reklama

Řešíte instalaci jímky? Na co si dát pozor

Při instalaci jímky, respektive při jejím obetonování, je potřeba dodržet několik důležitých pravidel. Ukážeme vám jednu z možností, jak postupovat. Při obetonování vaší jímky se vždycky řiďte doporučením výrobce. Jinak jímku poškodíte, a ještě přijdete o záruku. Uvedený postup berte jako možnou inspiraci, nikoli univerzální návod.

Před instalaci jímky a jejím obetonování si musíte připravit bednění
i (Zdroj: Jaroslav Kropáč)
Před instalaci jímky a jejím obetonování si musíte připravit bednění (Autor: Jaroslav Kropáč)

Proč při instalaci jímky sáhnout po betonu  

Na trhu existují takzvané samonosné jímky, které se betonem zalévat nemusí. Běžně totiž vydrží pochozí zatížení. Tam, kde počítáte s větším zatížením, už ale jímku obetonovat musíte. Výkopový otvor pochopitelně musí odpovídat rozměrům zvolené jímky. Abyste nespotřebovali zbytečně moc betonu, je vhodné připravit si dřevěné bednění, kterým jímku obestavíte.

Podklad pod základovou desku musí být zhutněný
i (Zdroj: Jaroslav Kropáč)
Podklad pod základovou desku musí být zhutněný (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Začnete základovou deskou

Prvním krokem při instalaci jímky je příprava základové desky, na kterou se jímka postaví. Z desek si připravte bednění, které odpovídá ploše spodní podstavy jímky, a na každou stranu přisaďte cca 15 cm. Do bednění vložte kari sítě a plochu vylijte betonem. Velmi důležité je, aby byla vybetonovaná plocha rovná – musí být ve vodováze a nikde nesmějí vyčnívat žádné ostré hrany. Samozřejmě musí být základová deska v takové výšce, aby umožňovala snadné napojení kanalizačního potrubí, které musí být do jímky vyspádované.

Základová deska musí být v rovině
i (Zdroj: Jaroslav Kropáč)
Základová deska musí být v rovině (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Připravte si bednění

Na řádně zatvrdlou betonovou desku můžete spustit samotnou jímku. Plastové jímky mají po obvodu příčné vzpěry s otvory, kudy se provléká betonářské ocel. Než tedy jímku do výkopu spustíte, nezapomeňte do ní ocelové pruty naistalovat. Jakmile je jímka na základové desce, ještě jednou zkontrolujte, zda je ve vodováze, a připojte její vyústění na odpadní potrubí. Pak můžete kolem jímky naistalovat bednění. Bednění můžete vyrobit z obyčejných stavebních prken nebo z OSB desek. Použít můžete i odpadní dřevo. Smyslem bednění je úspora betonu – výkop bagrem totiž bývá často o dost větší než průměr samotné jímky a bez bednění by do takového výkopu padlo zbytečně moc betonu.

Pokračujeme v betonáži

Jakmile je bedněn připravené, můžete začít s jeho vyléváním. Beton je lepší řidší, aby vyplnil všechen prostor mezi bedněním a stěnami nádrže. Velmi důležité je napouštění jímky vodou zároveň s tím, jak ji budete obetonovávat. Tlak betonu by totiž mohl vést k deformaci plastové jímky. Pokud bude napuštěna vodou, stěny jímky tlak betonu snáze vydrží. Souběžně s tím, jak budete přisypávat beton a připouštět vodu, nezapomeňte vysypávat také prostor mezi bedněním a stěnami výkopu – aby se bednění nevyboulilo na druhou stranu.

Beton je vhodné zhutnit například dřevěnou latí
i (Zdroj: Jaroslav Kropáč)
Beton je vhodné zhutnit například dřevěnou latí (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Jak zabetonovat vrchní část jímky

Takto v betonáži pokračujete až do doby, než dosáhnete horní strany jímky. Vhodné je opatřit si dlouhou dřevěnou kulatinu a beton při ukládání pěchovat. V případě naší jímky výrobce doporučil horní část desky vypodložit polystyrenem a teprve na takto připravenou plochu přidávat beton s kari sítí. Horní betonovou desku jednoduše stáhnete stahovací latí zároveň s horním okrajem dřevěného bednění.

Samozřejmostí je kari síť
i (Zdroj: Jaroslav Kropáč)
Samozřejmostí je kari síť (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

V případě instalace naší jímky byla ještě plánována montáž prodlužovacího tunelu k otvoru do jímky. Protože prodloužení nebylo v době betonáže k dispozici, omotali jsme vyústění otvoru jímky pěnovým pásem. Vznikla tak cca 1 cm široká mezera, kam jsme později instalovali zmiňované prodloužení tunelu.

Tip:

Před napouštěním vody do jímky je vhodné provést uvnitř jímky dřevěné pažení, které zpevní horní desku jímky, aby se pod betonovým záklopem neprohnula. Jakmile beton vytvrdne, můžete vodu z jímky odčerpat a pažení odstranit.

Pozor při práci na podzim nebo brzy na jaře, kdy teploty mohou klesnout pod bod mrazu – aby beton dosáhl alespoň částečné pevnosti, musí schnout nejméně 14 dní. Během této doby nesmí zmrznout ani beton ani voda v jímce.

Napojení nátrubku jímky do kanalizace. Užitečné je namazat těsnění tukem, aby šlo lépe zasunout
i (Zdroj: Jaroslav Kropáč)
Napojení nátrubku jímky do kanalizace. Užitečné je namazat těsnění tukem, aby šlo lépe zasunout (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Pokud už při výkopu díry na jímku narazíte na spodní vodu, je potřeba zvolit zvláštní montážní postup při instalaci jímky. Správnou technologii by vám měl sdělit výrobce jímky. Neodborně instalovaná jímka v místech, kde hrozí nebezpečí spodní vody, může brzy skončit kalamitou.

Zdroj informací: autor článku

Publikováno: 30.5.2023, Autor: Jaroslav Kropáč, Profil autora: Jaroslav Kropáč