reklama

Každá stavba, která je vybavena topným systémem, musí mít také komín

Potřeba tepla je hlavně v chladnějších měsících zcela zásadní. Kde jinde bychom se měli ohřát než právě doma, kam každý z nás utíká před zimou a chladem. Komíny se tedy stávají nezbytnou součástí každého domu. Topné systémy či krbová kamna dodávají našemu obydlí příjemný pocit a vytváří příjemné teplo domova.

Komín
i (Zdroj: Depositphotos)
Každá stavba, která je vybavena topným systémem, musí mít také komín (Zdroj: Depositphotos)

Komín a jeho funkce

Každá stavba, která je vybavena kamny, kotlem, krbem, pecí nebo jinými spotřebiči na různé druhy paliv, musí obsahovat komín. Zpravidla se jedná o svislou stavbu či konstrukci odvádějící spaliny z topeniště. Spaliny jsou odváděny do volného prostoru. Tím dochází k jejich bezpečnému rozptýlení tak, aby nedocházelo k ohrožení kvality prostředí určeného pro lidi žijící v daném obydlí.

Rozdělení komínů

Samotné komínové systémy se rozdělují hned z několika hledisek. Při jejich dělení přihlížíme k faktu, že spotřebičů, které se používají pro vytápění, existuje celá řada. Liší se např. použitým palivem, přívodem vzduchu a odvodem spalin, konstrukčním řešením spotřebičů a jinými znaky.

Komín1
Komín je nezbytnou součástí všech topných systémů v obydlí (Zdroj: Depositphotos)
Komín2
Komíny odvádí spaliny z domu do volného prostoru (Zdroj: Depositphotos)

Podle použitého paliva

 • Komíny pro tuhá paliva — Jako tuhé palivo je myšleno uhlí, dřevo, pelety či brikety. Tyto komíny bezpečně odvádí spaliny z různých typů kotlů a krbových kamen.
 • Komíny pro plynové kotle — Jedná se o připojení kondenzačních kotlů, pro které je jako komín nejvhodnější variantou polyuretanová trubka osazená do vhodného pláště.

Podle konstrukčního uspořádání

 • Komíny jednovrstvé — V současné době se tyto komíny používají spíše pro renovaci stávajících komínů, či pro odvádění zplodin z míst, kde se nadá postavit složitější komínový systém. Jednovrstvé komíny se vyrábí z vysokolegované oceli. Je velmi odolná, má vysokou životnost a snáší i vyšší zatížení. Jednotlivé dílce se svařují dohromady a jejich tloušťka je volena dle topného spotřebiče a používaného spalovaného materiálu. Díky snadné manipulaci a obrovským možnostem ohýbání se tyto komínové systémy mohou použít v členité stavbě.
 • Komíny vícevrstvé — Běžně se tyto komíny skládají ze tří vrstev, z komínové vložky, izolační vrstvy a vnějšího komínového pláště. Materiály, použité pro jejich výrobu musí bezpodmínečně splňovat přísné požární předpisy. Také musí být odolné proti vnějším vlivům prostředí i stavby. Vložku často tvoří jednovrstvý komínový systém, který je odizolován od vnějšího pláště. Docílí se tím větší tepelné efektivnosti. Vnější plášť se volí dle druhu, vzhledu a přání zákazníka.

Podle způsobu výroby a montáže

 • Systémový komín — Jedná se o komín, jež je sestaven z jednotlivých dílů, které však zajistil jediný výrobce
 • Individuální komín — Jedná se o komín, který je sestaven z jednotlivých kompenzačních dílů od různých výrobců.
 • Dodatečně vložkovaný komín — Jedná se o individuální komín, kdy se do stávajícího komínu namontuje nová komínová vložka.

Podle počtu připojených spotřebičů

 • Samostatné komíny — Jedná se o komíny, které odvádějí spaliny od jednoho spotřebiče paliv a zároveň z jednoho podlaží. Tyto komíny mají samostatný kouřovod a jeden komínový průduch.
 • Společné komíny — Jedná se o komíny, které odvádějí spaliny od více spotřebičů jedním komínovým průduchem. Tyto komíny se dále dělí dle umístění použitých spotřebičů na odvádění spalin z jednoho či více podlaží.

Podle způsobu odvětrávání komínových vložek

 • Komíny se zadním větráním — V případě netěsnosti komínové vložky je odvětrávání spalin zajištěno vzduchovou mezerou mezi komínovou vložkou a pláštěm s větráním ve směru proudících spalin.
 • Komíny se vzduchovým průduchem — V případě netěsnosti komínové vložky je odvětrávání zajištěno soustředným vzduchovým průduchem, který přivádí vzduch pro spalování v opačném směru proti proudícím spalinám.
Komín3
i (Zdroj: Depositphotos)
Jeden komín může sloužit pro více druhů paliv, každé však musí mít svůj vlastní průduch (Zdroj: Depositphotos)

Podle čeho vybíráme vhodný komín

Komín bývá součástí projektu rodinného domu. V prvé ředě je důležité vědět, jaký spotřebič pro vytápění budeme využívat. Musíme mít představu o tom, jaké palivo bude použito, kolik spotřebičů bude připojeno ke komínovému systému a výkon jednotlivých spotřebičů. Na základě získaných indicií, podle stavby a výšky, bychom měli v součinnosti s revizním technikem řešit velikost komína a jeho průměr. Zvolený komín musí odpovídat projektu. Výšku komínu dopočítává projektant.

Dle použitého druhu paliv topného spotřebiče volíme i určité parametry komínového průduchu. V jednom komínu můžeme mít i více druhů paliv, nikdy se však nesmí kombinovat v jednom průduchu.

Po dokončení stavby je vyhotovena revizní zpráva, která musí být doložena výpočtem, jak projektant dospěl k danému průměru a výšce komínu a zda tento komín odpovídá používaným kamnům.

Kamna
Komín může být součástí jedné nosné zdi (Zdroj: Depositphotos)
Pelety
I dřevěné brikety jsou druhem otopu do kamen na tuhá paliva (Zdroj: Depositphotos)

Umístění komínu

Zvolený komín může být umístěn prakticky kdekoliv. Má svislou konstrukci a může být:

 • Vestavěný — Jedná se o nejběžnější typ. Komín bývá součástí nosné zdi. Z hlediska statiky souvisí s daným objektem.
 • Přistavěný — Takový komín může mít buď jednu společnou stranu s nosnou zdí, nebo může být zabudovaný do zdi pouze částečně.
 • Samostatně stojící — Tento komín může stát kdekoliv v interiéru či exteriéru. Zcela nezávisí na poloze nosných stěn

Materiály pro výstavbu komínu

Technologie pro výstavbu mohou být různé. Komíny mohou být zděné, a to z buď z cihel či tvárnic, nebo také z kamene. Záleží pouze na požadavcích zákazníků, kterému materiálu dají přednost. Poslední dobou se používají komíny montované. Skládají se z jednotlivých dílců postupně složených do jednoho kompletního celku. Pro takové konstrukce se upřednostňuje železobeton či kov. Opravy těchto komínů jsou snadnější než u komínových systémů monolitických.

Každá konstrukce moderních komínů však musí být vyrobena z materiálů, které jsou nehořlavé, musí být odolné proti mrazu, stejně tak i proti účinkům spalin a jejich kondenzátů a nasákavost materiálu může být nejvýše 20 % měrné hmotnosti.

Kominík
i (Zdroj: Depositphotos)
Pravidelná údržba a čištění komína je nezbytnou součástí přípravy na zimní období (Zdroj: Depositphotos)

Komín přesně pro váš dům

Sortiment, který je v současné době na trhu, umožňuje majitelům domů vybrat vhodný komín přesně podle svých představ. Vybírat můžeme ze dvou základních typů. Jedná se o stavebnicový systém s keramickou vložkou a lehké třívrstvé nerezové systémy.

 • Komíny keramické — Jedná se o dvou či třívrstvé komíny vybavené keramickou vložkou. Dvouvrstvý komín je vybaven tvárnicí s integrovanou tepelnou izolací a tenkostěnnou profilovanou vložkou. Třívrstvé keramické komíny mají betonovou tvárnici s keramickou vložkou a tepelnou izolací z vláknitých rohoží.
 • Nerezové systémy — Tyto komíny nevyžadují vybudování základů. Komíny se ukotví přímo k fasádní zdi z vnější strany objektu. Nejsou pak nijak závislé na vnitřním uspořádání budovy. Tyto systémy však lze umístit i v interiéru. Komíny jsou vybaveny vnitřní tenkostěnnou keramickou vložkou, která výborně odolává při vyhoření i proti vlhkosti. Tato keramická vložka je odizolována rohoží z minerálního vlákna od vnějšího nerezového pláště. Spolehlivě tak odolává tepelné zátěži, a navíc zaručuje nízkou teplotu vnějšího povrchu pláště zvoleného komínu.

Údržba a vložkování komínu

Každý komín má určitou životnost. Jestliže již komínový průduch neodpovídá platným předpisům, je důležitá jeho rekonstrukce. Provádí se pak tzv. vložkování komínů, což je šetrný způsob, jak prodloužit jeho životnost. Nejprve se provede čištění komínového systému a zjistí se přesný stávající stav. Provede se kontrola, zda nová vložka půjde nainstalovat. Samotnému vložkování často předchází frézování komína. Toto bývá časté při používání tuhých paliv. Průduch komína již z hlediska ztenčení cihelné vyzdívky neplní dobře funkci spalinové cesty. Frézováním se tento průduch zvětší a následně se provede vyvložkování pomocí bezpečných a vyhovujících materiálů. Zajistí se tak dobrý tah a odolnost vůči nasákavosti a vlhkosti.

Každý komínový systém vyžaduje pravidelné čištění a kontrolu, což vždy musí provádět pouze oprávněná osoba. Z komína se odstraňují saze ze spalinové cesty, zkontroluje se průchodnost, vyberou se pevné části spalin z půdice a vyberou se kondenzáty ze spalinové cesty. Kontrola by měla být provedena jednou do roka, nejlépe před začátkem topné sezony.

Oprava
i (Zdroj: Depositphotos)
Komín v takovém stavu je lepší zbourat a postavit znovu (Zdroj: Depositphotos)

Vsadíme na odbornost či upřednostníme instalaci komínu svépomocí?

Hlavním úkolem komína je odvádění spalin, proto je nezbytně důležité, aby byl bezpečný a spolehlivý. I když jsou dnešní komínové systémy vyráběny tak, aby jejich instalace byla co nejjednodušší, vždy je lepší a samozřejmě bezpečnější tuto starost přenechat opravdovým odborníkům. Servisní technik dané firmy provede přímo na místě kontrolu, vyřeší veškeré neduhy a provede zaměření nového komínu. Následně již firma provede jeho instalaci a samozřejmě vyhotoví revizní zprávu. Při výběru komínového systému je důležité i zkontrolovat, zda má tento systém veškeré potřebné certifikáty.

Publikováno: 12.4.2021, Autor: Beata Boháčová, Profil autora: Beata Boháčová

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.