reklama

Stěny z desek fermacell odvádí vlhkost podobně jako hliněná omítka

Téma bydlení ve zdravém prostředí nabývá na významu a stále důležitější je při tom odvádění přebytku vlhkosti a C02 ze vzduchu v místnosti. Důvod je prostý - vlhký vzduch v kombinaci se zvýšeným obsahem C02 vnímáme v místnosti jako vydýchaný vzduch. Dostatečnou výměnu vzduchu zajistí ventilační systémy nebo cílené „vyvětrání“ otevřeným oknem, ovšem ne vždy je možné ventilační systém použít. Roste tak význam stavebních materiálů, zejména materiálů obkladů a povrchů, které dokáží, prostřednictvím odvádění vlhkosti vzduchu, rozhodujícím způsobem pozitivně ovlivňovat klima v místnosti. Příznivý účinek na klima v obytných místnostech mají například hliněné materiály.

Pokud chcete ideální stěny, které odvádí vlhkost, měli byste si stěny udělat z desek fermacell. V našem článku si můžete přečíst více informací!
Stěny z desek fermacell odvádí vlhkost podobně jako hliněná omítka

Důvody pro volbu obkladů a povrchů s dobrou adsorpci vody jsou nabíledni - ve čtyřčlenné domácnosti se za den uvolní cca 10 až 15 l vody: člověk vydá do okolního vzduchu cca 45 g vody ve spánku, 90 g při domácích pracích a až 170 g při těžké fyzické práci. V bytech může relativní vlhkost vzduchu po sprchování nebo vaření špičkově dosáhnout až 90%.

Měření schopnosti odvádět vlhkost ze vzduchu v místnosti dopadlo pro fermacell přesvědčivě

Nezávislý Fraunhofer Institut WKI v Braunschweigu potvrdil pro desky fermacell adsorpční třídu pro vodní páry WS II. V porovnání se sádrokartonem, či ostatními obkladovými materiály v dřevostavbách, vykazují sádrovláknité desky fermacell podstatně lepší adsorpci vodních par. Omítkové materiály v monolitické výstavbě jsou na tom mnohonásobně hůře (viz graf níže). Ostatně graf ukazuje, že sádrovláknité desky fermacell lze srovnat přímo s hliněnými omítkami, které jsou z hlediska odvádění vlhkosti známé jako vynikající povrchové materiály. Jejich nevýhodou je však vysoká cena a pracnost.

Měření schopnosti odvádět vlhkost ze vzduchu v místnosti dopadlo pro fermacell přesvědčivě
Měření schopnosti odvádět vlhkost ze vzduchu v místnosti dopadlo pro fermacell přesvědčivě

Udržitelný princip, jakým sádrovláknité desky fermacell odvádějí vlhkost, může osvětlit následující příklad s porovnáním materiálů. Malá koupelna o rozměrech 3,5 x 2,5 m bezprostředně po sprchování (klima v místnosti 23 °C / 80%):

  • strop jako volný povrch
  • u stěn se počítá se snížením 40% - obklady, skříně atp.
  • k dispozici je 23 m2 volných sorpčních ploch

Graf zobrazuje adsorpci vodních par povrchových materiálů po krátkodobém zvýšení relativní vlhkosti vzduchu z 50% na 80%.

Měření schopnosti odvádět vlhkost ze vzduchu v místnosti dopadlo pro fermacell přesvědčivě
Měření schopnosti odvádět vlhkost ze vzduchu v místnosti dopadlo pro fermacell přesvědčivě

Podrobnější informace obsahuje publikace Navrhování a provádění dřevostaveb na www.fermacell.cz.

Publikováno: 17.8.2017, Autor: Fermacell (text a foto), Profil autora: Redakce