reklama

Online stavební deník dospěl do finále a rekonstrukce v Tišicích je hotová

V Tišicích jsme s partou stavebníka Josefa Beneše, Pepou Libickým i investorem Karlem Hynkem strávili mnoho krásných chvil i těch méně veselých, což se na stavbách stává celkem běžně. Rozsáhlá rekonstrukce, kterou rodinný dům procházel, se ale chýlí ke konci. Dům je připraven k bydlení a zbývá již jen dodělat poslední nezbytné úpravy. Kromě domu je ale potřeba také dodělat zahradu tak, aby se Karlovi líbila.

Rekonstrukce
i (Zdroj: Prima DOMA)
Online stavební deník dospěl do finále a rekonstrukce v Tišicích je hotová (Zdroj: Prima DOMA)

Rekonstrukce se blíží do svého závěru

Nadchází čas, kdy bude zatlučen poslední hřebíček, zašroubován poslední šroubek a zrekonstruovaný domek v Tišicích bude předán jeho majiteli k užívání. Ačkoliv to mnohdy nenasvědčovalo tomu, že se všechno stihne, opravdu se veškeré práce zvládly udělat ve stanoveném termínu. Zbývají víceméně kosmetické úpravy.

Pohled shora
i (Zdroj: Prima DOMA)
Pohled shora na téměř hotovou zahradu i s trávníkem (Zdroj: Prima DOMA)

Karel ostatně už nemůže dospat a nutí všechny okolo včetně Pepy, aby uklízeli a dodělávali poslední úpravy. Těší se na usazení krbových kamen, dokončení venkovní pergoly a další drobnosti. Na zahradě se objevila i Pepou slíbená trampolína a nezbytné doporučení v případě instalací dětského hřiště nebo zábavných prvků na zahradě - dbejte vždy na bezpečnost svých dětí a pečlivě ukotvěte všechny dětské stavbičky tak, aby nedošlo k jejich zřícení nebo rozlomení, a tím pádem i k úrazu. 

Trampolína
i (Zdroj: Prima DOMA)
Nezapomínejte na bezpečnost svých dětí (Zdroj: Prima DOMA)

Jak nainstalovat okapové svody

Okapové svody jsou jedním z nedodělků. Samotné okapy jsou již delší dobu na svém místě a svody se budou nasazovat v době, kdy je hotová vnější omítka. Protože v Tišicích se vsadilo na hliníkovou střechu, jsou okapy a následně okapové svody hliníkové. Kromě tohoto materiálu se mohou používat i okapy plastové, nerezové, titanové, titanhliníkové a mnoho dalších. Většina těchto materiálů je navíc povrchově upravená, aby vydržela opravdu dlouho. Nadto jsou tyto materiály i recyklovatelné, což přispívá k ochraně životního prostředí (to by mohlo Karla jako zaníceného ekologa potěšit). Okapy je také možné nakoupit v podstatě v jakékoliv barvě tak, aby vám ladilo s omítkou a celkovým okolním prostředím.

Okap
Okapy jsou povrchově upravené a ošetřené (Zdroj: Prima DOMA)
Úchyty
Do omítky se usadily držáky okapových svodů (Zdroj: Prima DOMA)

Okapové svody jsou dnes koncipovány tak, aby si s nimi poradil každý kutil i úplný amatér. Je to v podstatě šikovná stavebnice, kdy se díl A nasune do dílu B, a to celé se překryje dílem C. Až budete sami předělávat nebo instalovat nové okapy a svody na domě, nezapomeňte, že zakončením okapových svodů by měl být vždy gajgr. To je koncovka se sběrným košem, který zachytává nečistoty z okapů. Pokud pak máte okapy svedeny do dešťové šachty, nepotřebujete trativod, aby vám dešťovou vodu svedl mimo pozemek. 

Gajgr
Toto je gajgr neboli svod dešťové vody se sběrným košem (Zdroj: Prima DOMA)
Montáž
Montáž okapů byla poslední kapkou (Zdroj: Prima DOMA)

Nejkrásnější zahrada na světě

Zatímco stavební dělníci dokončují práci v domě, na zahradě je vidět čilý ruch. To zahradní firma rekultivuje Karlovi oraniště a mění jej na zahradu. Základem je urovnat povrch pomocí techniky a navozit speciálně namíchaný substrát. Podklad okolo domu je totiž značně jílovitý a v takové půdě se rostlinám moc dobře nedaří. Zeminu je tedy potřeba proložit pískem a dalšími materiály a vytvořit opravdu dobré a výživné prostředí pro stromky, keře a okrasné rostliny. 

Plán
i (Zdroj: Prima DOMA)
Podrobný plánek na výsadbu a úpravu zeleně na zahradě (Zdroj: Prima DOMA)

Zahradní projektant přinesl detailní plánek, kde jsou zakresleny všechny rostliny, které se budou do zahrady sázet včetně počtu kusů a včetně přesného umístění. Vzniknou tak jednotlivé zóny, aby byla zahrada využita opravdu beze zbytku. Bude zde zahrada s relaxační zónou, bylinková a užitková zahrada a okrasná část. Zbylé plochy bude pokrývat kobercový trávník. To je dokonalá záležitost v místě, kde je potřeba ihned zakrýt půdu travním porostem a nemáme čas čekat, až vzejde a zda vůbec vzejde zaseté travní semínko. Kobercový trávník jsou předpěstované široké pásy souvislého trávníku, které se položí jako koberec na předpřipravený podklad. 

Terén
i (Zdroj: Prima DOMA)
Jílovitý terén bylo potřeba nejprve prosypat pískem (Zdroj: Prima DOMA)

Jak začít s realizací? Nejprve je mít rozmyšlený plán, podle kterého se bude postupovat. Pak se připraví terén, případně se postaví tvary záhonů. Terén se kultivuje půdní frézou a půdu je potřeba tzv. načechrat. Do záhonů se zasadí vytyčené rostliny. Následně se řeší předěly mezi trávníkem a záhony, zda se budou realizovat obrubníky přírodní nebo prefabrikované. Obrubníky jsou velmi praktické nejen jako oddělení záhonů, ale také při sekání trávníku. 

Zahradníci
Na zahradě bylo potřeba nejprve srovnat terén (Zdroj: Prima DOMA)
Povrch
Povrch terénu bylo potřeba upravit i ručně (Zdroj: Prima DOMA)

Je potřeba mít již dopředu vyřešenou závlahu zahrady. Pokud jsme v blízkosti přírodního vodního zdroje, je tato starost vyřešena již předem, pokud jsme odkázáni na vodu z řadu, je lepší při budování zahrady popřemýšlet nad nádrží na dešťovou vodu, která výrazně ušetří na nákladech při zalévání zahrady. Při pokládce kobercového trávníku také můžeme právě z nádrže na dešťovou vodu svést rozvody, které se instalují pod travní koberec a které pomocí čerpadla zajistí závlahu trávníku postřikováním. Další možností je využít systém kapkové závlahy, která nám vodu přivádí pouze k rostlinám a do trávníku tak, aby nedocházelo k zbytečnému úniku. 

Zahrada
Zahrada těsně před pokládkou travního koberce (Zdroj: Prima DOMA)
Koberec
Travní koberec je nejjednodušší způsob jak zatravnit zahradu za pár minut (Zdroj: Prima DOMA)

Ideální doba na realizaci zahrady je jaro nebo podzim, kdy je mnoho rostlin připraveno ke kořenění a růstu. Musíme počítat s tím, že zatímco rostliny potřebují ke své adaptaci na prostředí i třeba rok, kobercový trávník již může za měsíc být zakořeněný a připravený na první sekání. 

Trvalky
K realizaci došlo na jaře, proto se vybíraly rostliny, které touto dobou nejsnáze zakoření (Zdroj: Prima DOMA)
Kytičky
V relaxační zóně zahrady bylo pamatováno na okrasné rostliny (Zdroj: Prima DOMA)

Montáž kotle a napojení na fotovoltaiku

S fotovoltaikou jsme strávili několik předešlých dílů a dnes je tu závěrečná pasáž. A sice napojení kotle na fotovoltaický systém a uvedení tohoto díla do oběhu. Případ domu v Tišicích je ten, kde se nebude využívat k vytápění elektřina a spotřeba energií je podstatně nízká. Stejně tak není příliš velká střecha na umístění velkého množství solárních panelů, a proto se zvolil systém fotovoltaiky s akumulací do vody. Vytápění bude zajišťovat plynový kotel se zásobníkem a fotovoltaická elektrárna, která, pokud nebude využita všechna vyrobená energie, bude tuto energii uskladňovat právě ve zmíněném zásobníku. 

Kotel
i (Zdroj: Prima DOMA)
Vytápění bude zajišťovat také plynový kotel se zásobníkem (Zdroj: Prima DOMA)

Plynový kotel je v současné době již zavěšen a zprovozněn (jistě si vzpomenete na slavnou anabázi kotel versus komín), nastává chvíle na usazení zásobníku a napojení na kotel a fotovoltaiku resp. na střídač, který je mozkem celé fotovoltaické elektrárny. 

Střídač
i (Zdroj: Prima DOMA)
Usazení a zapojení střídače (Zdroj: Prima DOMA)

Akumulace do vody je v podstatě systém, kde přetok elektrárny (tedy nespotřebovaná elektrická energie v domácnosti) je soustředěna do zásobníku místo toho, aby byla odvedena ven do sítě. Zásobník je pak nastaven na určité zahřátí a laicky řečeno, pokud dojde k přetlaku energie, máme na vykoupání teplejší vodu. Díky regulátorům v systému pak můžeme najednou prát, koupat se nebo mýt nádobí, aniž bychom odebírali teplou vodu do jednoho výtoku a dotyčný nebožák se ve vaně sprchoval studenou vodou. Díky cirkulačnímu systému se pak voda neustále dohřívá. Systém je tzv. autoadaptivní, což znamená, že na základě shromažďování dat ve střídači se systém naučí a vysleduje chování té které rodiny a přizpůsobí dávkování teplé vody přesně jejich potřebám. Není tedy potřeba odtáčet studenou vodu a čekat na přívod teplé, čímž se pochopitelně šetří odběr vody a naše peněženka. 

Spojení
i (Zdroj: Prima DOMA)
Ve finále se spojil plynový kotel se zásobníkem (Zdroj: Prima DOMA)

Pokud budete chtít podobný systém využívat také na svém domě, položte si nejprve zásadní otázku, zda máte dostatečně velký objem střešní plochy, na níž by bylo možno pokládat solární panely. Také potřebujete vědět, kolik energie spotřebujete denně, potažmo ročně, a na základě těchto parametrů lze vypočítat rozložení fotovoltaiky. Malá střecha všeobecně naznačuje spíše případ v Tišicích, tedy fotovoltaiku s akumulací do vody. Středně velká střecha pak dovoluje využití fotovoltaiky s tepelným čerpadlem. Rozhodně je ideální oslovit odborníky, kteří vám spotřebu a možnosti přesně spočítají a navrhnou tak, abyste měli vždy dostatek levné elektrické energie a tepla či teplé vody, než abyste zbůhdarma syslili nespotřebovanou energii v bateriích. 

Závěr

Prožili jsme na stavbě v Tišicích nějaký čas a ten právě vypršel. Je tu konec velké a rozsáhlé rekonstrukce, která vám, doufejme, přinesla mnoho ponaučení, mnoho inspirace a mnoho zábavných chvil s Pepou Libickým, komikem Karlem Hynkem a se stavební partou a stavbyvedoucím Josefem Benešem. Seznámili jsme vás se spoustou odborníků a s jejich prací, poznali jste, jak se která práce správně dělá, na co si při rekonstrukcích dávat pozor a jak se vyvarovat zbytečných "přešlapů". Rekonstrukce je hotová a nám nezbývá, než popřát novým majitelům spokojené bydlení v domě v Tišicích a poděkovat všem, kteří se na této realizaci podíleli. 

Taneček
i (Zdroj: Prima DOMA)
Závěrečný taneček si neodpustili ani fachmani (Zdroj: Prima DOMA)

Publikováno: 25.4.2021, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.