reklama

Příprava podloží a instalace jímky na dešťovou vodu

Každý stavebník má povinnost na svém pozemku vhodně naložit s dešťovou vodou. Buď ji nechá vsakovat, nebo ji bude shromažďovat a uchovávat pro další použití. Druhá varianta zaujala Karla. Sice to mohl jednoduše vyřešit nadzemní nádrží, to by se mu ale voda kazila. Proto si na pozemku nechal připravit podloží pro betonovou jímku, ta má po napojení na dešťovou kanalizaci sloužit jako zdroj užitkové vody. Jak probíhá příprava podloží a následná instalace samotné jímky?

Dešťová jímka
i (Zdroj: Depositphotos)
Příprava podloží a instalace jímky na dešťovou vodu (Zdroj: Depositphotos)

Než se pustíte do instalace jímky na dešťovou vodu

Podzemní nádrže jsou pro uchovávání dešťové vody optimální, díky stabilní teplotě a tmě zůstává voda „zdravá“. Pro suchá podloží a místa bez jílovité půdy jsou vhodné samonosné jímky. Dvouplášťové jímky bývají obvykle dražší, ale tam, kde se ve zvýšené míře vyskytuje spodní voda a jílovitá půda, je jejich použití prakticky nezbytné. Samonosná jímka by neměla být dále staticky zatěžována, v případě, že má být umístěna poblíž komunikace, je třeba pořídit jímku k obetonování.

Ani ta by neměla být zabudována tam, kde se vyskytují spodní vody. Jímky mohou být kruhové nebo hranaté, jsou vyráběny z betonu nebo plastu. Konkrétní řešení včetně velikosti je třeba ušít na míru – záleží na odvodňované ploše, množství srážek v dané lokalitě i na tom, jak bude voda dále využívána. V případě, že bude sloužit na splachování WC, je třeba započítat množství obyvatel v domě, pokud na zalévání, musí se zakomponovat rozloha zahrady. Karel zvolil jímku betonovou, její nespornou výhodou je vysoká odolnost proti vlivům spodních vod i tlaku zeminy. Na druhou stranu je k instalaci betonové jímky potřeba zapojit těžkou techniku, ta se ke každé stavbě nedostane, na Karlově pozemku to však lze realizovat. Betonová jímka se navíc dá využít i v záplavových oblastech, vydrží, a i její samotná instalace už je poměrně snadná.

Kari síť
Kvůli zpevnění podkladu se jáma vyloží kari sítí (Zdroj: Prima DOMA)
Štěrk
Kari síť se prosype štěrkem (Zdroj: Prima DOMA)

Příprava podloží pro jímku na dešťovou vodu

Jímka se ideálně umísťuje do nezámrzné hloubky, tj. od 80 centimetrů hlouběji, před samotnou instalací je tak třeba udělat výkop. Ten by měl být hlubší a širší než sama jímka, proto výkopové práce představují v podstatě nejnáročnější část instalace. Na stavbu je nutné objednat bagr a v rámci zajištění bezpečnosti následně vzniklý výkop přepažit, protože mokrá půda by se mohla sesypat. Připravit se musí i dešťová kanalizace, voda bude sváděna ze střechy, a gajgry a sifony okapového svodu se napojí na potrubí odvádějící dešťovou vodu.

Betonová směs
Na betonování podkladu se použije betonová směs (Zdroj: Prima DOMA)
Betonování
Dno jámy se nakonec vybetonuje (Zdroj: Prima DOMA)

Instalace betonové jímky

Samotná instalace betonové jímky je již jednoduchá, nádrž si necháte přivést a složit. Nejvýhodnější je objednat si stejnou firmu na přepravu i montáž, která je v tomto případě opravdu pouze o tom, že je jímka umístěna do připravené díry. Nepotřebuje betonové základy, na dno výkopu stačí navrstvit štěrk nebo písek. Jímka se do výkopu složí a poté je napojena na připravenou dešťovou kanalizaci. Následně se vše zasype, zásypová zemina by měla být jemná, zbavena ostrých kamenů, aby se při zvýšení tlaku jímka nepoškodila. Jímka je pod zemí a je hotovo.

Jeřáb
Při použití betonové dešťové jímky se neobejdeme bez jeřábu (Zdroj: Prima DOMA)
Usazování
Jímku je potřeba usadit do jámy s citem, aby se nepoškodila (Zdroj: Prima DOMA)
Uzávěr
Instalaci uzávěru svěříme zkušenému jeřábníkovi (Zdroj: Prima DOMA)
Usazení víka
Po usazení víka pak již jen zasypeme zbylý otvor v zemi a zeminu vyrovnáme (Zdroj: Prima DOMA)

Nesmí se však zapomenout ani na vybudování přepadu, ten zabrání možnému přetečení jímky. Přebytečná voda se buď vsakuje do podloží, nebo se odvádí do kanalizace či akumulační nádrže.
Karel jímku napojuje také na dům, aby mohl dešťovou vodu využívat na splachování. Okruh pak nezámrzným ventilem půjde vývodem ven skrze fasádu, díky čemuž bude Karel moci zalévat zahradu. Tím, že splní podmínky dalšího využití dešťové vody tímto způsobem, se mu otevře možnost k získání dotací na pořízení nádrže pro zachytávání srážkové vody.

trubky
Plastové potrubí rozvedeme k domu a k přepadu (Zdroj: Prima DOMA)
Kompletace
Z jímky vyvedeme trubku s kolínkem a napojíme potrubí (Zdroj: Prima DOMA)

Jímka se dá současně osadit také soupravou na automatické dopouštění vody z vodovodního řadu či studny, jímku je tedy možné v případě potřeby doplnit, voda tak nikdy nedojde, což je rozdíl oproti studni. Staré a nevyužívané studny s užitkovou vodou mohou sloužit na splachování a zalévání též, ale na rozdíl od jímky na ně nelze získat dotace, plus do nich není možné dopustit vodu, jímka je v tomto ohledu určitě praktičtějším řešením.

Přepad
i (Zdroj: Prima DOMA)
Stranou od jímky je potřeba vytvořit ještě přepad (Zdroj: Prima DOMA)

Proč si instalovat jímku na dešťovou vodu?

  • Nikdy bez vody!

Díky jímce je voda k dispozici, i když delší dobu neprší. Máte tak možnost zalévat zahradu ve chvíli, kdy obce kvůli suchu omezí zalévaní z obecního vodovodu.

  • Vyplatí se to!

Obzvlášť v době, kdy se svět potýká se suchem je zachycování dešťové vody a její následné využití chápáno velmi pozitivně, na jímku určenou k zachycování vody na zalévání zahrady a splachování WC je možné získat dotace.

  • Ušetříte a pomůžete!

Získat dostatek užitkové vody pro domácnost, a zároveň za to neutratit ani korunu, to je přímo splněný sen. A když navíc pomůže přírodě tím, že budete šetřit pitnou vodu a tam, kde to není nezbytně nutné, využijete užitkovou, není co řešit!

Publikováno: 27.1.2021, Autor: Iva Dušková Zemánková, Profil autora: Iva Dušková Zemánková

Mohlo by vás dále zajímat

Fachmani jedou vybírat velikost jímky

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Pro sběr dešťové vody navrhla projektantka Lada pěknou, bytelnou jímku, která něco vydrží. Jímka bude betonová. Už slyšíme, jak voláte, vždyť to neudrží vodu, jak jí tam vůbec na pozemek chtějí dostat? To bude něco jako betonová skruž? Jak bude těžká?