reklama

14. díl online stavebního deníku nás vezme na exkurzi a ukáže zateplování stropu garáže

Protože posledně Karel prošvihl kurz školy suché výstavby, vyrazil s Pepou a dalšími do výrobního závodu Alcapalst, kde se seznámili s ekologickou výrobou plastových výrobků. A na stavbě se mezitím zateploval strop garáže. Karel oplakal svou rozoranou zahradu, protože by už rád měl zelený pažit, takže s Pepou navštívili oboru, kde žijí jeleni se zlatými parohy. Nevěříte?

Zateplení stropu
i (Zdroj: Prima DOMA)
14. Online stavebního deníku nás vezme na exkurzi a ukáže zateplování stropu garáže (Zdroj: Prima DOMA)

Návštěva výrobního závodu

Karel je ekologicky zaměřen a vůči plastům okolo něho se velmi silně vymezuje. Rád by proto i při rekonstrukci svého domu plasty ušetřil, co to jen půjde. Zejména potrubí, kanalizace a další komponenty. Jde ale vůbec plasty nahradit jiným materiálem, který by splňoval stejné parametry? Pepa vzal Karla do výrobního závodu Alcaplast, kde se k výrobě plastových výrobků postavili opravdu ekologicky a snad zde Karel dostane odpovědi na své otázky. 

Továrna
i (Zdroj: Prima DOMA)
Výrobní závod na ekologické zpracování plastů (Zdroj: Prima DOMA)

Výrobní závod se nachází v lednicko-valtické oblasti. Ačkoliv Karel cestu příjemně prospal, přeci jen si neodpustil poznámky o zbytečné cestě někam, kam vůbec jet nechtěl, plasty nemá rád, a kromě jistých výplní dámských předností by pro něho plasty nemusely vůbec existovat. Při zmínce o ekologické výrobě plastů ale ožil a absolvoval s Pepou exkurzi po závodě. 

Výrobní stroj
i (Zdroj: Prima DOMA)
Většina strojů ve výrobně plastů pracuje v automatickém režimu (Zdroj: Prima DOMA)

Alcaplast se zabývá výrobou plastových komponentů už jen asi z 50 % a mnoho výrobků, které vycházejí z jejich závodů, jsou výrobky z nerezu. Podstatou jsou velké stroje, které dle zadaných matric vysekávají potřebné díly. Další, plně automatické stroje tvarují z měkké plastické hmoty např. plastové nádržky nebo kanystry. Přebytečné plastové části, které již nejsou upotřebitelné, se vracejí zpět do výroby, kde se rozemelou na drobné částice a dále se používají jako vstupní materiál ve výrobě.

Granulát
i (Zdroj: Prima DOMA)
Z odpadu se vytvoří granulát pro další použití ve výrobě (Zdroj: Prima DOMA)

Výhodou je, že si výrobní závod umí i sám vyrobit obaly na své výrobky, které vyrábí právě z odpadových plastů. A nejen obaly. Výrobní haly jsou v zimě vytápěny a v létě chlazeny díky výrobním strojům, jejich teplo během výrobních procesů firma využívá právě k vytápění. V letních měsících pak toto teplo přeměňují na chlad a v halách je tak stálá teplota okolo 23 °C, což je pro tamní zaměstnance určitě velké plus.

Dá se říci, že lednicko-valtická výrobna je opravdu ekologickým závodem na zpracování plastů a kovových segmentů, neboť neprodukuje prakticky žádný odpad, a tím méně plastový a celý jejich výrobní proces probíhá v uzavřeném a opakovatelném koloběhu. Veškeré nespotřebované části se využívají k dalšímu opracování. Karel i Pepa dostali na závěr krásnou věcnou upomínku na návštěvu tamního závodu, kterou si budou moci vždy připomenout při pobytu na WC.

Dárek
i (Zdroj: Prima DOMA)
Karel i Pepa si odnesli milý dárek na památku (Zdroj: Prima DOMA)

Karel a jeleni se zlatými parohy

Karlova zahrada momentálně víc a víc připomíná válečné pole a oranici dohromady. Však si už Karel najal schopnou architektku, která mu slíbila z džungle vytvořit rajskou zahradu. Pepa pak jako náplast na Karlovu bolavou duši z rozorané zahrady zastavil po exkurzi v Alcaplastu ještě v nadmíru zajímavé oboře. Doufá, že se zde Karel bude třeba inspirovat, aby i ta jeho vysněná zahrada byla blíže k přírodě a nevznikl jen uměle se tvářící anglický trávník s grilem, zahradní lavičkou a trpaslíkem uprostřed záhonu.

Skeptik Karel se sice moc nadšeně netvářil, neboť jelení obora, kam ho Pepa vzal, připomínala spíše neobdělávané a značně zarostlé pole, a navíc bez jelenů. Pepa mu musel vysvětlit, že původní pozemky a polnosti byly vykoupeny a celá plocha se postupně rekultivuje a krajině se vrací původní ráz s mokřady, remízky a lukami. A to je ideální prostředí i pro jeleny. Majitel pak prozradil, že se zde chová unikátní druh jelena evropského, který už po 5 letech chovu vykazuje znaky nejkvalitnějšího paroží, tzv. zlatého. To je dáno přirozeností prostředí, ve kterém jsou jeleni chováni. Některé kusy jelení zvěře jsou odlovovány, což zaručuje finanční návratnost na vynaložené náklady, a také dochází k odprodávání laní a kolouchů dalších oborám, aby se zkvalitnily i další české chovy vysoké zvěře. 

Jeleni
i (Zdroj: Prima DOMA)
Jeleny se zlatými parohy můžete potkat i u nás, ne jen v pohádce (Zdroj: Prima DOMA)

Zateplení stropu v garáži

A zatímco si Fachmani jezdili po exkurzích, na stavbě se stále pracovalo. Na pořadu dne bylo zateplení stropu garáže. Strop se bude zateplovat především z toho důvodu, že nedošlo k tepelné izolaci suterénu, a tím pádem by Karla doma pěkně zábly nohy. Druhým důvodem je, že se musí splnit podmínky pro získání dotací. 

Jako druh izolace byla zvolena minerální vata, která má dobrou požární odolnost i akustickou izolaci. Desky o rozměrech 100x33 cm s kovovými vlákny a zabroušenými hranami mají svůj specifický důvod v použití. Tyto desky totiž dokonale vyrovnají nerovnosti stropu v garáži. Jsou tedy využitelné zejména v místech, kde z nejrůznějších důvodů není potřeba stěny či stropy vyrovnávat. 

Broušení
Starou malbu odstraňte, jinak nebude izolace na stropě držet (Zdroj: Prima DOMA)
Penetrace
Penetrace je důležitá, aby sjednotila povrch stropu (Zdroj: Prima DOMA)

Před samotnou instalací izolačních desek je potřeba strop připravit - odstranit starou malbu, očistit dokonale od prachu a napenetrovat. Odstranění barvy je důležité, neboť se může lehce stát, že se vám vrstva desek a lepidla utrhne společně s nánosem barvy na stropě a můžete začít znovu. Jako lepidlo použijeme klasické lepidlo na minerální izolaci na fasádu, tzv. flexibilní. Desky se na ošetřený strop lepí bez kotvení, lepidlo má výborné vlastnosti a desky na stropě bez problémů udrží. Tato aplikace izolace je rychlá, levná a spolehlivá. Není potřeba podkládat desky perlinkou. Výhodou minerálních desek je i to, že se dají nastříkat barvou, případně si můžete koupit už desky nabílené. 

Lepení
i (Zdroj: Prima DOMA)
Desky po nalepení nemusíte nijak kotvit, lepidlo je udrží (Zdroj: Prima DOMA)

Vždy mějte na paměti, že pokud se pouštíte do takto rozsáhlé rekonstrukce jako právě Karel, zlikvidujte co nejvíc nepotřebných věcí, které se v domě nashromáždily. Pokud je nechcete rovnou vyhodit, najděte si nějaké místo mimo dům, kde nebudou překážet ani lidem ani těžké technice. Určitě je nestěhujte do garáže (což je právě Karlův případ), protože jakmile dojde na rekonstrukci garáže, která probíhá souběžně s rekonstrukcí obytných prostor, ocitnete se v pasti nashromážděného haraburdí, které už není kam umístit. Garáž musí být naprosto prázdná, jinak nebude možno provádět nejen izolaci stropu, ale ani žádné další úkony.

Lepidlo
Použijte flexibilní lepidlo na fasády (Zdroj: Prima DOMA)
Desky
Na zateplení se použily desky minerální vaty (Zdroj: Prima DOMA)

Online stavební deník

Už jsme se dozvěděli, že díky Elektronickému stavebnímu deníku je možno si ukládat fotky a videa ze stavby, dají se později použít nejen jako vtipná vsuvka u táboráku, ale také jako fotodokumentace v případě reklamací, a dokonce i pro možné budoucí zájemce, pokud budete chtít jednou dům prodat. 

http://www.stavario.com

V Karlozorově okénku se zase jednou projevila Karlova hrabivost, neboť když mu Pepa prostřednictvím videa oznámil, že při terénních úpravách okolo domu naši stavební dělníci 13 Kč (které nejspíš některý z nich vytrousil z děravé kapsy), nahnal Karel dělníky na místo "nálezu pokladu" a snažil se je přesvědčit, že 13 korun byla jen předehra a skutečný poklad bude o mnoho hlouběji.

Karel
i (Zdroj: Prima DOMA)
Karel má nejspíš předky ze Skotska (Zdroj: Prima DOMA)

Soutěž

Stavíte si dům nebo rekonstruujete? Možná by se vám hodila cena, kterou Karel s Pepou minule vyhlásili. Úkolem soutěžících bylo tipnout si, kdo z těchto dvou borců zdolá pomocí lana jako první výstup z vybagrované díry pro jímku na dešťovou vodu. Hlavní cenou pak byl poukaz pro 3 vylosované výherce - stavební dozor Pepy Beneše na stavbě či při rekonstrukci v celkové hodnotě 100000 Kč, včetně vedení Elektronického stavebního deníku zdarma. Více informací získáte na stránkách primadoma.cz nebo fachmani.cz

Soutěž
i (Zdroj: Prima DOMA)
Tipovací soutěž pro vás vám může vynést i zajímavou cenu (Zdroj: Prima DOMA)

Publikováno: 17.1.2021, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová

Mohlo by vás dále zajímat

Karlozor - Pozor na odkládání materiálu na stavbě

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Karel se zase jednou na stavě rozčiloval. Diví se, jak je uložen materiál na stavbě. Konkrétně dělníci dle slov Karla neuklidili sádrokartonovou desku.