reklama

Jak hospodařit s vodou v zahradě? Poradíme vám

Nedostatek vody je stále větší. Chtěli byste vodou šetřit, ale nevíte, jak to udělat, když zahrádka spotřebuje každý den tolik vody? Máme pro vás řešení ve formě akumulačních nádrží.

Zahrada
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Zavlažujte ekologicky a ekonomicky (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Každá realizace podzemní nádrže vyžaduje individuální přístup – ať už z hlediska neměnných okolností (velikost pozemku, půdorysná plocha střechy, jílovité či dobře propustné podloží či úroveň hladiny podzemní vody), tak z hlediska požadované funkčnosti (například manuální či automatická zálivka, využívání dešťové vody v domě či výběr mezi pochozím nebo pojezdovým zatížením nádrže). Jaké konkrétní náležitosti však taková realizace představuje a na co je třeba si dát opravdu pozor?

Výběr místa výkopu a jeho příprava

Na samém začátku realizace je nezbytné určit místo pro výkop. Vhodnou technikou se na vyznačeném místě vyhloubí jáma požadovaných rozměrů podle velikosti nádrže. Pro dostatečný prostor pro práci se doporučuje, aby základna výkopu přesahovala rozměry nádrže na každé straně minimálně o 50 cm. Velikost jámy je třeba průběžně kontrolovat a hlídat především její hloubku, která vychází z výšky nádrže a hloubky nátoků dešťové kanalizace od okapových svodů. V momentě, kdy je jáma správně vyhloubená, lze na její dno nasypat štěrkový podklad. Pro nádrž je možné použít klasický štěrk frakce 8/16. Síla vrstvy štěrkového podkladu by měla být ideálně 15-20 cm. Tuto vrstvu je potřeba důkladně srovnat a zhutnit.

Nádrž
Nejprve určete místo pro výkop (Zdroj: Aquanix s.r.o.)
Uložení nádrže
Je důležité, aby se nádrž do výkopu vkládala opatrně a bez nárazů (Zdroj: Aquanix s.r.o.)

Umístění nádrže

Do hotového výkopu lze pomocí vhodné techniky umístit akumulační nádrž. Je důležité, aby se nádrž do výkopu vkládala opatrně a bez nárazů! Po jejím usazení je nutné dovnitř napustit přibližně 25 cm vody. Následně se provede zásyp štěrkem frakce 8/16 rovnoměrně a ze všech stran – tím se zamezí posunutí nádrže. Průběžně po vrstvách v maximální výšce 30 cm je zapotřebí hutnit štěrk ručním pěchovadlem, v žádném případě se nepoužívají mechanické pěchovací stroje. Během zhutňování nesmí dojít k poškození nádrže!

Štěrk
i (Zdroj: Aquanix s.r.o.)
Následně se provede zásyp štěrkem (Zdroj: Aquanix s.r.o.)

Ve chvíli, kdy je nádrž zasypaná štěrkem až k její horní hraně, přichází na řadu montáž kopule a teleskopického poklopu. Jako první se umístí těsnění na hrdlo nádrže, do kterého se následně nasadí kopule s otvory – jednotlivé otvory se osadí přiloženým těsněním a do nevyužitých otvorů se umístí zátky. Do horní hrany kopule se vtlačí těsnění pro nasazení teleskopického poklopu, poté přichází na řadu napojení nátokového potrubí.

Uložená nádrž
i (Zdroj: Aquanix s.r.o.)
Během zhutňování nesmí dojít k poškození nádrže (Zdroj: Aquanix s.r.o.)

Tip:

Pro snadnější vtlačení těsnění lze použít například mazadlo.

Montáž filtrační šachty

Filtrační koš je možné umístit přímo do nádrže, pro jednodušší údržbu a čištění je však výhodnější umístit na nátokové potrubí před nádrž filtrační šachtu. Filtrační šachta se usadí do štěrkového lože, napojí se přes přesuvku potrubí, poté se vloží filtrační koš, dovnitř do horní vlny se vtlačí těsnění a nasadí se teleskopický poklop. Následně se dosype štěrk nad nádrž tak, aby byl válec krytý minimálně 15 cm a zásyp nádrže i filtrační šachty se dokončí zeminou. Okolí poklopů se důkladně zarovná a upraví.

Instalace čerpadla

Pomocí kolen a spojek se automatické ponorné čerpadlo napojí na připravené potrubí. To je vyvedené kopulí nádrže a dále na požadovaná místa odběru vody. Jeho svislou část s čerpadlem je třeba si naměřit a poté zavěsit čerpadlo tak, aby jeho dno bylo přibližně 10 cm nad dnem nádrže. Na potrubí, které je uvnitř nádrže, je nutné umístit vypouštěcí ventil pro možnost vypuštění celého zahradního vodovodu na zimu. Čerpadlo je možné zapojit rovnou do zásuvky.

Kabel je přiveden v chráničce do technické místnosti, kde se napojí přímo do jističe. Je tedy žádoucí v nádrži originální kabel přerušit a propojit s vedením od jističe pomocí vodotěsné spojky. Před prvním spuštěním čerpadla je zároveň potřeba instalovat odběrová místa. Po dokončení všech odběrných míst v systému je možné zapnout čerpadlo. V tuto chvíli lze naplno využívat nasbíranou dešťovou vodu a šetřit tak nejen přírodu, ale i peněženku.

Podívejte se, jak zajistit stromům potřebnou vláhu:

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 13.8.2021, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce