reklama

Horké téma aneb Jaký zvolit způsob vytápění

Pohodlné a útulné bydlení se neobejde bez kvalitního vytápění. V dnešní době, kdy ceny energií mají rostoucí tendenci, řeší proto lidé snad více než kdy dřív ten nejefektivnější zdroj vytápění. Velkou váhu přikládají nejen možným úsporám, ale rovněž vlivu na životní prostředí. Podívejme se blíže, jaké jsou možnosti a co vám mohou přinést.

Pokuste se snížit provozní náklady na vytápění na minimum
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Pokuste se snížit provozní náklady na vytápění na minimum (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Určitě neexistuje jedno univerzální řešení pro všechny, neboť každý dům má svá specifika. „Zdroj vytápění vybíráme tak, aby odpovídal tepelně technickým vlastnostem domu a zapadal do celkové koncepce otopné soustavy,“ říká Ing. Luboš Kafka, odobrník na sortiment topení, plyn, voda. Obecně lze říci, že lidé vyhledávají především komplexní funkční systémy za rozumnou cenu, které mají co nejnižší provozní náklady na vytápění, snadno se ovládají a dlouho vydrží. K tomu se pak přidávají ještě další aspekty jako dostupnost daného paliva, prostorové požadavky, možnosti servisu či vliv na životní prostředí a čistotu domácnosti.

Tradiční kotle na pevná paliva

Tento druh vytápění bývá postupně nahrazován modernějšími a ekologičtějšími způsoby, přesto kotle na tuhá paliva nalezneme ještě v nemálo domácnostech. Ač je jejich provoz poměrně levnější, účinnost není tak vysoká a máme zde ještě další nevýhody. Palivo je nutné někde skladovat a starosti s jeho obstarávání také nejsou zrovna malé. Navíc musíte neustále chodit přikládat. Přes veškeré minusy zájem o kotle na pevná paliva stále přetrvává.

„Jelikož přichází nové výkonné technologie, které jsou schopny pevná paliva účinněji využívat při menších provozních nákladech a nižším ekologickém zatížení, lidé po nich rádi opět sáhnou. Jejich účinnost 70–85 % se již přibližuje plynovým kotlům a v případě automaticky řízených systémů je účinnost až 90 %,“ uvádí Kafka.

I při používání kotle na pevná paliva lze ušetřit
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
I při používání kotle na pevná paliva lze ušetřit (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Plynové kotle

V současné době je možné zakoupit už pouze kondenzační plynové kotle, prodej těch klasických zakázalo nařízení Evropské unie. Pro pořízení kondenzačního kotle hovoří vysoká účinnost, úspornost při vytápění i ohřevu vody, přijatelné provozní náklady na vytápění a rovněž čistý provoz či jednoduché použití.

Co budete ke kondenzačnímu kotli potřebovat a může se tedy jevit jako nevýhoda, je nutnost napojení na kanalizaci, vyvložkování komínu kvůli kondenzátu a při nemožnosti zřízení plynové přípojky také nezbytné pořízení zásobníku na zkapalněný plyn. Někoho může odradit i vyšší pořizovací cena. Určitě je dobré ještě vědět, že je-li plynový kotel v provozu déle jak 15 let, nastal čas na jeho výměnu. I když stále funguje, provoz se zpravidla stává neekonomickým.

Plynový kotel potřebuje pravidelný servis
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Plynový kotel potřebuje pravidelný servis (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Elektrické kotle

Elektrokotle se mohou na první pohled jevit jako ideální, neboť jejich pořizovací cena není vysoká, instalace i ovládání jsou snadné, účinnost značná a nepotřebují komín. Ovšem při bližším průzkumu zjistíte jedno velké „ale“, a tím jsou provozní náklady na vytápění. Pokud žijete v domě s opravdu nízkou tepelnou ztrátou, pak je jistě možné elektrokotel doporučit. V ostatních případech byste se nedoplatili, zvláště v současné době. Navíc z legislativních důvodů a pro splnění podmínek energetické náročnosti budovy je u novostaveb již velmi obtížené využít elektrokotel jako primární zdroj vytápění.

Místy, kam se také elektrické kotle hodí, jsou stavby, jež neobýváte trvale. Takové chaty a chalupy budou udržovat temperované, aby nepromrzly či nezavlhly. Skvělé je, že zpravidla již existují aplikace, díky nimž můžete kotel ovládat a kontrolovat na dálku. „Elektrické kotle se často využívají i jako doplňkový zdroj v domech, jež využívají tepelné čerpadlo nebo solárně termické kolektory. Někdy bývá za elektrokotel označována i topná spirála osazená v akumulační nádobě,“ doplňuje Luboš Kafka.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla představují efektivní způsob vytápění, jelikož k ohřevu domu využívají teplo z okolního prostředí (země, vody, vzduchu). Jsou energeticky šetrná a mohou fungovat v letních měsících i jako klimatizace. Tento zdroj vytápění a ohřevu vody patří k nejúčinnějším, nejspolehlivějším a také nejekologičtějším, ovšem též k finančně náročnějším, co se tedy pořizovací ceny týče. „Jednotné řešení u tepelných čerpadel není, vždy je nutné vycházet z konkrétní situace domu i lokálních podmínek jako například geologického podloží v případě zemních tepelných čerpadel,“ uvádí odborník. Tepelných čerpadel existuje hned několik druhů.

Typ Vzduch/voda patří k nejčastěji využívaným a funguje na principu odebírání energie ze vzduchu, kdy získané teplo využívá k ohřevu teplé vody a topného systému. Při vyšších venkovních teplotách tedy čerpadlo vykazuje vyšší výkon a klesne-li teplota na minusové hodnoty, je pro zachování teplotního komfortu potřeba využít doplňkový zdroj tepla.

Tepelná čerpadla mohou fungovat i jako klimatizace
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Tepelná čerpadla mohou fungovat i jako klimatizace (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Dalším typem tepelného čerpadla je země/voda, u něhož dochází k získávání tepla z plošného kolektoru nebo geotermálního vrtu. V případě kolektoru potřebujete prostor, neboť je nutné uložit pod povrch terénu trubky s nemrznoucí směsí, které vedou teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Hloubkové vrty přenášejí teplo z hlubin země do čerpadla pomocí sondy naplněné nemrznoucí směsí. Provedení takového vrtu je poměrně finančně i administrativně (je třeba stavebního povolení) náročné, ovšem z dlouhodobého hlediska se jedná o skvělou investici.

Pouze pro velmi specifické lokality se hodí čerpadlo Voda/voda, neboť vyžaduje dostatečný přísun přírodní vody. Zpravidla je potřeba dvou studní vzdálených od sebe alespoň 15 metrů. Z jedné studny je pak voda čerpána do výměníku tepelného čerpadla a následně ochlazená odchází přes tzv. vsakovací studnu zpět do země.

Alternativní zdroje

Pro ohřev vody a vzduchu v domácnosti je možné využít rovněž solární energie. Lidé ale často nerozeznávají mezi dvěma systémy, tedy fotovoltaikou a fototermikou. Fotovoltaika slouží k přeměně sluneční energie na elektrickou za využití fotovoltaických panelů. Oproti tomu fototermika využívá solární panely k přeměně sluneční energie na tepelnou

Rekuperace

Mluvíme-li o rekuperaci, lze zjednodušeně říci, že se jedná o účinné větrání se zpětným ziskem tepla. Přes rekuperační výměník prochází venkovní vzduch, který je ohříván teplým odpadním vzduchem přicházejícím do výměníků zvnitřku. Vytápět či v létě ochlazovat celý dům pouze prostřednictvím rekuperace sice není možné zcela, ovšem jako součást vzduchotechnického systému poslouží skvěle. Zvláště v pasivních domech rekuperace minimalizuje náklady na energie.

Povídání o jednotlivých typech vytápění by bylo opravdu dlouhé, ale i tento základní výčet vám jistě pomůže při rozhodování, kterým směrem se vydat. Každý systém má svá pro a proti a je potřeba brát v potaz konkrétní podmínky, finanční možnosti i ekologické aspekty. V každém případě proto doporučujeme domluvit se s odporníkem, který vám navrhne řešení přesně na míru. A rada závěrem? Chcete-li dosáhnout úspor u svého současného systému vytápění, vždy jej nechte před sezonou zkontrolovat a vyčistit.

Zdroj informací: Ptáček – velkoobchod, a.s.

Publikováno: 15.9.2023, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce