reklama

Chcete bydlet komfortně? Vyberte si kvalitní a chytré zasklení

Bydlení bez hluku je možné i ve chvílích, kdy máme dojem, že nás nadměrný hluk neustále obklopuje. Zásadním krokem k takovému komfortnímu bydlení je však volba vhodného akusticky izolačního zasklení. Jak takové dobré akusticky izolační zasklení mezi ostatními poznáte? Poradíme vám.

Bydlení bez hluku je možné s kvalitním zasklením
i (Zdroj: HELUZ IZOS s.r.o.)
Bydlení bez hluku je možné s kvalitním zasklením

Bydlení bez hluku díky ověřené databázi akustických vlastností

Bydlení bez hluku je možné díky kvalitnímu akusticky izolačnímu zasklení. Míru zvukové izolace zjistíte buď z generických dat z technických norem, či pomocí výpočtů. Nevýhodou tohoto způsobu je ale bohužel větší rozptyl hodnot – tedy i jejich nižší přesnost. Druhá metoda je sice náročnější, ale mnohem přesnější. Jde o fyzické měření akustických parametrů na zkušebním vzorku izolačního skla. A přesně tento způsob preferuje společnost HELUZ IZOS.

Vyplatí se to, protože díky tomu může pracovat s databází velmi přesných výsledků zvukové izolace pro různé skladby izolačních skel. Jejich databáze obsahuje základní izolační dvojskla i trojskla s vzduchovou neprůzvučností začínající na 31 dB, až po vysoce akusticky účinná izolační skla se vzduchovou neprůzvučností 45 dB. Aby HELUZ IZOS mohl nabídnout kvalitní podklady výrobcům oken, projektantům a zhotovitelům staveb pro řešení rozličných druhů požadavků, svou databázi měření neustále rozšiřuje.  

Všudypřítomný hluk přetěžuje a negativně se podepisuje na lidském zdraví

Víte, že hluk ve městech dosahuje úroveň 65–80 dB? Maximální úroveň hluku by přitom v interiéru neměla přesáhnout 35 dB. Citlivější jedinci potřebují dokonce, aby hluk nepřesahoval 30 dB. I nízká hladina zvuku působící dlouhodobě může poškodit zdraví (hluk okolo 50 dB). Proč tomu tak je a co za to může? Může za to ponejvíce doprava, ale potrápit dovedou i nahodilé zvuky z různých činností – jak jsme se dozvěděli od pana inženýra Pavla Heinricha, odborného konzultanta společnosti HELUZ IZOS.  A proto je bydlení bez hluku velmi důležité. A proto nepodceňujte výběr vhodného zasklení, protože nám zajistí akustický komfort. 

Přílišný hluk se může negativně podepsat na vašem zdraví
i (Zdroj: HELUZ IZOS s.r.o.)
Přílišný hluk se může negativně podepsat na vašem zdraví (Zdroj: HELUZ IZOS s.r.o.)

Jaký hluk najdete ve svém okolí?

 • Zvuk z mírného deště se obvykle pohybuje kolem 30–40 dB. Někoho tento zvuk uklidňuje, jiné však ruší. 
 • 400 m od větrné elektrárny se hluk pohybuje kolem 45–55 dB. Hluk klesá s rostoucí vzdáleností. 
 • Pokud bydlíte poblíž pěší zóny, můžete zaznamenat hluk okolo 50–60 dB. V případě akcí to samozřejmě neplatí, hluk je pak mnohem větší.
 • Štěkot psa může dosahovat 60–90 dB v závislosti na jeho velikosti a jeho vzdálenosti od vás. 
 • Zvuk tramvaje se pohybuje okolo 70–90 dB v závislosti na typu tramvaje, stavu kolejí a rychlosti jízdy. 
 • Hlučná ulice je spojena nejen s davy lidí, ale i s frekventovanými silnicemi. Hluk zde dosahuje síly 70–85 dB. Vše závisí na hustotě dopravy a rychlosti vozidel. 
 • Blízká školka a dětská hřiště jsou na tom podobně, někoho vysloveně rozčilují. Hluk z nich totiž může dosáhnout až 80 dB. 
 • Sekačka na trávu (když je blízko) vydává zvuk o 80–100 dB. 
 • Hluk z hlasité hudby závisí na typu a nastavení zvukového zařízení. Na koncertech a v klubech může hluk snadno přesáhnout i 100 dB. 
 • Ještě hlučnější jsou letadla. Pokud tedy žijete poblíž letiště, počítat musíte se zvuky startujících a přistávajících letadel, což může být spojeno s hlukem pohybujícím se okolo 80–110 dB. Míru hluku ovlivňuje vzdálenost a typ letadla. 
 • Víte, že hluk z ohňostroje může snadno dosáhnout dokonce až 140–160 dB? Pokud jste tedy velmi blízko, může vám to poškodit sluch. Vzdálením se míra hluku klesá, i přesto jde stále o velmi hlučnou událost. 

Proto je důležité vnitřky budov chránit od hluku příchozího zvnějšku. 

Posouzení akustického komfortu

Posuzování akustického komfortu v budovách tudíž představuje významný aspekt při jejich návrhu. Je to proto, že hluk má prokazatelně negativní dopady na zdraví osob. Pro jeho omezování je dokonce zavedena zákonná regulace, jejímž základem je Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Toto nařízení stanovuje limity pro ochranu před nepříznivými účinky hluku na zdraví, dále potom stanovuje přípustné limity podle typu chráněného prostoru, a také stanovuje, jak se měřením prokazuje splnění těchto požadavků.

Kromě toho je pro návrh obvodového pláště budov zapotřebí respektovat i závaznou normu ČSN 73 0532, v níž jsou stanoveny požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště (tzn. včetně oken) podle hlukové zátěže. Mimo to je nutné při povolování stavby také předložit podklady pro závazné stanovisko Krajské hygienické stanice. Je tedy velmi důležité, aby kromě výběru toho správného zasklení byl proveden i správný návrh obvodového pláště, díky čemuž bude budova navržena komplexně s důrazem na eliminaci hluku.

Moderní typy zasklení vás ochrání před vnějším hlukem
i (Zdroj: HELUZ IZOS s.r.o.)
Moderní typy zasklení vás ochrání před vnějším hlukem (Zdroj: HELUZ IZOS s.r.o.)

Důležité je individuální řešení vašich potřeb 

Nejslabším prvkem zvukové izolace obvodové konstrukce domu je obvykle okno – čím je okno větší, tím větší nároky jsou kladeny na jeho zvukovou izolaci. Při určitém poměru okna a plné stěny obvodové konstrukce odpovídá míra zvukové izolace oknu – respektive vlastnostem jeho zasklení. Proto je velmi důležitý výběr toho správného izolačního zasklení do každého okna v domě. Pokud totiž zvolíte nevhodné izolační sklo do oken, tato chyba se pak draze napravuje, nakonec to může být spojeno s kompletní výměnou zasklení, nebo dokonce i celých oken. 

Izolační trojsklo IZOS Shadow Acoustic vám zajistí komfortní bydlení bez hluku
i (Zdroj: HELUZ IZOS s.r.o.)
Izolační trojsklo IZOS Shadow Acoustic vám zajistí komfortní bydlení bez hluku (Zdroj: HELUZ IZOS s.r.o.)

Jak to funguje? 

Měli byste vědět, že vzduchová neprůzvučnost (Rw) zděných obvodových konstrukcí se většinou pohybuje mezi 45 a 50 dB. V případě zdiva z cihel HELUZ UNI je třeba Rw 49 dB. Spolu s kvalitním zvukově izolačním zasklením, jakým je například izolační trojsklo IZOS Shadow Acoustic s tabulemi 8, 4 a 4 mm, dosáhnete neprůzvučnosti 40 dB. Není to skvělé? A kromě toho tato skla také vykazují i skvělou hodnotu součinitele prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2K. Pokud použijete zasklení se skleněnými tabulemi o tloušťce 8 mm, 6 mm a bezpečnostního skla VSG 44.2 – což je typ zasklení IZOS Shadow Protect Acoustic, získáte vzduchovou neprůzvučnost až 45 dB, která je o 1–4 dB lepší než v případě jiných konkurenčních výrobků. 

Můžete si být jisti, že u HELUZ IZOS konkrétní řešení vždy vychází z individuálních potřeb a požadavků klienta, který spolu se značkou HELUZ IZOS získává i unikátní izolační zasklení kombinující několik výhod v jednom. 

Zdroj informací: HELUZ IZOS s.r.o.  

Publikováno: 8.4.2024, Autor: Adriana Dosedělová, Profil autora: Adriana Dosedělová