reklama

Výkopové práce pod domem

Bez výkopových prací se neobejde žádná stavba. Pokud se ale jedná o hloubení pod dům v rámci rekonstrukce stávající nemovitosti, je třeba dávat velký pozor a vše konzultovat s odborníky. Neopatrným zásahem lze dům nenávratně poškodit.

Výkopové práce
i (Zdroj: Prima DOMA)
Výkopové práce pod domem (Zdroj: Prima DOMA)

Specifika hloubení u stávajících budov

Bez projektu nebo konzultace se statikem se do výkopových prací v okolí stavby raději nepouštějte. Ačkoliv to vypadá velmi jednoduše, při nesprávně provedeném hloubení nebo výkopu na nevhodném místě, může dojít k vážnému poškození nemovitosti, v nejhorším případě i k sesuvu celé stavby. Někdy ale není zbytí a výkop je nutností, například ve chvíli, kdy plánujete jako Karel prohloubit vchod do podsklepené budovy, nebo v případě, že děláte izolaci kolem domu.

Obecně se vyplatí nepodcenit přípravu, především je třeba znát polohu a hloubku základů domu, v jehož blízkosti se bude kopat. Podsklepená budova je v tomto směru výhodou, je jen málo pravděpodobné, že bude nutné se podkopat až pod základy. U nepodsklepených staveb to může být komplikovanější, výkopové práce, při kterých dochází k podkopání základů, bývají klasifikovány jako velmi nebezpečné.

Výkop
i (Zdroj: Prima DOMA)
Při výkopových pracích okolo domu a pod domem musíme postupovat obzvlášť obezřetně a opatrně (Zdroj: Prima DOMA)

Bezpečný průběh hloubení pod domem

I když výkopové práce nemají velký rozsah, vyplatí se jak z finančních, tak z časových důvodů najmout techniku. Podle toho, kolik je kolem domu prostoru, se zvolí vhodný typ bagru. Někdy je samozřejmě nutné stroje kombinovat, což se také stalo při výkopu u Karlova domu – otočný bagr zeminu vyhloubil a předal ji na kolový nakladač, který ji odvezl do přistaveného kontejneru. Výkopové práce jsou většinou placeny hodinově, zapojení dvou strojů vyjde mnohdy levněji, než kdyby jeden zároveň hloubil a odvážel. Nicméně je nutné počítat s tím, že podhrabávání lze provádět pouze po částech, nikoliv v celku, a rozhodně se nesmí uspěchat, protože jinak by mohla být závažně narušena statika budovy nebo přilehlých objektů. Souběžně je třeba myslet na to, že výkopy v blízkosti stávajících objektů, inženýrských sítí nebo komunikací je nutné zajistit pažením. Vzhledem k tomu, že výkop nelze nechat dlouho ležet – půda pracuje – je pažení prioritou. Někdy se uvádí, že v zastavěném území je pažení prováděno pouze u výkopů s hloubkou větší než 1,3 metrů, ale obecně platí, že pažením musí být zajištěny všechny strojně provedené výkopy.

Minirypadlo na staveništi při výstavbě rodinného domu
Minirypadlo na staveništi při výstavbě rodinného domu (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Pažení strojových výkopu je nezbytné, zabrání sesuvům půdy
Pažení strojových výkopu je nezbytné, zabrání sesuvům půdy (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Odvoz zeminy a úprava terénu po výkopových pracích

Během výkopových prací je třeba počítat i s tím, že bude třeba zpracovat nahromaděnou zeminu. Bagr s největší pravděpodobností značně poničí terén, je tedy jasné, že se pak bude zahrada dále upravovat, v některých případech se dá vykopaná zemina využít třeba na srovnání pozemku. Ale vzhledem k tomu, že zeminy bývá značné množství, zajišťuje si stavebník její odvoz na skládku. Platí se obvykle za dojezdovou vzdálenost a samotné skládkování, je tak výhodné si už předem najít co nejbližší skládku.

Bagr
V rámci úspory času využijeme těžkou techniku (Zdroj: Prima DOMA)
Nakladač
Pokud nemáme na pozemku dost místa, využijete kromě bagru i nakladač, který vybagrovanou zeminu naloží na auto (Zdroj: Prima DOMA)

Několik rad na závěr

  • Zásadní překážku pro provádění výkopových prací na zastavěné ploše představují staré domy. Mají jen mělké nebo dokonce žádné základy, bez součinnosti se statikem se do hloubení nikdy nepouštějte.
  • Veškeré výkopové práce je vhodné plánovat na jarní a letní měsíce. Zemina by neměla být rozhodně promrzlá.
  • Pokud bydlíte v řadové zástavbě bez možnosti jiného vstupu na zahradu než domem, nabízí se možnost využít na výkopové práce minibagr, který je schopen projet i otvorem pro běžné dveře. Jeho výhodou je i to, že je přesný a dají se s ním provádět výkopy těsně podél zdí. Těžká technika se dá na zahradu dopravit také jeřábem, jen je to finančně nákladnější.
  • Jestli si kontejner necháte složit na veřejně přístupnou komunikaci či chodník, nesmíte zapomenout, že je nutné žádat odbor dopravy a silničního hospodářství o zvláštní užívání komunikace. Formulář jde podat elektronicky, výše správního poplatku za vydání povolení se odvíjí od doby jeho platnosti. Když vše stihnete do 10 dnů, vyjde vás to na 100 Kč.
Pásový nakladač odváží zeminu z výkopu
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Pásový nakladač odváží zeminu z výkopu (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Publikováno: 19.12.2020, Autor: Iva Dušková Zemánková, Profil autora: Iva Dušková Zemánková