reklama

Lehké betony jsou vítaným pomocníkem

Český výrobce stavebních materiálů Lias Vintířov, LSM, k.s., doplnil svoji nabídku lehkých betonů o novinku Liapor Mix Statik. Jak název napovídá, jedná se sice stále o lehký beton, ale jeho pevnost je již 20 MPa. Na rozdíl od svých sourozenců v podobě produktů Liapor Mix a Liapor Mix Final je možné na základě statického výpočtu tento beton použít pro některé nosné betonové konstrukce a obsahuje přírodní kamenivo.

Lehký beton
i (Zdroj: Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.)
Základní vlastností lehkých betonů je nízká hmotnost (Zdroj: Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.)

Základní vlastností lehkých betonů je nízká hmotnost (musí být menší než 2000 kg/m³), deklarovaná vždy ve vysušeném stavu, která je rozhodující v situacích, kde není možné zatížit stavební konstrukci vysokou hmotností standardního „obyčejného“ betonu. U lehkých Liaporbetonů ovlivňuje jejich nízkou hmotnost keramický granulát, vyráběný výpalem a expandací přírodního jílu v rotačních pecích, a který v betonu nahrazuje část přírodního kameniva. Tento granulát (Liapor – dříve keramzit) současně vylepšuje tepelně-izolační vlastnosti betonu a zvyšuje akustické parametry konstrukcí.

Připomeňme, že lehký beton Liapor Mix je směsí cementu a keramického kameniva Liapor frakce 4 až 8 mm. Objemová hmotnost je pouhých 600 kg/m³. Minimální pevnost v tlaku je 2 MPa, průměrná 4 MPa. To znamená, že je vhodný pouze jako výplňový zpevněný zásyp, tepelně-izolační respektive drenážní beton, jako ochrana inženýrských sítí nebo výplň klenbových stropů apod. Často se používá jako podkladní a vyrovnávací vrstva při rekonstrukci podlah a je vhodný i jako podklad pod podlahové topení. Neobsahuje přírodní kamenivo a není vhodný pro aplikace na dřevěné stropy.

Lehký beton
i (Zdroj: Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.)
U lehkých Liaporbetonů ovlivňuje jejich nízkou hmotnost keramický granulát (Zdroj: Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.)

Zajímavá je tepelná vodivost l = 0,11 – 0,16 W/mK v suchém stavu. Navazující Liapor Mix Final se uplatňuje jako lehký potěrový beton, jen má vyšší pevnost. Minimální pevnost v tlaku je 4 MPa, průměrná 6 MPa. Má jemnější strukturu, protože použité keramické kamenivo je menší frakce, 0 až 4 mm. Liapor Mix Final má objemovou hmotnost v průměru 750 kg/m³ a také neobsahuje přírodní kamenivo. Díky tepelné vodivosti l = 0,19-0,22 W/m.K se rovněž s výhodou využívá jako tepelně-izolační materiál. Ve skladbách podlah může mít funkci finální vrstvy, která následuje po aplikaci lehké výplňové vrstvy. Před pokládkou finální nášlapné vrstvy je obvykle nutné provést na Liapor Mix Final ještě tenkovrstvou vyrovnávací stěrku.

Podlaha
i (Zdroj: Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.)
Před pokládkou finální nášlapné vrstvy je obvykle nutné provést na Liapor Mix Final ještě tenkovrstvou vyrovnávací stěrku (Zdroj: Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.)

Novinka mezi lehkými betony, Liapor Mix Statik, je směsí cementu, přírodního kameniva a Liaporu. Jeho pevnost v tlaku, jak již bylo řečeno, je 20 MPa. Objemová hmotnost 1400 -1600 kg/m³. Kvůli váze je balení po 20kg pytlích a to odpovídá 16 litrům hotového betonu. Součinitel tepelné vodivosti je pochopitelně vyšší l = 0,75-0,9 W/m.K. Liapor Mix Statik může mít uplatnění například v lehkých betonových stropních konstrukcích.

Liapor Mix Statik
i (Zdroj: Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.)
Liapor Mix Statik je novinkou mezi lehkými betony (Zdroj: Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.)

Nicméně jeho použití by měl v těchto případech vždy posoudit projektant - statik. Liapor Mix Statik je ideálním lehkým betonem. Dodejme ještě, že se jedná o materiál nehořlavý, žáruvzdorný a ekologicky nezávadný.

Publikováno: 26.8.2021, Autor: Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s. (text a foto), Profil autora: Redakce