reklama

Český výrobce stavebních materiálů Lias Vintířov, LSM, k.s., doplnil svoji nabídku lehkých betonů o novinku Liapor Mix Statik. Jak název napovídá, jedná se sice stále o lehký beton, ale jeho pevnost je již 20 MPa. Na rozdíl od svých sourozenců v podobě produktů Liapor Mix a Liapor Mix Final je možné na základě statického výpočtu tento beton použít pro některé nosné betonové konstrukce a obsahuje přírodní kamenivo.

Diskuze k článku

Publikováno: 26.8.2021, Autor: Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s. (text a foto)