reklama

Povinnost majitele nemovitosti zajistit bezpečí na chodníku pod střechou řeší protisněhové zábrany. Jejich účinnost zvyšují rozražeče ledu. Ty se dají montovat i dodatečně

První sníh i náledí tradičně vynesou do popředí pozornosti zimní úklid chodníků. Pád na chodníku ale není jedinou nástrahou zimy ve městě. Majitel nemovitosti je zodpovědný také za bezpečí shora, tedy za snížení rizika pádu sněhu či ledu ze střechy. „Na šikmých střechách běžně používané protisněhové háky je proto vhodné nad komunikacemi nebo nad vchodem do domu doplnit ještě protisněhovými zábranami neboli sněholamy,“ říká Martin Chmelík, zástupce společnosti HPI-CZ, která protisněhové střešní prvky dodává.  

Na střechu je vhodné umístit protisněhové zábrany
i (Zdroj: HPI – CZ spol. s r.o.)
Na střechu je vhodné umístit protisněhové zábrany (Zdroj: HPI – CZ spol. s r.o.)

Převážná část chodníků u nás je ve vlastnictví obcí. Kromě nich jsou tu však také přístupové chodníky k bytovým domům, které se mohou nacházet na pozemcích patřících vlastníkům domu, což jsou často SVJ či bytová družstva. V tomto případě je údržba chodníků povinností vlastníků tohoto domu.

K povinnostem vlastníka pak i nadále patří péče o prostor bezprostředně před vchodem do domu, na schodech a podobně,“ říká Martin Chmelík z HPI-CZ a dodává: „I když se v souvislosti s povinnostmi majitelů domů nejvíce mluví o údržbě povrchu chodníku, je třeba vzít ohled i na nebezpečí z výšky a chránit chodníky a oblast vstupu do domu pomocí protisněhových opatření, zejména sněholamů.“ Sněholamy jsou liniová opatření tvořená držáky sněholamu v kombinaci s trubkami, případně mřížemi, v horských oblastech často kulatinou.

Ochrana proti pádu sněhu a ledu je daná normou

Sněholamy, ale obecně celá protisněhová ochrana, je mnohdy vnímána jako doplněk, který je zbytný. Proto se na něm při realizaci střechy šetří,“ upozorňuje Martin Chmelík a dodává: „Málokdo si však uvědomuje, že náklady vyplývající z nekontrolovatelného skluzu sněhu či ledu jsou mnohonásobně vyšší než počáteční investice.“ A to samozřejmě nemluvíme o ohrožení zdraví. Nad veřejnými komunikacemi je proto ochrana proti pádu sněhu a ledu dokonce předepsaná zákonem. Norma ČSN 731901 stanovuje, že šikmé střechy mají být vybaveny účinným způsobem zachytávači sněhu zejména nad přiléhajícími komunikacemi či níže ležícími konstrukcemi. Domy stojící u veřejných chodníků tak zkrátka protisněhové zábrany mít musejí.

Vysoká vrstva sněhu na střeše může být nebezpečná
i (Zdroj: HPI – CZ spol. s r.o.)
Vysoká vrstva sněhu na střeše může být nebezpečná (Zdroj: HPI – CZ spol. s r.o.)

Sněholamy chrání i nad balkony

Protisněhové zábrany, jako jsou trubkové sněholamy se používají nejen nad vchody či chodníky. Osvědčenou ochranou zdraví a majetku jsou také nad balkóny, nad střešními okny nebo solárními panely. Kromě toho brání okapní žlaby před zapadáváním sněhem a ledem. Bohatší osazení střechy sněholamy se týká především oblastí s větším množstvím sněhových srážek, kdy se k protisněhovým hákům doporučuje použití vyšších, třítrubkových sněholamů.

Zajímavým doplňkem trubkových sněholamů jsou rozražeče ledu, které lze na sněholam montovat i dodatečně,“ uvádí Martin Chmelík novinku HPI-CZ a popisuje její funkci: „Rozražeč ledu je doplňkový bezpečnostní prvek pro trubkový zachycovač sněhu vyrobený z oceli, který brání sesuvu velkých kusů zmrzlého sněhu a ledu pod spodní trubkou.“

Pohyb sněhu je ovlivněn i osluněním

Pohyb sněhu na střeše je ovlivněn sklonem a tvarem střechy, materiálem krytiny, tepelným tokem z interiéru budovy i prohříváním krytiny od oslunění na místech beze sněhu. Vzhled a rozmístění sněhových zábran je věcí projektové dokumentace staveb. Optimální umístění sněholamu je do druhé řady nad okapem. Nad touto sněhovou zábranou se doporučuje vhodné rozmístění sněhových háků pro zadržení sněhové přikrývky v celé ploše střechy. V případě oblasti s větším zatížením sněhovými srážkami se pak montují sněholamy i v dalších řadách směrem k hřebeni ve vzdálenosti maximálně 4 m od sebe.

TIP: Trubkové sněholamy (HPI-CZ) jsou v nabídce se dvěma nebo třemi trubkami. Vyšší, třítrubkové sněholamy jsou určeny pro oblasti s větším zatížením sněhovými srážkami. Držáky trubkového sněholamu dodává HPI-CZ v několika variantách a barevných provedeních, stejně jako trubku tvořící samotný zachycovač sněhu. Trubky délky 2 nebo 3 metry s průměrem 32 mm lze snadno spojovat pomocí systémových spojek. Na okrajích sněholamu se trubky opatří koncovkami, rovněž z nabídky HPI-CZ. Trubkový sněholam je dostupný v barevné variantě (antracit, černá, červená, červenohnědá, hnědá) nebo v pozinku. Kvalitní držáky z pozinkovaného plechu a trubky se zvýšenou pevností ze sortimentu HPI-CZ jsou jistotou, že při správné montáži bude sněholam plnit svou funkci dobře, a hlavně po dlouhou dobu. Více na Protisněhová zábrana s příslušenstvím – trubkový zachycovač | HPIshop.

Dvoutrubkový zachytávač sněhu
i (Zdroj: HPI – CZ spol. s r.o.)
Dvoutrubkový zachytávač sněhu (Zdroj: HPI – CZ spol. s r.o.)

TIP: Rozražeč ledu na trubkový zachycovač

Rozražeč ledu na trubkový zachycovač slouží pro zadržení zledovatělého sněhu. Nasazuje na spodní trubku sněholamu proti sklonu střechy, kde brání sesuvu velkých kusů zmrzlého sněhu a ledu pod spodní trubkou. V prodeji je v provedení pozink nebo v jedné z pěti barevných variant. Více na Rozražeč ledu na trubkový zachycovač sněhu | HPIshop.

Rozražeč ledu na trubkovém zachytávači
i (Zdroj: HPI – CZ spol. s r.o.)
Rozražeč ledu na trubkovém zachytávači (Zdroj: HPI – CZ spol. s r.o.)
Více ke konkrétním výrobkům na www.hpi.cz. Prvky protisněhové ochrany a další sortiment HPI-CZ lze objednat u obchodních partnerů firmy, případně na webu www.hpishop.cz.

Zdroj informací: HPI – CZ spol. s r.o.

Publikováno: 13.11.2023, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce