reklama

Jak lepit obklady, aby byla zajištěna maximální přídržnost

Zvětšování formátů obkladů představuje výzvu pro mnohé kladečské firmy, které se lepením obkladů zabývají, a to jak po stránce technické, tak i řemeslné. Nové postupy mění způsob aplikace lepicího tmelu i požadavky na vybavení obkladačů. Samozřejmostí je volba vhodného lepidla na velké formáty.  

Jak lepit velkoformátové obklady? Poradíme
i (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
Jak lepit velkoformátové obklady? Poradíme (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)

Jak lepit obklady velkého formátu

Specifikem velkého formátu je menší počet spár. To je na jedné straně velkou výhodou, protože jeho použitím snižujeme zachytávání nečistot ve spárách. Na druhé straně ale spárami odvedeme při pokládce méně vzduchu z lepidla a méně zbytkové vlhkosti z podkladu. Maximálním pokrytím obkladů lepicím tmelem proto snižujeme riziko vzniku vzduchových dutin v lepidle mezi podkladem a dlaždicemi a následné kondenzace vlhkosti v těchto dutinách. To bývá častou příčinou vzniku prasklin ve spárách, včetně odtržení obkladů od pokladu.

Při pokládce malých formátů v interiéru doporučují rakouské normy minimálně 65 % pokrytí obkladu lepidlem. Pro exteriér, velké formáty a zvýšené zatížení (podlahové vytápění, nestabilní podklady, vlhkostně zatížené prostory) doporučují rakouské normy minimálně 90% pokrytí lepidlem. Pokrytí obkladů lepidlem lze ovlivnit způsobem a směrem nanášení lepidla, dále volbou profilu a výšky zubu hladítka a v neposlední řadě také výběrem a použitím vhodných lepidel

Co byste měli vědět, když se rozhodnete lepit obklady velkého formátu

Výběr lepidel a vybavení obkladačů ovlivňuje přídržnost keramických obkladů.

Maximální pokrytí obkladů lepidlem lze ovlivnit vhodným výběrem lepidel, zubových hladítek a profesionálním vybavením jako jsou přísavky nebo vibrační desky.

Velké formáty vyžadují obsluhu 2 osob

Jsou náročné na manipulaci, proto je vhodné využít profesionální přísavky. Manipulace nastojato s XXL formáty snižuje riziko jejich zlomení.

Velké formáty mají složitější obsluhu
i (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
Velké formáty mají složitější obsluhu (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
Přísavky se využívají u těžkých dlaždic velkých formátů, např. 120×120, 80×80 cm. Váha dlaždic formátu 60×120 cm se pohybuje kolem 16 kg. Přísavky fungují na principu podtlaku. S ohledem na jistotu při manipulaci doporučujeme výhradně přísavky, které jsou u rubové hrany olemovány. Tím zamezíme jejich odchlípnutí v momentě, kdy to nejméně potřebujeme.

Jak lepit obklady do standardního lože

Lepidlo rozmícháme podle návodu do hustší netekuté konzistence. Naneseme do hladka na podklad a vytvoříme šikmým zubem řádky jedním směrem.

Vytvořte řádky jedním směrem
i (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
Vytvořte řádky jedním směrem (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)

V případě lepení do standardního lože používáme výšku zubu 10–12 mm. Hladítko s šikmým zubem vytvoří 2× silnější zub, než je mezera. Na podkladu zanecháme díky tomu dvojnásobné množství lepidla a mnohem méně vzduchu.

Hladítko s šikmým zubem
i (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
Hladítko s šikmým zubem (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
U velkých formátů dlaždic (od 45×45 cm) používáme lepicí tmel typu C2TES1. Výjimku z požadavku na použití flexibilního lepidla charakteristiky C2S1 můžeme udělat v případě velkoformátových obkládaček čili lehkých obkladů určených výhradně na stěny v interiéru, které tedy nejsou pochozí. V tomto případě lze použít lepidlo typu C2.

Lepidlo naneseme také na rub dlaždice do hladka a celoplošně. Pak vytvoříme hladítkem s kolmým zubem 4 mm řádky jedním směrem. U oboustranného lepení (buttering-floating) nanášíme lepidlo na rub dlaždice stejným směrem jako na podklad.

Lepidlo naneste také na dlaždice
i (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
Lepidlo naneste také na dlaždice (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)

Poklepovým hladítkem, nebo vibrační deskou vyženeme zbývající vzduch. Oboustranná aplikace lepidla u pokládky do standardního lože je žádoucí nejen pro velké formáty a exteriér, ale také pro podlahové vytápění, nestabilní podklady, nebo vlhkostně zatížené prostory. Vzduchu z podkladu se zbavíme pohybem od středu do krajů dlaždic.

Vyžeňte vzduch
i (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
Vyžeňte vzduch (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)

Jak lepit obklady do tekutého lože

V případě pokládky do tekutého lože používáme půlkulatý zub výšky od 12 mm a více. Flexibilní lepidlo rozmícháme podle návodu s vyšším podílem vody (7,5 litru/25 kg balení) do tekuté rozlivové konzistence a aplikujeme je celoplošně jedním směrem pouze na perfektně rovný podklad.

Pro pokládku do tekutého lože použijte půlkulatý zub
i (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
Pro pokládku do tekutého lože použijte půlkulatý zub (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)

Pod dlaždici vložíme vyrovnávací spony, dlaždici položíme a následně aretujeme klínky. Šířka spár by neměla být menší než 2 mm. Spony a klínky (levelling systém) dorovnávají dlaždice vůči sobě a snižují přesahy. Nejsou náhradou za křížky a mezerníky, které vymezují šířku spáry.

Využijte spony a klínky
i (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
Využijte spony a klínky (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)

Jak dosáhnout vysoké přídržnosti dlaždic? 

Ukážeme si na dvou příkladech pomocí skleněných dlaždic

Pokládka do tekutého lože: Dosahujeme 90% pokrytí lepidla a vyšší přídržnosti

Do jednosměrně nataženého lepidla rozlivové konzistence zatlačíme dlaždici půlkulatým zubem 16 mm. Použitím skleněných dlaždic je viditelné jejich pokrytí lepidlem a přídržnost. Zatlačením dlaždice od její hrany po celou plochu vytlačíme vzduch z jednosměrně vedených řádků.

Pokrytí lepidlem a přídržnost je vidět při pokládce skleněných dlaždic
i (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
Pokrytí lepidlem a přídržnost je vidět při pokládce skleněných dlaždic (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)

Pohybem proti řádkům se zbavíme vzduchu. Po zatlačení dlaždice do lepidla pohybujeme s dlaždicí zleva doprava proti směru řádků. Použitím gumové paličky se zbavíme zbylého vzduchu.

Po zatlačení dlaždice do lepidla použijte gumovou paličku
i (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
Po zatlačení dlaždice do lepidla použijte gumovou paličku (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)

Jak lepit obklady do standardního lože s použitím lepidla pouze na podklad a s jeho aplikací metodou oblouk přes oblouk: Dosahujeme 50 % pokrytí lepidla a malé přídržnosti

Pro porovnání nyní použijeme standardní lože s lepidlem pouze na podklad. Lepidlo aplikujeme zubovým hladítkem metodou oblouk přes oblouk – touto metodou však vznikají mezi podkladem a dlažbou vzduchové dutiny, kde kondenzuje vlhkost. Dlaždice jsou také méně odolné proti zlomení.

Standardní lože s lepidlem pouze na podklad
i (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
Standardní lože s lepidlem pouze na podklad (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)

Dlaždici zatlačíme do lepidla Ani použití gumové paličky nebo vibrační desky nám v odstraňování zbytkového vzduchu nepomůže.

Ani použitím gumové paličky či vibrační desky zbytkový vzduch neodstraníte
i (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
Ani použitím gumové paličky či vibrační desky zbytkový vzduch neodstraníte (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)

Obkládání stěn velkoformátovým obkladem

V případě stěny nejdříve aplikujeme lepidlo do hladka na podklad. V případě obkládaček určených výhradně na stěnu lze použít lepidlo typu C2.

Pokládání velkého formátu na stěnu – lepidlo se nanese na podklad dohladka
i (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
Pokládání velkého formátu na stěnu – lepidlo se nanese na podklad dohladka (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)

Hladítkem se šikmým zubem 12 mm vytvoříme řádky jedním směrem. Šikmým zubem se později zbavíme vzduchu mnohem lépe než při použití kolmého zubu. Sešikmení zubu při aplikaci lepidla směřuje dolů.

Dále použijte hladítko se šikmým zubem
i (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
Dále použijte hladítko se šikmým zubem (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)

Lepidlo naneseme na rub obkladu celoplošně. Použijeme 4 mm kolmý zub jedním směrem. Směr řádků musí být stejný, jako je na podkladu.

Lepidlo se nanese na obklad celoplošně
i (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
Lepidlo se nanese na obklad celoplošně (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)

Obkládačku vtlačíme do lepidla, gumovou paličkou se zbavíme zbývajícího vzduchu a obkládačku podepřeme klínky.

Použijte gumovou paličku pro odstranění vzduchu, podepřete klínky
i (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)
Použijte gumovou paličku pro odstranění vzduchu, podepřete klínky (Zdroj: RAKO / LASSELSBERGER, s.r.o.)

Po vložení spon a křížků vymezujících spáru pokračujeme v pokládce obkládaček, které pak aretujeme vyrovnávacími klínky.

Zdroj informací: RAKO, LASSELSBERGER, s.r.o.

Publikováno: 31.8.2023, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce