reklama

Oprav dům po babičce. Nový dotační program cílí na renovaci starších nemovitostí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v rámci systému Nová zelená úsporám nový dotační program s názvem Oprav dům po babičce. Ten si klade za cíl podpořit rekonstrukce starších nemovitostí, zejména těch vlastněných mladými rodinami, které povedou k úsporám na energiích. Myšlenkou programu je zpomalit růst nové zástavby na úkor zemědělské půdy. Jaké jsou podmínky pro podání žádosti o dotaci a jak program co nejefektivněji využít? Poradíme!

Zapojte se do nového dotačního programu s příhodným názvem Oprav dům po babičce
i (Zdroj: Isover, Saint-Gobain)
Zapojte se do nového dotačního programu s příhodným názvem Oprav dům po babičce (Zdroj: Isover, Saint-Gobain)

Až s17 % rodinných domů je u nás v současné době neobydlených. Statisíce rodinných domů tak zejí prázdnotou často i kvůli tomu, že jejich majitelé nemají peníze na renovaci, která by je učinila obyvatelnými. Naproti tomu ale stále roste výstavba rodinných a bytových domů ve volné krajině a v oblasti zemědělské půdy. Také proto se Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem pro životní prostředí rozhodlo od září spustit nový dotační program s názvem Oprav dům po babičce, který bude stejně jako zastřešující program Nová zelená úsporám financován z evropského Modernizačního fondu.

O dotaci bude moci zažádat každý vlastník rodinného či rekreačního domu – ať už zděděného, nebo zakoupeného, který se rozhodne investovat do optimálního zateplení vedoucího k úsporám na vytápění. Podmínkou je, aby se jednalo o starší dům, tedy objekt, pro nějž bylo stavební povolení schváleno nejpozději v červnu roku 2013. Celková dotace ve výši až milionu korun může být vyplacena i zpětně, začala-li renovace dobu po 1. lednu roku 2021.

Nejprve je třeba dům optimálně zateplit

U předchozích programů v rámci Nové zelené úsporám byly podmínky pro udělování dotací mírnější. „Stačilo mít takzvané komplexní zateplení, v programu Oprav dům po babičce je vyžadováno zateplení optimální,“ říká Miloš Hutník, odborník na zateplovací systémy. V praxi to znamená, že nám program ukládá povinnost zateplit celý objekt, než nám povolí dotaci na další podporované technologie. „Optimální zateplení se skládá z izolace obvodových zdí, podlahy nad rostlou zeminou a střechy a z nových výplní otvorů, tedy oken a dveří,“ popisuje dále.

Zateplení obvodových stěn materiálem
i (Zdroj: Isover, Saint-Gobain)
Zateplení obvodových stěn materiálem (Zdroj: Isover, Saint-Gobain)

V rámci programu Oprav dům po babičce lze čerpat na zateplení částku v rozmezí od 1 300 do 4 900 korun za1 m². „Záleží na tom, co zateplujeme. Na standardní zateplení stěn, střechy a podlahy dostaneme právě 1 300 korun za , na konstrukce k zemině 1 700 korun, na stínicí techniku 1 500 korun. U výplní otvorů se jedná o částku 4 900 korun. Obdržet navíc můžeme ještě 50 tisíc korun na základní podporu, jako je například vypracování projektu,“ říká Miloš Hutník.

Teprve poté můžeme přistoupit k instalaci dalších úsporných opatření, jako jsou rekuperační jednotky, tepelná čerpadla či fotovoltaické panely. „Taková opatření jsou skutečně efektivní až ve chvíli, kdy je dům dostatečně zateplen. To je důvod, proč dotační program obsahuje tuto podmínku,“ vysvětluje odborník.

Dotaci lze získat i na zelenou střechu

Dotaci můžeme získat například i na pořízení vegetační střechy. „Vegetační střechy prospívají jak obyvatelům domu, tak životnímu prostředí, a to hned z několika důvodů. V zimě pomáhají udržet v interiéru teplo a v létě jej zase ochlazují, ale také například přispívají k pročištění vzduchu a rozvoji biodiverzity,“ vysvětluje Josef Hoffmann, odborník na zelené střechy s tím, že obzvláště výhodná je kombinace vegetačních střech s fotovoltaikou. Program pokrývá všechny druhy zelených střech od extenzivní až po intenzivní.

Extenzivní zelená střecha je spíše porostem tvořeným na údržbu nenáročnými rostlinami, intenzivní zelenou střechu si zase můžeme představit jako plnohodnotnou zahradu s květinami, záhony a stromky,“ říká odborník na zateplovací systémy. Na extenzivní vegetační střechu dostaneme v rámci programu dotaci ve výši až 800 korun za 1 m², na střechu polointenzivní 900 korun a na střechu intenzivní nebo šikmou 1000 korun.

Objekt po rekonstrukci
i (Zdroj: Isover, Saint-Gobain)
Objekt po rekonstrukci (Zdroj: Isover, Saint-Gobain)

Mezi specifika programu Oprav dům po babičce patří podpora mladých rodin. Za každé nezaopatřené dítě dostane rodina 50 tisíc korun nad rámec dotace. „Tuto částku navíc půjde také vyplatit zpětně, takže se bude vztahovat na všechny děti narozené do roku 2030,“ upozorňuje Miloš Hutník. Mezi další výhody programu patří možnost čerpání speciálního úvěru od stavebních spořitelen, který by měl být dostupný od začátku příštího roku. „Úrok by měl být u těchto úvěrů ve srovnání s komerčními úvěry zhruba o 2 % nižší,“ říká odborník.

Zdroj informací: Saint Gobain Construction Products a.s., Weber, Isover

Publikováno: 2.8.2023, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce