reklama

Stavíte svépomocí? Chytrou stavbu z vápenopískových cihel zvládne i laik!

Uvažujete o stavbě vlastního domu? Můžete se vydat osvědčenou cestou a svěřit výstavbu stavební společnosti, nebo stavět svépomoci. Pokud i vy patříte mezi ty, kteří se rozhodli stavět na vlastní pěst, určitě zužitkujete níže uvedený postup, prostřednictvím kterého vám pomůžeme postavit zdi bez pomoci stavební firmy. Jediným Vašim spolupracovníkem bude ucelený vápenopískový zdicí systém KMB SENDWIX a Vaše šikovnost. Výsledek – úsporný dům, který ušetří peníze za topení a navíc se v něm příjemně a zdravě bydlí.

Rozhodli jste se stavět dům svépomocí? Podle našeho postupu jej můžete postavit bez stavební firmy. Použijte ucelený vápenopískový zdící systém.
Stavíte svépomocí? Chytrou stavbu z vápenopískových cihel zvládne i laik!

Proč stavět ze SENDWIXu? Zdicí systém SENDWIX od společnosti KM Beta a.s. byl přímo navržen pro stavbu tepelně-úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů. Díky svým tepelně a zvukově izolačním vlastnostem, mimořádné pevnosti a vysoké objemové hmotnosti je ideální volbou pro stavebníka, kterému záleží na zdravém a úsporném bydlení.Vápenopískový kvádr má výbornou tepelnou akumulaci, která mu umožňuje překlenout teplotní výkyvy mezi dnem a nocí i bez zapnutí topné soustavy, čímž snižuje spotřebu energie a náklady zákazníka.

Příprava – vyrovnání základů

Na vyzrálé betonové základové desce je již připravena izolační vrstva lepenky. Pruhy jsou natažené po obvodu i uvnitř stavby pod všemi nosnými stěnami, s přesahem přes šířku zdiva pro budoucí napojení vodorovné izolace.Určete, kde přesně budou vnější rohy hrubé stavby, a označte je pro orientaci křídou.

Rozměřte si budoucí zdivo
Rozměřte si budoucí zdivo

Pomocí provázku a vodováhy si přenesením mír z laviček vyznačte na izolaci vnější rohy. Pásmem překontrolujte rozměry stavby.Nivelačním přístrojem zjistěte skutečné výšky v rozích. První zakládací vrstva musí vyrovnat nerovnosti a výškové nepřesnosti základové konstrukce.

K vyměření použijte vodováhu a provázek
K vyměření použijte vodováhu a provázek

K výškovému založení první řady zdiva lze použít tzv. zakládací soupravu, kterou si můžete koupit nebo zapůjčit. Výchozí bod je nivelací zjištěné nejvyšší místo. Pomocí šroubů, vodováhy a nivelačního přístroje nastavíte minimální výšku maltové vrstvy a potřebnou rovinu.Alternativní a nejpoužívanější založení je výškové založení rohů, kdy se zakládá roh v nejvyšším naměřeném místě na minimální vrstvu malty. Vrstvy malty v dalších rozích musí zajistit potřebnou rovinu. Následuje zdění mezi založenými rohy pomocí provázku a vodováhy.

Použít můžete zakládací soupravu
Použít můžete zakládací soupravu

Na zakládací soupravě nastavte šířku zdiva (zpravidla 24 nebo 17,5 cm + cca 1 cm navíc).Přibližně dva metry od první zakládací soupravy umístěte druhou – mezi soupravami je položena hliníková stahovací lať.Připravte si zdicí maltu 920 SX od značky KM BETA.

Mezi soupravami je položena hliníková stahovací lať
Mezi soupravami je položena hliníková stahovací lať

Maltu rozprostřete do připraveného prostoru mezi dvě zakládací soupravy a latí strhávejte maltu do krajů až vznikne rovná plocha.Pokračujte tak, že první zakládací sadu přemístíte do vzdálenosti 2 m od zakládací sady druhé. Maltu opět pomocí latě a nivelačního přístroje vyrovnávejte do roviny. Tak postupujte po celém obvodu stavby. Šířka vyrovnané malty odpovídá šířce připravených vápenopískových prvků. Na obrázku máme připraveno na šířku 24 cm.

Maltu rozprostřete do připraveného prostoru
Maltu rozprostřete do připraveného prostoru

Postupujeme od rohů

První vápenopísková cihla se pokládá přímo do malty. Začínáme vždy od vazby rohů, u zdiva s tloušťkou 24 cm prvkem KMB SENDWIX 2DF-LD (písmeno L v názvu cihly, označuje prvky určené pro zdění na lepidlo). Prvek uložte do čerstvé malty a srovnejte pomocí vodováhy a napnutých provázků.Další variantou je realizace vyrovnaného maltového podkladu po celém obvodu stavby, po jeho zatvrdnutí se následně položí první zakládací řada zdiva již na lepidlo.

Srovnejte pomocí vodováhy a napnutých provázků
Srovnejte pomocí vodováhy a napnutých provázků

Pokud jste zvolili zdění na lepidlo, připravte si lepidlo KM BETA FLEX SX-L v takovém množství, abyste jej stačili zpracovat do předepsané doby zpracovatelnosti uvedené na obalu.Další variantou je zdění na maltu, v systému KMB SENDWIX jsou pro tuto alternativu zdicí prvky menších rozměrů, aby byl stále dodržen výškový modul 250 mm.

Další variantou je zdění na maltu
Další variantou je zdění na maltu

Zubovou stěrkou rozprostřete lepidlo v celé šířce na horní části prvku KMB SENDWIX 2 DF-LD a pokračujte v realizaci rohové vazby tak, že na vápenopískový prvek 2 DF-LD položíte na lepidlo další prvek stejných rozměrů.

Rovinu kontrolujte pomocí vodováhy a gumové paličky
Rovinu kontrolujte pomocí vodováhy a gumové paličky

Zubovou stěrkou a lepidlem vytvořte spoj na boční straně spojených prvků 2 DF-LD a poté přiložte další vápenopískový prvek – my máme KMB SENDWIX 8 DF-LD, ale obdobně lze pokračovat také dalšími prvky KMB SENDWIX, např. 16 DF, 12 DF, 6 DF.Malta v ložné spáře musí být nanesena až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesáhnout přes hrany cihel, proto přebytečnou maltu vytékající z ložné spáry po položení prvku stáhněte zednickou lžící.

Přiložte další vápenopískový prvek
Přiložte další vápenopískový prvek

Postupujte od rohů a ostění do stran po celém obvodu stavby. Svislé spáry u prvků se systémem pero - drážka se nemaltují. Každý blok 8 DF-LD má na sobě kapsy pro snadnější manipulaci a pokládání.Při postupu od rohů do stran může zůstat ve zdivu mezera pro dokončení řady. Tuto mezeru lze zaplnit přesně doříznutým kusem ze základního prvku 8 DF-LD. Při dodržení půdorysného modulu 125 mm již při navrhování stavby ale není pracné řezání nebo sekání cihel nutné. Řadu lze sestavit pomocí kombinace stávajících prvků ze systému KMB SENDWIX.

Postupujte od rohů a ostění do stran po celém obvodu stavby
Postupujte od rohů a ostění do stran po celém obvodu stavby

Druhou řadu začněte obdobně vazbou pomocí dvou prvků 2 DF-LD nad sebou. Jejich půdorysná orientace je ale v rohu kolmo na tyto dva prvky v předchozí řadě. Spoje prvků 2 DF-LD s ostatním zdivem jsou realizovány za pomoci lepidla.

Druhou řadu začněte obdobně
Druhou řadu začněte obdobně

Spoj mezi první a druhou řadou zdiva tvoří lepidlo. Nanášíme jej opět pomocí zubové stěrky. Pak pokračujeme od rohů a ostění do stran, stejně jako u první řady.

Každá následující řada je realizována obdobně
Každá následující řada je realizována obdobně

Nic složitého, že? Příště vám už poradíme, jak správně realizovat příčky a překlady a jak se zdí s prvky KMB SENDWIX tloušťky 17,5 cm.

Více informací na www.kmbeta.cz.

Postupujeme od rohů
Postupujeme od rohů

Publikováno: 4.7.2019, Autor: KM Beta (text a foto), Profil autora: Redakce