reklama

13. díl Online stavebního deníku vám představí školu suché výstavby

Skončily vánoční svátky a Fachmani Pepa a Karel nelenili a vyrazili na stavbu zkontrolovat, zda všechny rozdělané práce byly dokončeny. A následně navštívili školu suché výstavby, kde se dozvěděli, jaké chyby se nejčastěji na stavbách dělají, s Josefem Benešem, který byl vyzbrojen termokamerou, prověřili dokonalou izolaci nové fasády a vrátili se v čase k hloubení jámy na dešťovou jímku.

Online stavební deník
i (Zdroj: Prima DOMA)
13. díl Online stavebního deníku vám představí školu suché výstavby (Zdroj: Prima DOMA)

Josef Beneš představuje termokameru

Pepa s Josefem Benešem navštívili stavbu i v zimě, kdy se toho okolo domu moc neděje - práce se přesunuly dovnitř. Josef ale přinesl něco, co Pepovi připomínalo japonský fotoaparát. Ukázalo se, že jde o termokameru, která je zvlášť v zimě potřebná na proměření vnější izolace a odhalení případných tepelných mostů. Protože před nedávnem stavební dělníci dokončili vnější zateplení a natáhli přes izolaci lepidlo, je potřeba zkontrolovat, zda izolace dokonale přilnula a nebude docházet k únikům tepla a vnikání vlhka, které by mohlo zapříčit vznik plísní uvnitř domu. 

Měření
i (Zdroj: Prima DOMA)
Zaměření termokamery odhalí případné tepelné mosty (Zdroj: Prima DOMA)

Základem měření je rozdílná teplota venku a uvnitř domu. Proto se měření provádí nejčastěji v zimě, kdy je v první řadě potřeba vnitřní prostory domu opravdu důkladně vytopit. Využívají se k tomu obzvlášť chladné dny, a ještě lepší je měření provádět v noci, abychom měli jistotu, že nám měření nezkreslí sluneční svit, který bude ohřívat střechu i fasádu. Záznamy termokamery lze převést i do fotografických snímků, které mohou následně sloužit jako "důkazní materiál". 

Termokamera
i (Zdroj: Prima DOMA)
Ovládání termokamery je velmi jednoduché (Zdroj: Prima DOMA)

Důležité je provádět tato měření zvenku, neboť teplo, nakumulované uvnitř domu, prostupuje přes tepelné mosty ven a na termokameře se nezpochybnitelně ukáže problém prostupu tepla ven. Pomocí termokamery tak lze odhalit spoustu skrytých problémů, zvláště pak u starých objektů. Není dokonce ani potřeba drahou termokameru kupovat nebo si půjčovat. Mnohé mobilní telefony s chytrými aplikacemi mohou termokameru velmi dobře zastoupit. 

Termozáznam
i (Zdroj: Prima DOMA)
Záznam z kamery detailně ukazuje, kde může hrozit únik tepla z budovy (Zdroj: Prima DOMA)

V rámci kontroly se Pepa nechal pomocí termokamery zvěčnit, čímž se potvrdilo, že je Pepa živý a má omrzlý nos. Fotku dostane na památku Karel.

Mobilní WC

V pravidelném praktickém okénku Karlozor se Karel zamyslel nad tím, co je potřeba při rozsáhlé rekonstrukci zajistit pro dělníky, které si investor najal. Jednou velmi důležitou zásadou je zajistit sociální zařízení - WC. Aby Karlovi dělníci nechodili do křovíček a nenechávali za sebou své "navštívenky", je potřeba instalovat na pozemek mobilní toalety, které pronajímají specializované firmy. Ty se také starají o jejich provoz a bezvadné fungování.

WC
i (Zdroj: Prima DOMA)
Mobilní WC je záležitost intimního, ale zcela nebytného charakteru a na stavbě prostě chybět nesmí (Zdroj: Prima DOMA)

Pohled do minulosti

Ačkoliv je jáma pro dešťovou jímku už dávno zasypaná, vrátíme se maličko nazpět do doby, kdy právě vznikla. Mějte na paměti, že pokud se pouštíte do hloubení podobných jam z jakýchkoliv důvodů, měli byste si nechat udělat geologický průzkum. Je to z důvodu prozkoumání složení podloží a jeho stability. Může se vám stát, že se rozhodnete stavět dům a začnete hloubit základy, načež po několika metrech narazíte na nestabilní horninu nebo naopak objevíte skalní podlaží tak pevné, že s ním nehnete jinak než bednou dynamitu. 

Jáma2
i (Zdroj: Prima DOMA)
Víte, proč je potřeba při hloubení podobných jak geologický výzkum? (Zdroj: Prima DOMA)

V případě vyhloubení jámy pro dešťovou jímku bylo potřeba prozkoumat dno jámy a následně se rozhodnout, zda bude podloží natolik pevné, aby udrželo váhu plné jímky jen na štěrkovém loži, nebo bude potřeba celé dno jámy vybetonovat. Propočty nakonec ukázaly, že praktičtější bude právě betonování a jímka tak bude daleko stabilnější a případné otřesy půdy nebudou mít na její fungování žádný vliv. 

A v souvislosti s jámou si pro vás Pepa a Karel připravili zajímavou soutěž. Pokud se jí zúčastníte, čeká vás vtipné tipování na vítěze, a pokud budete vylosováni, hlavní cena se vám bude nadmíru hodit zvláště, pokud sami stavíte, rekonstruujete nebo se na to právě chystáte. 

Jáma
i (Zdroj: Prima DOMA)
Návrat do minulosti má svůj význam (Zdroj: Prima DOMA)

Sousedské vztahy

Díky hodnému sousedovi měl Karel na stavbě zajištěnou vodu na přechodnou dobu. A protože si Pepa při vyrovnávání účtů se sousedem všiml, že se mu viklá příjezdová brána, coby zručný Fachman nabídl svou šikovnou ruku k dílu a při nejbližší příležitosti sousedovi bránu svařil. Není nad to pěstovat vřelé sousedské vztahy, nikdy nevíte, kdy budete někoho z vašeho okolí potřebovat. A nejen proto, že má vodu.

Broušení
Pepa rozbitou část nejprve obrousil (Zdroj: Prima DOMA)
Svařování
A potom bránu svařil, aby mohla opět bezvadně fungovat (Zdroj: Prima DOMA)

Škola suché výstavby

Pepa vzal partu dělníků do školy suché výstavby. Tato exkurze byla velkým přínosem, protože se zde naučili nejen některé zajímavé činnosti, ale v rámci výuky hledali na cvičné stěně chyby, které se při suché výstavbě nejčastěji vyskytují. 

Tato škola suché výstavby učí amatérské stavebníky i profesionály eliminovat léty zažité chybné úkony při práci se sádrokartonem. Na cvičných stěnách tak mají účastníci kurzů možnost naučit se pracovat se sádrokartonem tak, jak se má, bez provizorií a náhradních řešení, k čemuž se někdy právě amatéři uchylují. Škola suché výstavby jim umožní začít úplně od začátku - seznámí je s materiály, díky instruktorům se naučí správné pracovní postupy, a také se sami pokusí najít chyby, které jim instruktoři na cvičných stěnách připravili. To vše s odborným výkladem a pomocí.

Projekce
i (Zdroj: Prima DOMA)
Kurz praktického cvičení je doplněn videoprojekcí (Zdroj: Prima DOMA)

Jednou z nejčastějších chyb je špatné napojování sádrokartonových desek, zapomínání na izolační pásky mezi spoji, které zamezují šíření hluku, narušení konstrukce kvůli natahování elektroinstalace nebo vodovodních trubek a další, zdánlivě nepodstatné maličkosti, ze kterých se ale může vyklubat velký a zásadní problém. 

Ukázka
Škola suché výstavby ukáže možné chyby, kterých se řemeslníci dopouštějí (Zdroj: Prima DOMA)
Sádrokarton
Škola suché výstavby je pro profesionály i laiky (Zdroj: Prima DOMA)

Tento kurz je určen nejen pro profesionální řemeslníky a sádrokartonáře, ale také pro zedníky, klempíře, pokrývače, izolatéry či instalatéry, kteří se ke svému řemeslu chtějí něčemu přiučit. Jsou tu ale i kurzy pro nadšené amatéry, kutily a příležitostné řemeslníky, kteří si budou moci na základě těchto znalostí sami doma přistavovat nebo renovovat bydlení.

Cvičení
i (Zdroj: Prima DOMA)
Také Pepa si vyzkoušel, zda práci se sádrokartonem ovládá bez chyb (Zdroj: Prima DOMA)

Online stavební deník

Víme, že do Online stavebního deníku lze ukládat fotografie i videa z průběhu prací na stavbě. A taková fotodokumentace je náramně užitečná věc. Nejen že je prospěšná při případných reklamacích, ale velmi dobře poslouží v případě pozdějších dalších rekonstrukcích, a dokonce se uplatní, pokud budeme chtít dům prodat. Právě ukázky jednotlivých prací mohou domu získat na ceně a vám ušetří spoustu vysvětlování, kde bylo co přestavěno a opraveno. 

Publikováno: 10.1.2021, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová