reklama

Osm dobrých důvodů pro nosné překlady Ytong

Podle wikipedie se pod pojmem stavební překlad myslí nosný stavební prvek, který se umísťuje nad stavební otvory za účelem přenesení tlaků do zdiva. Ale není překlad jako překlad. I laik ví nebo tuší, že překlady stavebních otvorů jsou významným prvkem stavby a na správný výběr je třeba myslet už při přípravě projektu.

Použití nosného překladu Ytong je snadné a rychlé
i (Zdroj: XELLA CZ, s.r.o.)
Použití nosného překladu Ytong je snadné a rychlé (Zdroj: XELLA CZ, s.r.o.)

Samotný výpočet statiky provede odborný projektant, ale záleží i na preferencích samotného stavebníka, jakému překladu dá při stavbě přednost. Na trhu je jich opravdu hodně a lidé preferující při novostavbě nebo rekonstrukci pórobetonové tvárnice Ytong mají hned osm dobrých důvodů, aby při volbě nosných překladů dali přednost překladům Ytong.

Prvním důvodem je okamžitá únosnost: hned po zabudování do stavby začíná překlad plnit svou statickou funkci, takže není potřeba čekat dny či týdny. To významně zkracuje dobu stavby a usnadňuje proces plánování. Pro rychlost výstavby je důležitá také snadná a rychlá montáž nosných překladů Ytong. K jednoduché manipulaci přispívá i nízká hmotnost: nosný překlad Ytong o délce 1 500 mm (určený pro otvory se světlostí maximálně 1 100 mm) má hmotnost 94 kg. Vysoká je naopak přesnost těchto překladů: povolená tolerance v délce jsou ±3,0 mm, na šířku ±1,5 mm a na výšku ±1,0 mm.

Nosné překlady Ytong nezkracujte ani jinak neupravujte
i (Zdroj: XELLA CZ, s.r.o.)
Nosné překlady Ytong nezkracujte ani jinak neupravujte (Zdroj: XELLA CZ, s.r.o.)

Výborná je také jejich požární odolnost – nosné překlady Ytong jsou nehořlavé a patří do nejvyšší třídy reakce na oheň A1 (EN 13501-1). Čím méně vody je ve stavbě, tím lépe: a k tomu výrazně přispívá omezení mokrého procesu, které je pro nosné překlady Ytong charakteristické. Tepelněizolační parametry stavby zlepšuje další z typických vlastností těchto překladů – minimalizace tepelných mostů. Zedník i stavebník, který staví dům svépomocí se zdivem Ytong, ocení také skutečnost, že překlady vytváří podklad pro povrchové úpravy, který je shodný se zdivem.

Dodané nosné překlady Ytong nikdy nezkracujte a neupravujte ani jejich průřezy. Překlady jsou určeny k přímému zabudování a při montáži je důležité dbát na správnou polohu zabudovaného překladu (šipky musí směřovat vzhůru). Potřebná menší světlost otvoru se dosáhne větším uložením překladu. Nosné překlady Ytong se kladou do maltového lože se zdící malty Ytong.

Zdroj informací: XELLA CZ, s.r.o.

Publikováno: 30.10.2022, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce