reklama

Podzemní nádrž na dešťovou vodu je také potřeba zazimovat

Máte na zahradě podzemní nádrže na dešťovou vodu? Asi byste se měli s nadcházející zimou připravit na jejich zazimování. Předejdete tak nechtěným komplikacím, například v podobě mrazem poškozených dílů. Součástí kvalitní přípravy nádrží na další sezonu může být i jejich kompletní vyčištění.

Podzemní nádrž na dešťovou vodu je také potřeba zazimovat (Zdroj: Aquanix s.r.o.)

Zazimování nádrže by se mělo týkat všech, kteří dešťovou vodu využívají pro zálivku zahrady, a to v případě jak automatické, tak i manuální závlahy. Ventily, postřikovače a další součástky, které jsou uložené mělko pod terénem, nejsou dostatečně chráněné nezámrznou hloubkou. Jsou na nízké teploty choulostivé – mráz může jednotlivé díly poničit, ba dokonce roztrhat.

Společně s přípravou nádrže na zimu může přijít na řadu i její kompletní vyčištění. Vypuštěné zásoby vody, které by se stejně až do příchodu jara nevyužily, se přes zimu totiž opět s přehledem naakumulují.

Společně s přípravou nádrže na zimu může přijít na řadu i její kompletní vyčištění
Společně s přípravou nádrže na zimu může přijít na řadu i její kompletní vyčištění (Zdroj: Aquanix s.r.o.)

Zazimování podzemní nádrže na dešťovou vodu

Podobně jako u letních vodovodů, které se musí na zimu vypouštět, je nutné věnovat pozornost před přicházející zimou i všem součástem systému podzemních akumulačních nádrží.

Proces přípravy je jednoduchý – u nádrží s ponorným čerpadlem a vodovodem mělko pod terénem se standardně postupuje následovně:

  • vypněte přívod elektřiny do nádrže (vyhození jističe u čerpadla, vytažení ze zásuvky a podobně)
  • otevřete vypouštěcí ventil v nádrži
  • otevřete ventily všech přípojných míst na pozemku (zahradní šachty, zahradní sloupky a podobně)
  • směrem od zahradních ventilů vyfoukejte systém kompresorem (pro případ, že místy není potrubí ve spádu)
K odstranění všech nežádoucích usazenin je zapotřebí důkladné vyčištění, radí specialista z Aquanixu
K odstranění všech nežádoucích usazenin je zapotřebí důkladné vyčištění, radí specialista z Aquanixu (Zdroj: Aquanix s.r.o.)

Vypouštění vody ze systému nemusejí řešit pouze ti, kteří mají vedený vodovod od čerpadla v nezámrzné hloubce do domu, případně do temperované místnosti, a zpět na pozemek nezámrzným ventilem na fasádě. Pokud je nádrž v zemi usazena s minimálním krytím 500 milimetrů, není třeba se o její komponenty a další součásti uložené těsně pod poklopem bát. Díky relativně stálé plusové teplotě v dolních částech nádrže totiž nedochází k zamrznutí. Proces kondenzace a tvorba kapek pod poklopem nepředstavují pro jednotlivé díly v zimních měsících vážnou hrozbu.

Ti, kteří využívají dešťovou vodu v domě, ať už na splachování toalet či praní prádla, mají systém nastavený celoročně. Zpravidla je však tento systém instalován v kombinaci s využitím srážkové vody i na zálivku zahrady, a to v samostatných okruzích. Venkovní okruh, tedy systém pro využití nasbírané vody v zahradě, ale musí být procesu zazimování podroben.

Pro snadnější čištění podzemní nádrže je vhodné mít k ruce několik pomocníků
Pro snadnější čištění podzemní nádrže je vhodné mít k ruce několik pomocníků (Zdroj: Aquanix s.r.o.)

Čištění podzemní nádrže na dešťovou vodu

Srážková voda se v nádrži kazí z důvodu, že se přes nátokový filtr dovnitř dostanou jemné nečistoty, například prach a pyl. Pokud u nádrže nátokový filtr chybí, dostávají se dovnitř veškeré splavené nečistoty. Listy a větvičky ze stromů, mech ze střechy, ptačí trus a další pak způsobují hnilobný proces a následný nepříjemný zápach. K odstranění je zapotřebí důkladné vyčištění.

TIP specialistů: V případě využívání systému v domě s automatickým dopouštěním vody do nádrže je třeba před čištěním dopouštění přes řídící jednotku vypnout.

Pro snadnější čištění podzemní nádrže je vhodné mít k ruce několik pomocníků – žebřík, vysokotlaký čistič, kalové čerpadlo a kartáč. Postup je následující:

  • vypněte přívod elektrické energie do nádrže
  • odejměte poklop nádrže a vyjměte filtrační koš
  • do nádrže vložte žebřík, opatrně sestupte dovnitř a pomocí čerpadla (či jiné čerpací techniky) odčerpejte zbytek vody
  • pomocí vysokotlakého čističe nádrž kompletně vystříkejte vodou
  • nádrž vykartáčujte a znovu vystříkejte vysokotlakým čističem
  • špinavou vodu odčerpejte pomocí kalového čerpadla

TIP specialistů: Po vyčištění vnitřku nádrže je žádoucí zkontrolovat také geigery (lapače střešních splavenin) i veškeré nátokové filtry a propláchnout je proudem vody, například pomocí pistole od vodní hadice.

Podzemní nádrž na dešťovou vodu doporučujeme vyčistit minimálně jednou za pět let
Podzemní nádrž na dešťovou vodu doporučujeme vyčistit minimálně jednou za pět let (Zdroj: Aquanix s.r.o.)

Podzemní nádrž na dešťovou vodu doporučuji vyčistit minimálně jednou za pět let. V blízkém okolí jehličnatých stromů či při zvýšeném výskytu pylu a prachu je samozřejmě potřeba nádrž čistit častěji.

Publikováno: 15.11.2021, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce