reklama

Co vyžaduje střecha v zimě

Pohled na střechu v zimě pokrytou sněhovou peřinou je jistě krásný a nebývale romantický, ale taková sněhová pokrývka umí být i nebezpečná a může střechu poškodit, pokud není v dobré kondici. Jak se se sněhem vypořádat?

Střechy je třeba kontrolovat a opečovávat před zimou, po ní i během ní - je dobré se připravit na sníh i jeho bezpečné odstranění.
Co vyžaduje střecha v zimě

Na zimu se dobře připravte

Prvním krokem je bezesporu řádná příprava střechy na zimu. Určitě se na podzim věnujte následujícím činnostem:

 • zkontrolujte průchodnost okapů, i to, zda jsou nepoškozené a těsné,
 • zkontrolujte střechu, její celistvost, u plochých střech také jejich izolaci,
 • zkontrolujte klempířské prvky a povrch plechových doplňků,
 • nakonec je nutné to samé udělat s použitým tmelem, jeho přilnavostí, spárami, vyhledejte případné trhliny. Vše pak uveďte do pořádku.
Důležité je mít průchodný okapový systém, aby voda při tání sněhu na střeše mohla odtékat a nezatékala do domu
Důležité je mít průchodný okapový systém, aby voda při tání sněhu na střeše mohla odtékat a nezatékala do domu

Sklon střechy

Už při samotném projektování střechy se bere ohled na to, aby v zimě sníh co nejdříve spadl. Podle nadmořské výšky je určen sklon střechy, který se zvětšuje úměrně s nadmořskou výškou. Bohužel jsou pak ohroženy právě domy v nižších nadmořských výškách, pokud napadne nezvykle mnoho sněhu - jeho odklízení je pak nutné.

Bezpečnostní prvky a střeše

Aby střecha byla i v zimě bezpečná a nikoho neohrožoval sníh a led, který se z ní může sesouvat, je nutné na ni instalovat bezpečnostní prvky. Ty slouží také k tomu, aby se střecha a okapy nepoškodily. Použít lze různé doplňky - sněhové háky, zábrany, protisněhové tašky, tyče a mříže či háky – všechny zajišťují, aby se váha sněhu rovnoměrně rozložila a ten mohl také postupně odtávat. U háků a tašek je důležité je umístit po celé ploše střechy, ne jen při spodním okraji.

Co se solárními panely

Solární kolektory jsou dnes součástí mnoha střech a může vyvstat otázka, co s nimi v zimě. Rozhodně není nutně je ze střechy odstraňovat. Jsou velmi odolné a navíc se na jejich hladké ploše sníh neudrží, případně velmi rychle roztaje. Mohou tak dobře sloužit k výrobě energie i v zimních měsících, pokud je na to systém dostatečně vybaven.

Solární panely si se sněhem většinou poradí samy
Solární panely si se sněhem většinou poradí samy

Kdy sníh odstraňovat

Mnoho majitelů domů asi přemýšlí o tom, kdy je třeba v zimě sníh ze střechy odklidit. Kolik sněhu, ať již mokrého nebo prachového, je schopná střecha unést, je uvedeno ve stavební dokumentaci – měl by zde být uveden počet centimetrů, který je schopna unést a vy si podle jeho výšky jednoduše určíte, kdy bude vhodné ho odstranit. Totéž platí i v případě, kdy sníh zatěžuje střechu nerovnoměrně a mohl by tak poškodit nosné konstrukce.

V dokumentaci o stavbě najdete, kolik centimetrů sněhu vaše střecha udrží – pak je třeba ho odstranit
V dokumentaci o stavbě najdete, kolik centimetrů sněhu vaše střecha udrží – pak je třeba ho odstranit

Odklízení sněhu

Ač je to pro každého téměř samozřejmé, nelze zcela doporučit odklízet v zimě sníh ze střechy vlastními silami. Jednak může dojít k úrazu, protože pod sněhovou pokrývkou mohou být ukryté ledové plotny, pak se může stát, že se střešní krytina při neodborném odklízení střechy poškodí. Je proto vhodné se obrátit na firmu, která tuto službu provádí. Stejně tak pokud se jedná o veřejné prostranství, je nutné k odklizení sesouvajícího se sněhu přivolat hasiče. Rozhodnete-li se přeci jen ke svépomocným pracím, dodržujte následující pravidla:

 • sníh odklízejte po částech, neodhrnujte ho všechen najednou,
 • zajistěte prostor, kam budete sníh shazovat, aby nedošlo k úrazu,
 • vybavte okapy výhřevnými kabely – nebudou vznikat těžké rampouchy a zmrzlý sníh, který se může objevit po oblevě, bezpečně roztaje a odteče, místo aby způsoboval škody zatečením pod římsy a do interiéru.
Na odklizení sněhu je vhodné si najmout odbornou firmu
Na odklizení sněhu je vhodné si najmout odbornou firmu

Rampouchy

Stejně jako sníh je třeba v zimě odstraňovat ze střechy i vzniklé rampouchy. Jsou těžké a při utržení mohou způsobit úraz či poškození majetku. Předcházejte jejich vzniku dostatečným větráním pod střechou, protisněhovými zábranami a doplňky, v okapech lze využít topné kabely. Pokud přeci jen rampouchy vzniknou, nechte je odstranit odbornou firmou.

I rampouchy mohou být nebezpečné a je třeba je odstranit
I rampouchy mohou být nebezpečné a je třeba je odstranit

A co po zimě?

I po zimě je potřeba střechu znovu zkontrolovat, zda právě skončené období na ní nezanechalo stopy. Čím dříve případná poškození opravíte, tím méně škody způsobí.

 • Zkontrolujte celkový stav střechy.
 • Důkladně prohlédněte úžlabí a nároží, kde se poškození kvůli řezaným taškám objevuje nejčastěji sesouváním sněhu a ledu.
 • Zkontrolujte také všechny výstupy ze střechy – komíny, odvětrávací otvory, vikýře a střešní okna.
 • Vyčistěte oplechování, aby jeho vodní drážky mohly odvádět vodu.
 • Zaměřte se také na okapy – vyrovnejte okapové žlaby, vyzkoušejte těsnost, připevněte uvolněné háky.
 • Je čas také na kontrolu protisněhových zábran, které v případě poškození vyměňte.
 • Kromě vnější kontroly je vhodné obhlédnout i prostor pod střechou a podívat se, zda dovnitř nezatéká. Může se to projevit mokrými mapami nebo dokonce plísní.
 • Je na místě zkontrolovat i hromosvody.

Publikováno: 30.8.2019, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce

Mohlo by vás dále zajímat

Díky počasí se nám zkomplikovalo oplechování komína, až opadne sníh, budeme pokračovat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Aby komín dlouho vydržel a byl nehroutil se, je důležité jej tzv. oplechovat. Jednoduše řečeno, zabalit ho celý do plechu. Jelikož ale bylo v Tišících tuto zimu hodně sněhu, nebylo možné oplechování provést. Proto nám technici ze společnosti Střechy Bohe