reklama

Lehčený keramický Liaporbeton je ideálním materiálem pro vaše schodiště

Schodiště z prefabrikovaného lehčeného keramického Liaporbetonu je ideální volbou pro vaše bydlení. Jeho výhodou je rychlost stavby, jistota technických parametrů a v neposlední řadě také příznivé izolační vlastnosti, minimální přenos hluku a vibrací do přilehlých stěn za rozumnou cenu.

Schodiště
i (Zdroj: Liapor)
Užití prefabrikovaných dílů schodiště z lehčeného Liaporbetonu je v mnoha ohledech žádoucí (Zdroj: Liapor)

V součinnosti s ostatními technologiemi je montáž prefabrikovaného schodiště minimálně časově náročná. S pomocí jeřábu je schodiště instalováno a fixováno na předem daném místě. Celá operace netrvá více než hodinu, což je ve srovnání s postupem bednění, armování a lití betonu nesrovnatelně krátká doba. Schodiště je ihned pochozí a stavitel ušetří čas i pracovní sílu.

Rozměrové možnosti a druhy schodišť

Aby byl prefabrikovaný prvek akceptovatelný ze strany projektantů a stavitelů (privátních i komerčních) musí umět nabídnout různé varianty řešení, neboť každá stavba je jiná. V zásadě je možné zadat do výroby točitá prostorová (levé i pravé provedení) a přímá schodiště bez či včetně podesty (případně i samostatné podesty). Rozhodující pro výběr v dané situaci je samozřejmě počet stupňů, šířka ramene a předdefinovaný prostor mezi rameny.  U točitých schodišť je šířka ramene 990 nebo 1090 mm. Konstrukční výška točitých schodišť (Liapor) může být 2422 až 3294 mm. V běžném stavitelství zejména rodinných domů je toto rozpětí standardně dostačující. Počet stupňů pak vychází v limitu 14 až 18. U přímých schodišť může být provedení bez nebo s podestou. V těchto případech jsou možnosti výroby mnohem širší a jediné omezení je maximální šířka ramene 2 m. Tloušťka desky je vyráběna v rozměrech od 15 do 25 cm.

Schodišťový díl
i (Zdroj: Liapor)
Montáž prefabrikovaného schodiště minimálně časově náročná (Zdroj: Liapor)

Schodiště jsou osazována na stavbách dle detailů uložení schodišť v projektu, které jsou zohledněny již ve výrobě, aby montáž proběhla hladce a bez problémů. Standardní spodní uložení je  pokládka na rovný betonový podklad, osazeným pryžovými pásy. Horní osazení je např. na ozub.  Jak přímé, tak točité schodiště je možnost osadit  tronzolemi a dalšími vestavbami dle požadavku zákazníka. U prefabrikovaných schodišť je velmi důležitá záruka výrobce, kterou poskytuje na funkčnost produktu, ale současně i na statické parametry. Projektant se může rovněž spolehnout na rozměrovou stabilitu a akustické vlastnosti celé konstrukce. Materiál schodišť je především již zmíněný Liaporbeton třídy LC 16/18 – D1,6. Ačkoliv významnou část betonu tvoří zrna keramického kameniva, Liaporbeton je pevný a trvanlivý jako běžný beton.

Schodiště detail
i (Zdroj: Liapor)
Liaporbeton je pevný a trvanlivý jako běžný beton (Zdroj: Liapor)

Povrchová úprava

Kvalita povrchu prefabrikovaného schodiště z Liaporbetonu je v pohledové třídě PB2. Při výrobě přímých schodišť jsou ovšem používány kovové formy a je tedy na investorovi, který se rozhodne, zda schodiště nechá takto pohledově přiznané, nebo jej obloží jiným nášlapným materiálem – keramickou dlažbou, dřevem apod. U současných staveb je pohledový beton často používaný a tak nachází větší uplatnění i u schodišťových prvků. Přidáváním pigmentů barev (z váhy cementu) lze docílit i různých barevných odstínů betonu. Schodišťové stupně lze na přání opatřit také protiskluzovou úpravou (většinou u venkovního provedení). 

Schodišťové stupně
i (Zdroj: Liapor)
Schodišťové stupně lze na přání opatřit také protiskluzovou úpravou (Zdroj: Liapor)

Více na www.liapor.cz 

Publikováno: 13.7.2021, Autor: Lias Vintířov (text a foto), Profil autora: Redakce