reklama

Jak poznat, že je střecha vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů?

Se vzrůstajícím zájmem o instalaci fotovoltaických panelů na střechy rodinných domů potřebuje stále více majitelů rodinných domů pomoci s odpovědí na několik základních otázek ohledně vlastností střechy jejich domu v rámci rozhodování o pořízení této technologie. Jedním z prvních kroků v tomto rozhodování je právě posouzení vhodnosti střechy.

Fotovoltaické panely
i (Zdroj: ČEZ Prodej, a.s.)
Jak poznat, že je střecha vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů? (Zdroj: ČEZ Prodej, a.s.)

Střešní krytina

V dnešní době lze fotovoltaické panely instalovat téměř na jakoukoliv střechu a střešní krytinu. Pro danou střechu, jak šikmou, tak rovnou, ale i střešní krytinu existuje speciálně navržená konstrukce, která slouží k pozdějšímu vlastnímu ukotvení panelů. Spolehliví dodavatelé, jako například ČEZ, používají pouze certifikované montážní systémy vyvinuté tak, aby při montáži konstrukce nedocházelo ke vniku vody skrz střechu.

Pro šikmé střechy, které v České republice pořád tvoří většinu střech rodinných domů, je vhodných několik typů konstrukcí. Pokud má zákazník na střeše falcovaný plech, podkonstrukce se speciálními úchyty ukotví za falcy a není nutné kotvit konstrukci skrze krytinu. Jedná se o elegantní způsob uchycení bez zásahu do střechy. V případě pálených anebo betonových tašek se využívá kombinovaný hák, který se napevno přimontuje ke krovu, trámu apod. Posléze se betonová taška vrátí na původní místo a technik na hák namontuje hliníkové profily. V případě plechové krytiny se kotví skrz krytinu za pomoci kombinovaného šroubu. Ten disponuje gumovým těsněním, které zabraňuje vniku vody do střechy.

Nicméně existují i krytiny, na které není příliš vhodné FVE instalovat. Zejména se jedná o eternit, betternit apod. Tyto krytiny jsou křehké a mohou při montážích praskat. Neznamená to, že na ně panely nelze instalovat, jen je potřeba dávat větší pozor a konstrukci a panely montovat z plošiny.

Foto-04-fotovoltaika-dron
i (Zdroj: ČEZ Prodej, a.s.)
Spolehliví dodavatelé, jako například ČEZ, používají pouze certifikované montážní systémy (Zdroj: ČEZ Prodej, a.s.)

Vliv instalace FVE na nosnost střechy

Zatížení šikmé střechy je zhruba 22 kg/m2, panel ve standardním rámu váží přibližně 20 kg a konstrukce, která je z hliníku, je lehká. Obecně lze konstatovat, že většina šikmých střech s trámovým krovem panely unese a není tedy zapotřebí pořizovat statický posudek.

U rovných střech není řešení tak jednoduché. Pokud se nejedná o střechu, na kterou je možné ukotvit konstrukci skrz krytinu např. do dřevěných trámů či jiným způsobem, je nutné řešit montáž tzv. samozátěžovou konstrukcí, kdy se podkonstrukce položí na střešní krytinu a poté se zatíží betonovými tvárnicemi. Hmotnost a rozmístění zátěže je dle sklonu panelů, větrné a sněhové mapy. Toto zatížení může dosahovat až 50 kg/m2, a proto je doporučováno zpracování statického posudku, který ověří nosnost střechy a možnost instalace FVE a může doporučit zesílení střešní konstrukce apod.

Umístění panelů na střechách domů vzhledem k orientaci

Ideální umístění panelů je na střechu orientovanou na čistý jih. Tato orientace zajistí maximalizaci ročního výnosu. Za ideální orientaci je možné považovat odklony od jihu do 45 stupňů, tzn. jihovýchodní nebo jihozápadní orientaci. Pokles na výnosech oproti čistě jižní orientaci je v takových případech do 5 %, což není příliš významné a často to majitelé střešních fotovoltaik ani nepocítí.

Pokud máme střechu orientovanou s odklonem od jihu na východ anebo západ, je vždy lepší jihozápadní orientace, díky které můžeme v letních měsících využívat vyrobenou elektřinu napřímo z FVE, když přijdeme v odpoledních hodinách z práce a slunce ještě svítí. Pokud se rozhodnete pro systém s bateriovým úložištěm, nemusí vás trápit rozdíl mezi obdobím výroby elektřiny za ideálního svitu a dobou spotřeby. Domácí bateriové úložiště, jako např. ČEZ Battery Box, umožňuje uložit vyrobenou energii na dobu, kdy nebude svítit, ale dům může přesto fungovat díky energii nastřádané v bateriích.

Foto-05-pepa-nese-fotovoltaiku
i (Zdroj: ČEZ Prodej, a.s.)
Ideální umístění panelů je na střechu orientovanou na čistý jih (Zdroj: ČEZ Prodej, a.s.)

Pokud máte střechu orientovanou na západ anebo východ, ani tato orientace není překážkou instalace solární elektrárny, jen je potřeba počítat se ztrátou na celoročních výnosech zhruba o 20 % oproti ideální orientaci. Z tohoto důvodu se při této orientaci většinou instaluje více panelů, aby se ztráta vykompenzovala navýšeným instalovaným výkonem. V případě, že to technické možnosti umožňují, určitě se vyplatí instalovat fotovoltaické panely jak na východ, tak na západ. Celkový počet panelů můžeme rozdělit např. rovnoměrně na obě orientace.

Nezapomínejte ani na správnou tepelnou izolaci domu.

Tato kombinace přinese rovnoměrnější výrobu v průběhu celého dne, kterou oceníte, hlavně pokud není součástí elektrárny baterie. Takto orientovaný systém začíná vyrábět dříve ráno a v letních měsících produkuje elektrickou energii do pozdních hodin, a umožňuje tak efektivněji spotřebovávat vyrobenou elektřinu v průběhu celého dne. Tím klesá i potřebná velikost případného akumulačního zásobníku na teplou vodu.

Není vhodné instalovat FVE na střechy, které jsou orientované na sever, severovýchod či severozápad.

Orientace panelů je jednou ze zásadních podmínek, které je nutné splnit při žádosti o státní dotaci. Pokud vám dodavatel dotaci skutečně garantuje, můžete si být jisti, že vás nebude tlačit do instalace za každou cenu a nejprve s vámi zváží všechna její rizika.

Ideální sklon fotovoltaických panelů

Ideální sklon pro maximalizaci celoročního výnosu je v podmínkách České republiky 35 stupňů. Naopak sklon modulů pro celoročně vyváženou produkci je 45 stupňů.

Odklon od ideálního sklonu panelů, tj. 35 stupňů, není nijak zásadní. Obecně lze instalaci fotovoltaických panelů doporučit pro šikmé střechy se sklonem od 15 stupňů bez nutnosti pomocné konstrukce na přizvednutí panelů do ideálního sklonu. Pokles výroby fotovoltaických panelů, které nemají ideální sklon, je v řádu jednotek procent (zhruba 5-6 %).

Není vaše střecha vhodným místem, kam panely nainstalovat? Vyzkoušejte instalaci na fasádu. Přečtěte si i náš další článek na toto réma.

V případě, že má nemovitost rovnou střechu, sklon panelů lze libovolně nastavit. V tomto případě je potřeba zohlednit větrnou mapu a nosnost střechy, protože zatížení je samozřejmě vyšší, ale nejčastěji jsou panely na rovných střechách pod sklonem 15–25 stupňů (úhel s vodorovnou osou). U této střechy se orientace a sklon panelů dají přizpůsobit konkrétní konfiguraci a tomu, zda je součástí instalace i ČEZ Battery Box.

Sklon panelů má také zásadní vliv na samočisticí efekt panelů (prach, pyl, sníh). U panelů, které jsou instalovány v nižším sklonu, trvá delší dobu, než z nich sněhová pokrývka sklouzne, a v případě panelů, které mají sklon nižší než 15 stupňů, je doporučováno občasné očistění od prachu či pylu, nicméně u většiny instalací není potřeba panely nijak čistit.

BB_01_001_001
i (Zdroj: ČEZ Prodej, a.s.)
Obrátit se na svého poskytovatele energie se ukazuje jako dobrý postup v případě pořízení fotovoltaické elektrárny (Zdroj: ČEZ Prodej, a.s.)

Obvykle se není čeho bát a se vším poradí spolehlivý dodavatel. Obrátit se na svého poskytovatele energie se ukazuje jako dobrý postup v případě pořízení fotovoltaické elektrárny. Velcí dodavatelé, jako je právě ČEZ, mají potřebné schopnosti i širokou nabídku prověřených technologií, mohou nabídnout i něco navíc, jako je například garance získání dotace, a budou schopni dostát svým závazkům vyplývajícím z obvykle dlouhé záruční doby. Zároveň i pozornost, kterou instalační firma věnuje samotné střeše, je velmi dobrým ukazatelem toho, jakou další péči bude věnovat i ostatním aspektům návrhu elektrárny a její realizaci.

TIP:

Díky fotovoitalce můžete ohřát vodu i bazénech. Tomuto tématu jsme věnovali celý článek, přečtěte si ho.

Publikováno: 6.12.2020, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce