reklama

Až 30 % energie se může ztratit nezateplenou střechou. Myslete na budoucnost a zateplujte dostatečnou tloušťkou izolace

Nezateplenou střechou ztrácí domy až 30 % energie. Může se tak jednat o nejslabší článek celé budovy, kvůli kterému se zbytečně zvyšují měsíční provozní náklady. Aby se investice do zateplení vyplatila, nejvýhodnější tloušťka izolace je okolo 40 cm. Kvalitním zateplením střechy či podkroví můžeme ušetřit náklady, ale i životní prostředí. Každý centimetr izolace navíc přináší značné úspory. Jak na zateplení střechy či podkroví jsme se zaměřili s odborníky ze společnosti URSA.

Kvalitním zateplením střechy předejdete problémům
i (Zdroj: URSA CZ, s.r.o.)
Kvalitním zateplením střechy předejdete problémům (Zdroj: URSA CZ, s.r.o.)

Nároky na kvalitu staveb se v posledních letech razantně zvyšují, zejména z důvodu růstu cen energií i ochrany životního prostředí. Je tedy nutné vybírat skutečně kvalitní materiály, nehledě na to, zda se chystáme na rekonstrukci nebo stavbu nového domu. „Je třeba dbát na správnou skladbu střechy, a také na dostatečně dimenzované zateplení minerální vlnou. Dobře zateplenou střechou se může ušetřit až 20 % tepla,“ vysvětluje Tereza Vojancová, architekta ze společnosti URSA a dále pokračuje: „Každému bych doporučila zateplovat již nyní na parametry pasivního domu. Navýšení ceny při použití větších tlouštěk izolace je zanedbatelné. Hlavní položku totiž činí práce v kombinaci s dalšími materiály potřebnými na realizaci střešní konstrukce.“

Kolik izolace je potřeba pro kvalitní zateplení?

Jestliže na začátku jednorázově investujeme o něco více do kvalitního zateplení, ušetříme na následných každoročních výdajích na energii. „Například při použití minerální izolace URSA DF 38, která má součinitel tepelné vodivosti 0,038W/mK, bude muset být tloušťka této izolace 460 mm. Ovšem při použití URSA SF 32 PLUS s lambdou 0,031 W/mK, bude stačit izolace o tloušťce 400 mm,“ vysvětluje na příkladu Vojancová a pokračuje: „Tento šesticentimetrový rozdíl v tloušťce izolací ovšem znamená, že objem podkroví se při použití izolace s nižší lambdou zvětší o 8 m³ a podlahová plocha se světlou výškou větší než 2,3 m se zvětší o 8 %.“

Přehled tloušťky zateplení
i (Zdroj: URSA CZ, s.r.o.)
Přehled tloušťky zateplení (Zdroj: URSA CZ, s.r.o.)

Vhodná řešení při zateplení šikmé střechy

„Pokud se jedná o jednotlivce, který chce izolovat střechu svépomocí, je pro něj vhodnější zateplení mezi a pod krokvemi neboli zateplení zdola. Není zde nutné manipulovat s těžkými konstrukčními elementy a jedná se o standardní osvědčenou metodu,“ vysvětluje architekta Vojancová. Naproti tomu zateplení shora přináší jiné výhody. Tento způsob umožňuje minimalizovat vliv tepelných mostů na výsledné vlastnosti konstrukce.

Skladba střešního zateplení
i (Zdroj: URSA CZ, s.r.o.)
Skladba střešního zateplení (Zdroj: URSA CZ, s.r.o.)

„Zateplení shora neboli nadkrokevní zateplení konstrukce se využívá především z estetických důvodů, aby mohly být viditelné krokve z interiéru, nebo pokud mají domy malou světlou výšku podkroví a nemůžeme si dovolit jít moc dolů s podhledem. Díky němu není pro rekonstrukci nutná demontáž původních nižších vrstev střechy,“ vysvětluje Vojancová.

Výhody zateplení shora:

 1. Pro rekonstrukci není nutná demontáž původních vrstev níže, a tak je možné v domě stále bydlet
 2. Variabilita vzhledu interiéru, vyšší komfort bydlení
 3. Lze přiznávat krokve
 4. Vysoká tolerance k tvarové přesnosti (např. rovinnost) nosné konstrukce
 5. Vše může být provedeno jednou (střechařskou) firmou, výnosnost zakázky
 6. Akceptovatelná cena
 7. Ekonomická výhodnost, investiční příležitost
 8. Vytažení ploch „kondenzace“ z nosného systému konstrukce
Zateplení mezi a nad krokvemi
i (Zdroj: URSA CZ, s.r.o.)
Zateplení mezi a nad krokvemi (Zdroj: URSA CZ, s.r.o.)

Výhody zateplení zdola:

 1. Standardní osvědčená metoda
 2. Provádění možné i v zimním, chladném a deštivém období
 3. Odstranění tepelných mostů pod krokvemi
 4. Není nutné manipulovat s těžkými konstrukčními elementy
 5. Nic složitého na provádění a zaškolení
 6. Vše může být provedeno jednou sádrokartonářskou firmou, která zajistí realizaci vnitřních prostor
 7. Nízkonákladová cena
 8. Lze provádět formou DIY
Zateplení mezi, nad a pod krokvemi
i (Zdroj: URSA CZ, s.r.o.)
Zateplení mezi, nad a pod krokvemi (Zdroj: URSA CZ, s.r.o.)

Zateplujte chytře s Novou zelenou úsporám

Finanční úspory po zateplení šikmé střechy mohou být až 20 %. Díky jednoduchosti a finanční nenáročnosti těchto opatření se u rodinných domů návratnost investice pohybuje kolem 4 let. V současnosti je navíc možné využít i dotace z programu Nová zelená úsporám Light, které jsou určeny pro lidi s nízkými příjmy, a zkrátí tak návratnost na méně než 2 roky. Na webových stránkách NZÚ jsou navíc k dispozici i příručky s praktickými radami i doporučeními, jak správně provést zateplení pro splnění podmínek dotace. Nad kvalitním zateplením střechy je potřeba přemýšlet, a to nejen z pohledu toho, kdo dům bude obývat, ale i z pohledu projektanta a stavaře. Ti totiž mohou zařídit, aby byl dům více energeticky nenáročný a pro rezidenta co nejvíce pohodlný pro život s co nejnižšími náklady a nároky na opravy.

Více informací naleznete na www.ursa.cz.

Zdroj informací: URSA CZ, s.r.o.

Publikováno: 3.7.2023, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce