reklama

Postavte si plot sami, zvládnete to i bez realizační firmy

Prvním krokem při stavbě plotu je výběr materiálu. Nejvhodnější jsou zajisté betonové stavební prvky. Vyberete si z mnoha tvarů, rozměrů a barev.

Dům s kombinovaným plotem
i (Zdroj: BEST)
Postavte si plot sami, zvládnete to i bez realizační firmy (Zdroj: Best)

Nejznámější jsou stavebnicové bloky s vnitřní dutinou, které mají hladkou nebo štípanou strukturu. Stále oblíbenějšími se stávají také monolitické tvarovky s rustikálním povrchem (např. BEST – STONE). Při výběru je důležitým aspektem, zda plot bude celobetonový, sloupkový s dřevěnými či kovovými výplněmi, zda je plot volně stojící nebo ponese zatížení terénu. Určitě si vyberete betonové prvky pro tradiční zahradu i moderní zástavbu. S výběrem vám pomohou u výrobce, společnost BEST nabízí široký výběr. Ochotný a proškolený personál poradí s vhodnou variantou i s výpočtem. 

Plot s kovovými výplněmi
i (Zdroj: BEST)
Plot si můžeme vybrat v různém provedení - celobetonový, sloupkový nebo s kovovými výplněmi (Zdroj: BEST)

Než začneme se stavbou

Pokud máte zajištěný materiál, dejte se do díla. Před samotným zahájením stavby oplocení je důležité si uvědomit, že výslednou kvalitu a životnost plotu neovlivňuje jen samotná betonová tvarovka, ale zejména dodržení doporučeného pracovního postupu, dále kvalita a správné použití všech dalších materiálů, které spolu s tvarovkou ve stavbě fungují, to jsou zejména izolace, výplňový beton a armatura. 

Správný postup a na co se zaměřit

Stavbu plotu začínáme výkopem základové rýhy pro provedení tzv. základového pasu. Základový pas široký cca 40 cm založíme v nezámrzné hloubce 80 cm. Následně jej vyplníme základovým betonem. Pro budování základu můžeme využít i ztracené bednění. Pokud máte vybrané tvarovky s vnitřní dutinou, pak do základu osadíme pruty z žebříkové oceli o průměru 12 mm, v osové vzdálenosti 400 mm (což znamená, že v každé tvarovce bude minimálně jeden prut). Ocelové pruty necháme ze základu vyčnívat min. 30 cm pro propojení s budoucím zdivem. Po vytvrdnutí základového betonu opatříme čistou a suchou horní plochu základu izolací proti vzlínání zemní vlhkosti, a to např. penetrací a natavením lepenky nebo nátěrem plochy tekutou lepenkou.

Na takto ošetřený základ naneseme cementové lože pro osazení první řady betonových tvarovek. Tvarovky vyrovnáme svisle i vodorovně tak, aby vrchní hrana byla bezvadně rovná. Poté provedeme zafixování tvarovek jejich zabetonováním do výšky cca ½ tvarovky. Betonování provádíme do předem navlhčené vnitřní dutiny tvarovek zavlhlou betonovou směsí, minimální pevnostní třídy C20/25. V žádném případě nepoužíváme pro výplň tvarovek tekutý beton. Velmi důležité je upěchovat betonovou směs pěchem o rozměru 10 × 10cm tak, aby při pěchování zvlhla vrchní plocha betonu.

Plot z tvarovek v barvě colormix sand
Betonování tvarovek provádíme zavlhlou betonovou směsí (Zdroj: BEST)
Best Natura, přírodní barva, povrch štípaný
Tvarovky vyrovnáváme svisle i vodorovně tak, aby vrchní hrana byla rovná (Zdroj: BEST)

Na první vrstvu tvarovek následně ukládáme další vrstvu, kterou opět svisle a vodorovně vyrovnáme. Tuto vrstvu zmonolitníme výplňovým betonem do 23 výšky tvarovek a opět pěchujeme. Každou další řadu provádíme stejným způsobem. Samozřejmě nesmíme zapomenout na průběžné nastavování svislé armatury tak, aby byly jednotlivé tvarovky armaturou provázány v celé své výšce a celé výšce plotu. Případné výškové tolerance tvarovek vyrovnáváme klínky. Vrstva betonáže a každé hutněné výšky by neměla přesáhnout 15 cm. V poslední řadě tvarovek ponecháme volný nevyplněný prostor, a to zhruba 5 cm od horní hrany tvarovky.

Nepodceňujte betonáž

Betonáži je opravdu potřeba věnovat náležitou pozornost a pečlivost. Nejedná se v žádném případě o prosté vyplnění dutiny betonovým pískem, jde o zmonolitnění zdiva. Tímto zmonolitněním získá pevnost celá stavba. Pokud provedete špatnou vnitřní betonáž, pak nedojde ke spojení betonové směsi se samotnou tvarovkou a armaturou a tvarovka pak slouží jako duté zdivo. Resp. dlouho neslouží, při změně klimatických podmínek může dokonce prasknout.

Best zákrytová deska, barva colormix
i (Zdroj: BEST)
Musíme provést správnou vnitřní betonáž, v opačném případě může tvarovka při změně počasí prasknout (Zdroj: BEST)

Celou stavbu z tvarovek pak ukončíme zákrytovými deskami, osazenými na mrazuvzdorné lepidlo. Na utěsnění styčné plochy průběžných podezdívkových desek používáme silikon. Sami si nyní můžete udělat představu, zda stavbu zvládnete sami nebo oslovíte realizační firmu. V případě, že budete mít další otázky týkající se výběru nebo realizace plotových prvků, obraťte se na odborníky z firmy BEST

Publikováno: 21.4.2021, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce