reklama

Alternativní zdroje energie – fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo

Alternativní zdroje energie jsou způsob, jak ulevit planetě, a přitom zůstat v teple s dostatkem teplé vody a energie. Fotovoltaický systém solárních kolektorů a tepelná čerpadla umožňují pohodlný a nenákladný způsob života. Oba tyto systémy mají své výhody i nedostatky, jejichž odstraněním získáme dokonalou harmonii mezi nimi.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Fotovoltaika a tepelné čerpadlo jako alternativní zdroje energie

Mezi alternativní zdroje energie, které jsou v současnosti aktuální i pro domácnosti a jednotlivce, patří hlavně solární energie, geotermální, větrná a vodní energie. Všechny tyto různé zdroje energie se používají především k výrobě elektřiny. 

Nutnost ochrany životního prostředí, a s tím související nárůst i kolísání cen paliv a energie, a především omezenost světových zásob energie – to vše vede k tomu, že se stále častěji mluví o jiném způsobu řešení, čímž se myslí alternativní zdroje energie.

Alternativní zdroje energie představují ekologický systém
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Alternativní zdroje energie představují ekologický systém (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Použití alternativních zdrojů energie má své nesporné výhody. Pomáhá snížit závislost na fosilních palivech, snižuje emise skleníkových plynů a chrání životní prostředí. Alternativní zdroje energie jsou prakticky nevyčerpatelné a mohou pomoci snížit náklady na energie i pro další generace. Obnovitelné zdroje se v současné době podílejí na hrubé spotřebě primárních energetických zdrojů zhruba čtyřmi procenty.

Fotovoltaika

Solární energie získává energii ze slunce pomocí kolektorových (fotovoltaických) panelů. Mnoho rodinných domů, ale i průmyslových objektů, využívá solární systémy k zajištění teplé vody, chlazení a doplnění elektrické energie. Solární kolektory představují kvalitní obnovitelný zdroj, jehož energie je obvykle přímo lokálně spotřebovávána.

Solární systém využívá největšího potenciálu ve slunečném období
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Solární systém využívá největšího potenciálu ve slunečném období (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Pokud chcete solární panely využívat primárně k ohřevu vody, nechte si nainstalovat fotovoltaiku s ohřevem vody. Vyrobená energie se spotřebuje do ohřevu teplé vody bez přetoků pro využití v domácnosti.

Náklady na provoz fotovoltaiky, která "vyrábí" tepelnou energii, jsou minimální, neboť elektrický proud odebírá pouze tepelné čerpadlo a solární regulace. 

Tepelné čerpadlo

Znamená nízké náklady na vytápění a snížení zátěže pro životní prostředí. Výhoda tepelného čerpadla spočívá v jeho celoročním využití. Pokud tepelné čerpadlo nestíhá dodávat dostatek tepelné energie do otopného systému, dochází k automatickému dotápění elektrokotlem, který bývá součástí tepelných čerpadel. Je technologicky mnohem složitější než třeba kotel na tuhá paliva, a proto jeho údržba a servisování musí zůstat plně v kompetenci firmy, která tepelné čerpadlo do objektu instalovala.

Opravy tepelných čerpadel bývají finančně nákladné
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Opravy tepelných čerpadel bývají finančně nákladné (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
A jak využít kombinaci solárního systému a tepelného čerpadla? Fotovoltaika s tepelným čerpadlem se používá tak, že při přebytku energie je spuštěno tepelné čerpadlo. Elektrická energie se spotřebuje na vytápění a ohřev teplé vody.

Typy tepelných čerpadel:

  • země/voda
  • vzduch/voda
  • voda/voda
  • pro ohřev vody
  • se zásobníkem ledu
  • velkovýkonostní

Plusy a mínusy

Fotovoltaika a tepelná čerpadla patří mezi nejefektivnější a nejekologičtější alternativní zdroje energie. Tepelné čerpadlo a systém pro solární ohřev vody spolu mohou velmi dobře spolupracovat, pokud jsou nastaveny tak, aby bylo jejich využití co největší. Oba systémy mohou pracovat na sobě nezávisle.

Tyto alternativní zdroje energie dokážou ohřívat teplou vodu. Solární systém přitom zvládne při dostatku sluneční energie vodu ohřát na jakoukoliv teplotu. Tepelné čerpadlo dokáže vodu ohřát, ale ne tak efektivně jako solární panely. Spotřeba tepelného čerpadla oproti solárnímu systému je obrovská.

Ovládání systému může být i automatické díky umělé inteligenci
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Ovládání systému může být i automatické díky umělé inteligenci (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Solární systémy s podporou přitápění se výkonově s tepelnými čerpadly nedají ale srovnávat. Obecně tedy můžeme říci, že fotovoltaické panely je efektivní používat zejména k ohřevu vody, zatímco tepelná čerpadla jsou vhodnější k vytápění objektů. V kombinaci s mechanickou ventilační jednotkou pomáhá pak tepelné čerpadlo vytvořit kompletní klimatizační systém.

Akumulace tepla je výhodná i pro tepelné čerpadlo
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Akumulace tepla je výhodná i pro tepelné čerpadlo (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Dotace

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete získat příspěvky i na fotovoltaický systém, solární ohřev vody a tepelné čerpadlo. Program je určen všem majitelům rodinných a bytových domů, a příspěvek je až do výše 352 000 Kč.

Na fotovoltaickou elektrárnu můžete získat dotaci až 160 000 Kč, max. do výše 50 % celkových nákladů v závislosti na instalovaném výkonu FVE a velikosti bateriového úložiště. Dotace můžete čerpat také jako bonus za kombinaci více úsporných opatření.

Zdroj informací: pořad Receptář prima nápadů, rubrika Současné trendy bydlení, Schlieger, s.r.o., epet.cz, energetiko.cz

Publikováno: 22.2.2024, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová