reklama

Ve 24. dílu Online stavebního deníku se pustíme do výmalby interiéru a montáže garážových vrat

Malování interiéru, instalace garážových vrat, pokládka zámkové dlažby a vytvoření chodníku okolo domu a v neposlední řadě také zamyšlení nad pojištěním nemovitosti jsou hlavním tématem dalšího dílu našeho Online stavebního deníku. Rekonstrukce se pomalu, ale jistě blíží do svého finále a práce na domě i okolo něj spíše přibývá. Stihne to stavební firma Josefa Beneše?

Instalace vrat
i (Zdroj: Prima DOMA)
Ve 24. dílu Online stavebního deníku se pustíme do výmalby interiéru a montáže garážových vrat (Zdroj: Prima DOMA)

Karlovi se dostal do rukou časopis, kde dlouze obdivoval zimní zahrady. Pepa jej však rychle vrátil do reality, když mu oznámil, že jemu žádnou zimní zahradu stavět nebudou, protože trval na otevřené terase. A to si to už Karel tak pěkně maloval.

Malování jedna báseň

Dříve, než se interiérové stěny pokryjí finální výmalbou, bude potřeba všechny stěny naštukovat a nechat řádně vyschnout. Při štukování a následně při penetraci je opravdu důležité dbát pokynů výrobce a dodržet technologickou přestávku, aby podklad zaschnul. Při malování stěn je pak ideální použít dvě vrstvy, případně opět po přečtení pokynů od výrobce naředit barvu tak, aby dostatečně kryla podkladové vrstvy. Pokud si sami na malování stěn netroufnete, dohlédněte, aby vám malíři dobře odvedli sjednanou práci, aby počet vrstev odpovídal zadání a aby i oni dodrželi technologické přestávky. 

Ochrana
Před malováním stěn ochraňte podlahu igelitem (Zdroj: Prima DOMA)
Barva
Pokud chcete stěny interiéru barevné, nechte si odstín namíchat (Zdroj: Prima DOMA)

Malování stěn je ostatně dnes již téměř triviální záležitost. Na malování můžete využít klasickou malířskou štětku, váleček nebo stříkací pistoli. Pokud budete stěny malovat do barvy, nechte si ten správný odstín namíchat v míchacím centru barev v hobby marketu nebo obchodě s barvami, kde vám rádi vyjdou vstříc. 

Štětka
Rohy místností je lepší domalovat štětkou (Zdroj: Prima DOMA)
Nátěr
Dodržujte technologickou přestávku, aby podklad dokonale vyschl (Zdroj: Prima DOMA)

V domě v Tišicích budou všechny stěny pouze bílé a bude časem záležet na Karlovi, jestli jim bude chtít vdechnout nějaký barevný kabátek.

Malování
i (Zdroj: Prima DOMA)
Při bílení i malování stěn použijte minimálně dvě vrstvy barvy (Zdroj: Prima DOMA)

Jak se instalovala nová garážová vrata

Zatímco stavební dělníci čekali na příjezd stavební techniky, Karel jako zanícený ekolog prolustroval pytle s odpadem a pochválil Josefa Beneše za vzorné třídění odpadu. Tedy jen do té doby, než objevil pytel neprotříděný. Naštěstí včas přijela plošina. Budou se totiž montovat nová garážová vrata.

Zaměření
i (Zdroj: Prima DOMA)
Instalaci vrat předchází správné zaměření jistících prvků (Zdroj: Prima DOMA)

Karlova nová garážová vrata nebudou mít křídla, jak bývalo dříve zvykem, ale budou posuvná po ližinové kolejnici a ukotvená pod stropem. Aby se taková konstrukce mohla na strop vůbec zavěsit, je nutné vědět, zda je strop nosný nebo ne. Váha vrat by totiž lekce mohla konstrukci ze stropu vytrhnout a strop poškodit. Velký problém je, pokud je strop tvořen hurdisky. V takovém případě je nutné do stropu upevnit speciální kotvy, na které se váha ližin a vrat přenese. 

Instalace
i (Zdroj: Prima DOMA)
Montážní dělníci usadí do stropu ližiny (Zdroj: Prima DOMA)

Než se technici do montáže ližin a vrat pustí, musí mít připravené pracoviště. Především musí být omítnutý a začištěný rastr, kam se budou vrata instalovat. Musí být dokončená i omítka a výmalba stropu a ideálně i dokončená podlaha včetně finální krytiny. V případě domu v Tišicích se bude ještě po instalaci vrat podlaha dokončovat, ale podle měření je dáno, že se smí přidat maximální vrstva 1,5 cm. Pokud by se tato výška nedodržela a překročila, nebudou vrata doléhat. 

Moduly
i (Zdroj: Prima DOMA)
Jednotlivé moduly vrat jsou v podstatě jedna velká stavebnice (Zdroj: Prima DOMA)

Dříve, nežli přijede montážní firma vrata zavěsit, je potřeba konzultovat vše s technikem dané firmy. Ten provede důležitá měření a připraví podklady pro výrobu. Na základě jeho výpočtů a měření pak závisí celá výroba a následná montáž. Stejně tak je velmi důležité, aby stavební dělníci, kteří připravují ostění pro garážová vrata, dodrželi dokonalou rovinu a všechny pravé úhly, aby nevznikl problém při instalaci vrat. 

Vrata
i (Zdroj: Prima DOMA)
Vrata musí přesně doléhat o podlaze (Zdroj: Prima DOMA)

Montážní firma pak po instalaci provede kontrolu, zda vrata s ližiny správně fungují a zajistí i servisování. Po podepsání předávacího protokolu pak ne sebe bere i odpovědnost za případné reklamace.

Kontrola
i (Zdroj: Prima DOMA)
Na závěr proběhne kontrola funkce systému (Zdroj: Prima DOMA)

Pokládka chodníku ze zámkové dlažby

V Tišicích již zima předala vládu jaru, a to je znamení, že se může opět pracovat i venku. A aby Karel neměl pocit, že se za jeho peníze dělníci jen škrábou za ušima, postaví mu chodník k domu ze zámkové dlažby.

Než se do takové práce pustíte i vy, položte si pár otázek. 

  • K čemu bude zpevněná plocha sloužit,
  • jak velký prostor potřebujeme vydláždit,
  • do jaké barvy budeme ladit fasádu a dlažbu.

Pokládka zámkové dlažby začíná na předem připraveném a zhutněném podkladu. Podklad by měl být prvopočátkově odtěžen a následně doplněn vhodnými vrstvami tak, aby se opět doplnil o odebranou výšku. Doplňují se pak podkladová vrstva, kladecí vrstva a samotná finální dlažba. Samotná podkladová vrstva by měla mít alespoň 10 cm výšky. Používá se nejčastěji drcené kamenivo frakce 0,63 mm. Podkladová vrstva se musí dokonale zhutnit. 

Vytěžení
i (Zdroj: Prima DOMA)
Spodní vrstvu zeminy odtěžíme (Zdroj: Prima DOMA)

Na podkladovou vrstvu se pokládá druhá, taktéž podkladová. Zde použijeme drobnější kamennou drť, kterou navrstvíme do výšky 5 cm. Opět je potřeba důkladně zhutnit. Proč je kladen takový důraz na hutnění? Protože špatně připravený a málo zhutnělý podklad bude mít za následek prosedání dlažby a její vlnění, což je velká chyba. Dlažba by se v takové situaci musela odstranit a celý podklad znovu převrstvit a zhutnit.

Obrubníky
i (Zdroj: Prima DOMA)
Obrubníky usadíme do betonového lože (Zdroj: Prima DOMA)

Chcete-li mít u svého chodníčku nebo jiné dlážděné plochy obrubníky, musíte je zapustit do země dříve, než začnete klást podkladní vrstvy. Obrubníky se nezasazují pouze do země, ale do betonového lože, které by mělo mít výšku cca 5-8 cm. Při pokládce obrubníků dodržujeme vodorovnou i svislou rovinu pomocí vodováhy. Mezi obrubníky se doporučuje nechat spáry 3-5 mm. Obrubníky se následně kotví pomocí betonu do 1/3 výšky.

Vodováha
i (Zdroj: Prima DOMA)
Kladecí vrstvu kontrolujeme ve vodováze (Zdroj: Prima DOMA)

Následuje položení kladecí vrstvy, která by měla dosahovat do výšky 3 cm. Kladecí vrstva se sama nehutní, je ale potřeba počítat s tím, že se bude hutnit dlažba, a tudíž se kladecí vrstva může sesednout až o 0,5 cm. Kladecí vrstvu následně po nasypání rovnáme do roviny a případné odchylky srovnáváme dlouhým prknem nebo latí. 

Prkno
i (Zdroj: Prima DOMA)
Pomocí latě urovnáme kladecí vrstvu, která se nehutní (Zdroj: Prima DOMA)

Dlažba se pak klade buď podle mozaiky, nebo nahodile, ale je nutné dodržovat správnou vazbu kamene ke kameni. Po položení celé plochy dlažby se spáry mezi kameny vypískují, tzn., prosypou se jemným pískem. Tuto práci provádíme v době, kdy je dlažba úplně suchá. Na rozmetení písku do spár postačí úplně obyčejné koště. Je nutné prosypat pískem celou spáru. Přebytečný písek se pak odmete a dlažba se očistí. Na závěr přichází poslední hutnění. Zde je potřeba dbát na vybrání správné vibrační podložky s optimální vahou a plastovým krytem, aby nedošlo k poškození povrchu dlažby. Protože díky závěrečnému hutnění si písek ve spárách sesedne, bude potřeba provést ještě poslední dosyp a uklizení celého povrchu.

Dlažba
i (Zdroj: Prima DOMA)
Různobarevná dlažba vytvoří zajímavou mozaiku (Zdroj: Prima DOMA)

Plošina, o které byla již řeč, udělala zejména Pepovi velkou radost, protože si mohl vyzkoušet její ovládání a rachot, který plošina vyluzovala spolehlivě vzbudit a namíchnul i ty sousedy, kteří s Karlem do té doby měli ještě jakous takous trpělivost. Plošinu pak odborný pracovník využil k práci ve výšce, a sice na oplechování komínu.

Pojištění nemovitosti není vyhazování peněz

Protože se rekonstrukce domu pomalu, ale jistě blíží ke konci, začal Karel kupodivu uvažovat o pojištění celé nemovitosti. Je pravda, že pojistit si majetek je dnes považováno za standard a nepojištěným zůstává jen úplný ignorant. Ačkoliv mnoho zpátečníků vidí v pojištění majetku či osob vyhazování peněz oknem, je vždy lepší být připraven prakticky na cokoliv. Správně a funkční připravená pojistka dokáže majiteli zaplatit mnohé škody. 

Pojišťovny dokážou klientovi připravit pojistku takříkajíc na tělo dle jeho stavu majetkového i osobního, přemýšlejí do budoucna a většinu pojistek lze upravit podle mnoha kritérií. Ideální je, pokud zástupce vybrané pojišťovny (finanční poradce v každé domácnosti již není věcí neobvyklou) přijde a nemovitost ocení a podle dalších znaků nastaví pojistku. 

Markétka
i (Zdroj: Prima DOMA)
Markétka přišla s Karlem probrat možnost pojištění nemovitosti i Karla (Zdroj: Prima DOMA)

Pojišťuje se zejména nemovitost jako taková, a dále pak vybavení nemovitosti. Pokud chceme mít komplexní pojištění sebe sama, volíme i pojištění v případě smrti, plné či částečné invalidity, ztráty zaměstnání a s ní spojenou neschopnost splácet finanční závazky. Pokud chceme mít opravdu pojistku na všechno, nezapomeneme na velmi oblíbenou "pojistku na blbost", tedy pojištění odpovědnosti za škody na majetku nebo zdraví, ale je možné si uzavřít i pojistku třeba na duševní vlastnictví, pojistit si hlas či nohy (což je známo třeba u zahraničních showbyznysových hvězd), domácího mazlíčka či osobní automobil. 

Publikováno: 28.3.2021, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová