automaticky a vy tak můžete ušetřený čas věnovat smysluplnějším činnostem. Navíc je prakticky vyloučeno, že by se takový stavební deník ztratil, poškodil či dokonce zfalšoval. Jako stavebník máte oprávnění do něho kdykoliv nahlédnout a provádět zápisky, sledovat docházku stavebních dělníků, kontrolovat dodávky materiálu a zařízení. Vše můžete dokonce nechávat nahrávat na video a pořizovat fotografie, které ukládáte přímo na cloudové úložiště. Mnoho záznamů se provádí automaticky (např. docházka nebo záznamy o počasí).

Pro koncového zákazníka pak online stavební deník znamená možnost komunikace s dodavatelskou firmou, schvalování objednávek, kontrola probíhajících činností přes fotografie nebo videa, a taktéž vznášení dalších nebo upravujících požadavků na práce na stavbě. Veškeré předávání dokumentů může probíhat elektronicky, a to včetně elektronického podpisu přes aplikaci. Může také podepisovat objednávky, odpovídat na požadavky realizačních firem nebo sám vytvářet a zadávat požadavky na stavbu a další úkony.

Online stavební deník ale umí i další věci. Můžete si díky aplikaci vytvořit například správce vašich projektů. Toho bude aplikace automaticky upozorňovat na potřebné a následné revize komínu, kotle či strojů, údržbu, výměnu a další možnosti.

Veškeré záznamy pak můžete rovnou sdílet se stavebním úřadem, státní správou a dalšími dotčenými institucemi, které mají oprávnění zasahovat do řízení stavby. Odpadá vám neustálé obíhání úřadů a  předkládání stavebního deníku ke kontrole. Vše je prostě online a dostupné třeba o půlnoci nebo ve svátek.

Vizitkou každé solidní stavební firmy je spolehlivé a přesné vedení stavebního deníku. Stavební deník slouží jako ochrana jak pro stavební firmu, tak investora. V případě řešení reklamací pak správně a pravdivě vedený stavební deník slouží jako důkazní materiál při zkoumání dodržení doporučených technologických postupů, a že provedené& práce jsou ve smluveném rozsahu. A protože stavební deníky v papírové podobě v minulosti již mnohokrát ukázaly, že ne vždy je v nich vše zaznamenáno poctivě a průkazně, online stavební deník rozptyluje veškeré pochybnosti o transparentnosti a přehlednosti. Díky online stavebnímu deníku odpadá& časová prodleva při dojíždění na stavbu, vyzvedávání papírového stavebního deníku a odvážení na stavební úřad, případně jeho neustálé hledání a sepisování dokladů o zapůjčení. Do online stavebního deníku nahlédne každý, kdo je k tomu oprávněný odkudkoliv a kdykoliv.