reklama

Co je potřeba při instalaci fotovoltaiky dodržet / udělat s ohledem na požární bezpečnost?

Při projektování fotovoltaické elektrárny, montáži a následném provozu je nutné dodržet správné postupy a protipožární předpisy. Až 75 % potíží s fotovoltaikou totiž způsobují vadné komponenty a neodborná instalace. V jejich důsledku může dojít ke zkratu, poškození technologie nebo i poškození domovní instalace a zařízení připojených do ní. Proto se vyplatí svěřit montáž do rukou odborníků, kteří mají za sebou stovky instalací fotovoltaických elektráren a mají všechna odborná oprávnění.

Při projektování fotovoltaické elektrárny, montáži a následném provozu je nutné dodržet správné postupy a protipožární předpisy
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Při projektování fotovoltaické elektrárny, montáži a následném provozu je nutné dodržet správné postupy a protipožární předpisy (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Toto potvrzují i doporučení České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Češi si podle ní leckdy instalují fotovoltaickou elektrárnu svépomocí, bez odborné firmy. Požáry jsou proto často důsledkem neodborné instalace. Nejsou dodrženy návody výrobců jednotlivých komponent, lidé umisťují technologie na nevhodná místa, která mohou být hořlavá, nevětraná nebo jim hrozí jiné externí nebezpečí.

Jak vypadá správná instalace fotovoltaiky?

  • Musí ji provádět autorizovaná osoba, která má kvalifikaci „Elektromontér fotovoltaických systémů“ a platné osvědčení dle zákona č. 250 a musí být provedena revize dle aktuálních norem a zákonů.
  • Dům musí mít odpovídající zemnící bod. Fotovoltaiku je k němu potřeba správně připojit a použít vhodnou přepěťovou ochranu včetně správného jištění a vhodné kabeláže a technického provedení instalace.
  • Kabeláž musí být vedena tak, aby nedošlo k jejímu poškození (zejm. silným ohýbáním nebo tahem), tzn. ve vhodných prostorech, popř. ve vhodných, primárně UV odolných chráničkách.
  • Vhodné umístění střídačů a baterií, aby nedocházelo k jejich přehřívání, a nebyly v těsné blízkosti hořlavin nebo do nich naopak nezatekla voda.

Co když začne fotovoltaika hořet?

Riziko, že by začalo samo od sebe hořet kvůli fotovoltaice, je při dodržení všech popsaných pravidel v podstatě nulové. Teoreticky ale může požár domu vzniknout z jiné příčiny. „Není ale třeba se bát, fámy o tom, že se fotovoltaika nesmí hasit, nejsou založeny na pravdě. Hasiči musí jen při hašení postupovat tak, jako by se jednalo o zařízení pod napětím. Při slunečním svitu totiž panely stále vyrábějí elektřinu, i když je odpojíte od střídače,” popisuje specialista ze společnosti nabízející největší výběr zařízení a řešení na klíč pro tepelná čerpadla a fotovoltaiku Matyáš Ferus.

Přenechte instalaci fotovoltaiky odborníkům
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Přenechte instalaci fotovoltaiky odborníkům (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Hořící panely se mohou hasit dokonce i vodou, ale je nutné dodržet od nich bezpečnou vzdálenost. Pokud by hořely baterie, používá se k jejich hašení nejčastěji oxid uhličitý nebo hasicí prášky ABC, případně křemenný písek.

Pro fotovoltaické systémy nad 10 kWp se také musí používat systém rapid shutdown, který slouží jako bezpečnostní zařízení a v případě požáru automaticky (či v případě krize manuálně) odpojí panely na bezpečné napětí určené normou, takže se celá instalace může bezpečně hasit bez dalších podmínek. 

Jakou roli hraje servis fotovoltaiky a jaká další opatření lze udělat?

Pro klid duše lze doma instalovat nadstandardní protipožární opatření, jako je třeba detektor kouře nebo automatický hasicí systém. Mezi hlavní preventivní opatření pak patří zejména pravidelné revize. 

Pravidelné revize a údržba.

Fotovoltaika by měla jednou za 2–4 roky procházet revizí, tu si ale můžete sjednat i častěji. „Při optické kontrole panelů a dalších součástek technik snadno odhalí, jsou-li nedostatečně upevněné nebo poškozené a vymění je dřív, než začne hrozit nějaká závada,” říká Matyáš Ferus. Primárně by se měla sledovat kontrola všech spojů, kontrola panelů termovizí a kontrola konektorů a rozvaděčů. Dále pak testování jistících prvků a přepěťových ochran.

Fotovoltaika by měla jednou za 2–4 roky procházet revizí
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Fotovoltaika by měla jednou za 2–4 roky procházet revizí (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Monitoring výroby

Pokud se čas od času podíváte na statistiky, jak vaše fotovoltaika vyrábí elektřinu, snadno odhalíte, pokud by se začala chovat neobvykle. Pak je na místě kontaktovat servisního technika, který určí a následně odstraní příčinu.

Pojištění majetku

Pokud máte fotovoltaiku správně zapojenou a prošla řádnou revizí, kdyby došlo k jakékoliv nehodě, pojišťovna vám škodu uhradí. Když máte fotovoltaiku na hlavní budově, vztahuje se na ni automaticky pojištění nemovitosti.

Je však potřeba mít hodnotu fotovoltaiky zahrnutou v částce, na kterou máte dům pojištěný. Zkontrolujte si proto, že se vaše pojistka vztahuje také na pojistná rizika, jako je požár, výbuch, vichřice, krupobití, úder blesku a na přepětí a podpětí,” doporučuje Matyáš Ferus.

Zdroj informací: Woltair s.r.o., ČKAIT, www.zakonyprolidi.cz

Publikováno: 16.11.2023, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce