reklama

Startuje Nová zelená úsporám a podporuje i klimatizace

Od 12. října 2021 startuje příjem žádostí dotačního programu Nová zelená úsporám, který přináší hned několik novinek: podporu výměny kotlů i v bytových domech a trvale obývaných rekreačních objektech nebo podporu pro tepelná čerpadla vzduch-vzduch (tj. klimatizace, pokud jsou navržené pro vytápění).

Nová zelená úsporám
i (Zdroj: Daikin)
Startuje Nová zelená úsporám a podporuje i klimatizace (Zdroj: Daikin)

Nová zelená úsporám

Zatímco kotlíkové dotace se už budou soustředit jen na nízkopříjmové skupiny obyvatel, v další vlně Nové zelené úsporám může o podporu žádat každý. Startuje právě teď a je v ní zatím 39 miliard korun na podporu opatření směřujících ke snížení energetické náročnosti obytných budov. Podporuje tedy jak rekonstrukce starších objektů, tak výstavbu nových. Mezi nově dotovaná opatření patří zejména hospodaření s dešťovou vodou, výměna neekologických zdrojů energie pro vytápění nebo výstavba infrastruktury pro elektromobilitu.

FTXM-R
i (Zdroj: Daikin)
Daikin je významným evropským výrobcem klimatizací, tepelných čerpadel a chladicích zařízení (Zdroj: Daikin)

Jaká je výše podpory u výměny zdroje tepla?

U rodinných domů dosáhnete nejvyšší podpory kotlem na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet (100 000 Kč), následuje tepelné čerpadlo vzduchu-voda (80 000 Kč) a tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, což je vlastně pevně zabudovaná, tzv. splitová, klimatizace (60 000 Kč). U bytových domů je ve všech těchto případech podpora na jednu bytovou jednotku 18–25 000 Kč.

Klimatizace zvládne vytopit celý rodinný dům

Ještě před tím, než byly splitové klimatizace mezi výrobky podporované NZÚ vůbec zařazeny, nechala si společnost Daikin zpracovat nezávislou studii, zda a za jakých podmínek mohou být tyto klimatizace plnohodnotným zdrojem tepla v rodinném domě. Studie zpracovaná společností EkoWATT nejen potvrdila, že klimatizace skutečně mohou být jediným a dostatečným zdrojem vytápění pasivního rodinného domu, ale že v našich zeměpisných šířkách mohou emisně konkurovat i kotlům na zemní plyn a v kombinaci s odběrem certifikované zelené elektřiny potom i využití biomasy. Jsou tak jednoznačným přínosem při snižování emisní zátěže systémů vytápění.

FTXM-R-015
klimatizace skutečně mohou být jediným a dostatečným zdrojem vytápění pasivního rodinného domu (Zdroj: Daikin)
FTXM-R-021
Klimatizace zvládne vytopit celý rodinný dům (Zdroj: Daikin)

Jak na dotace? Hlavně nezapomeňte nafotit původní stav

Dotace z programu Nová zelená úsporám jsou vypláceny vždy až po instalaci nového zdroje vytápění, výměně oken, zateplení atd. Není možné zálohové čerpání. Postup získání dotace je však velmi jednoduchý. Vše je popsáno na webu NZÚ, kde také najdete ke stažení dokumenty potřebné pro žádost. Důležité je mít dobře zdokumentován výchozí stav – včetně fotografií a revizních zpráv.

FVXM-A_installation-picture_023
i (Zdroj: Daikin)
Některé modely klimatizací Daikin jsou přímo optimalizované pro vytápění (Zdroj: Daikin)

Publikováno: 12.10.2021, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce