reklama

9. díl Online stavebního deníku se podívá na instalaci fotovoltaiky

Instalace fotovoltaické elektrárny, lepení špalet kolem oken a dveří a instalace systémových lišt či vybagrování vstupu do sklepa ze zahrady jsou věci, které na Karla a Pepu čekaly v 9. díle Online stavebního deníku. Ostatně nudit se nebudete, protože Karel je prostě Karel a třeba takové obyčejné zapůjčení zahradní hadice od sousedů je hotová groteska. A prostor k vyjádření dostanou i pravidelní diváci.

Dům v Tišicích
i (Zdroj: Prima DOMA)
9. díl Online stavebního deníku se podívá na instalaci fotovoltaiky (Zdroj: Prima DOMA)

Jak lze do domu zavést vodu?

Na stavbě v Tišicích se voda nejspíš začarovaná. Po prvotních problémech, kdy musel Pepa nejprve nainstalovat nový darling se přišlo na to, že jeden z iniciativních dělníků uřízl přívodní trubky na vodu. Teď je potřeba použít vysokotlakou myčku- wapku a ta samozřejmě potřebuje co? No potřebuje vodu. Pepovi se nakonec s nadlidským úsilím povedlo nabručeného Karla přesvědčit, aby v rámci seznamování se se sousedy vyprosil natažení hadice a následné vyrovnání v bankovkách. Postarší pán z vedlejšího domu měl naštěstí pro Fachmany pochopení a dovolil jim odběr vody, a dokonce půjčil i vlastní hadici. No a pak že dobří lidé už vymřeli.

Jak se instaluje fotovoltaická elektrárna?

Montáž fotovoltaiky neboli fotovoltaické elektrárny. Jedná se o zařízení několika vzájemně spolupracujících komponentů. Je to v podstatě systém, který nasbíranou sluneční energii dokáže přeměnit na energii elektrickou, kterou budeme využívat v zásuvkách, ale také si jí můžeme uložit do baterií pro pozdější využití, a také je s touto energií možno ohřívat vodu v bojleru. 

Elektrárna
i (Zdroj: Prima DOMA)
Fotovoltaická elektrárna vám ušetří náklady na nákup elektřiny ze sítě (Zdroj: Prima DOMA)

Možnosti kombinace:

  • fotovoltaika v kombinaci s tepelným čerpadlem
  • fotovoltaika s aku baterií na dobíjení a pozdější využívání
  • fotovoltaika s akumulací vody

Samotné montáži předchází nejprve návštěva odborného technika, který zkontroluje stav střechy a posoudí její nosnost a sklon. V podstatě lze fotovoltaiku montovat na všechny typy střech, tedy šikmé i rovné. Limitují jsou ale některé střešní krytiny - například na eternit, na který se fotovoltaika vůbec nesmí instalovat. Důležitým faktorem je také sklon střechy, resp. panelů, pro které platí sklon 35 °. Pro šikmé střechy pak platí standardně skon od 15 do 45 °, u rovných střech je to od 10 do 35 °. Dále se musíme zaměřit na nosnost střechy, protože solární panely něco váží a nemůžeme riskovat, že se nám při prvním sněhu celý systém propadne do obýváku. 

Fotovoltaika
i (Zdroj: Prima DOMA)
Před pořízením fotovoltaiky si nechte zpracovat projektovou dokumentaci (Zdroj: Prima DOMA)

Počet solárních panelů pak ovlivňuje počet elektrických spotřebičů, využívaných v domácnosti a v dílně či na zahradě, ale také o možnosti budoucího rozšíření počtu spotřebičů. Elektrárna tak pomáhá s pokrytím elektrické energie a s jejím snižováním. Energie je důležité spotřebovat co nejvíce u sebe v domě tak, aby byly minimalizovány přetoky, které již dnes nejsou vykupovány za zajímavé peníze. 

Montáž
i (Zdroj: Prima DOMA)
Panely se instalují na připravenou konstrukci (Zdroj: Prima DOMA)

Počet panelů a objem vyrobené energie se také odvíjí od počtu členů jednotlivých domácností. To má totiž vliv na vytápění a spotřebu teplé vody. Pokud se zajímáme o zvolení nejvhodnější světové strany na umístění panelů, tak samozřejmě jižní, případně východ-západ, kdy část panelů umístíme na východ a část na západ. Tak máme zajištěn odběr sluneční energie po celý den. Současně s umístěním panelů řešíme i výšku stromů na pozemku, případně v nejbližší blízkosti, kde by mohlo docházet k částečnému zastínění panelů a snížení výkonu odběru. 

Před samotnou žádostí o umístění fotovoltaiky na střechu našeho domu je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci, kde se zakreslí kolektorové schéma = umístění panelů na střeše. Na provoz fotovoltaiky je možné v rámci dotací získat podporu "Zelená úsporám", která si ale klade jako jednu z podmínek spotřebování minimálně 70 % energie pro vlastní účely. 

Panely
i (Zdroj: Prima DOMA)
Solární panely nainstaluje dodavatelská firma (Zdroj: Prima DOMA)

Samotnou montáž provedli odborní pracovníci dodavatelské firmy, kteří usadili solární panely na předem připravenou konstrukci a lišty. Jednotlivé panely se pak usadily vedle sebe, aby vznikl požadovaný výkon. Zde v Tišicích je to 10x360 Watt peaků, což je výkon elektrárny. Při sečtení je to 3, 6 kW peaků a předpokládaná vyrobená energie je 3,6 mW/h za rok. 

Od panelů pak vedou kabely do suterénní místnosti, kde bude umístěn střídač neboli mozek celého systému. Jakmile bude celý systém nainstalován, připojí se kotel a ohřev vody. 

Výkop nového vchodu do sklepa

Při slově výkop se fotbaloví nadšenci pohodlně usazují do křesel, zatímco kutily začnou bolet ruce. Na zahradu a před dům ale naštěstí dorazila těžká technika. Přistoupí se ke slavnostními výkopu ne na fotbalovém trávníku, ale ke vchodu do sklepa. Projektantka vypíchla v plánech nový vchod do sklepa, který Karlovi ušetří neustálé obíhání domu. Aby na výkopu stavební dělníci nestrávili celé své mládí, pomůžou jim k tomu stroje. 

Sklepní okno
i (Zdroj: Prima DOMA)
V tomto místě se budou probourávat nové dveře do sklepa (Zdroj: Prima DOMA)

Nejprve se vyznačí prostor, který se bude bagrovat. Následně se bude po částech odkrývat zemina a odvážet mimo prostor a současně s tím se musí zabezpečit základy plotu, aby se nezbortily. Jakmile bude prostor před sklepem dostatečně vyhloubený, dělníci probourají vstup. Při podobných pracích, kdy se pracuje s bezprostředním okolím domu a je potřeba odstranit větší vrstvu zeminy okolo dbáme vždy na statiku domu, která by se mohla neodborným zásahem narušit a dům by se mohl i zřítit k zemi.  Podstatou je si zjistit, jak hluboko jsou základy domu. je-li dům podsklepený v celé ploše, počítáme alespoň s 2,5 metry výšky sklepa a základů. Pokud se potřebujeme dostat pod základy, nesmíme nikdy podkopat základy po celé ploše, ale vždy jen po částech. 

Bagr
i (Zdroj: Prima DOMA)
Na výkop bylo potřeba těžké techniky (Zdroj: Prima DOMA)

Stavebníci v Tišicích použili trochu komplikovaný systém odstraňování vybagrované zeminy, ale díky stísněnému prostoru okolo domu nešlo vymyslet jiné řešení. Výkopu se ujal otočný bagr, který vyhrabanou zeminu předával kolovému nakladači a ten jí pak odkládat na nákladní auto s korbou. Díky tomu, že se po zahradě budou pohybovat těžké stroje domontovali dělníci větší část plotu. 

Základy
i (Zdroj: Prima DOMA)
Při bagrování k základům dodržujte mimořádné bezpečnostní opatření (Zdroj: Prima DOMA)

Podmínkou práce s těžkou technikou na pozemku je vždy to, aby se okolí - zejména veřejná komunikace bezprostředně po skončení práce uvedla do původního stavu. Znamená to tento prostor uklidit, odstranit nánosy zeminy, případně silnici umýt. 

Pepova a Karlova iniciativa

Karel i Pepa mají sice od Josefa Beneše zakázáno zasahovat do stavby, ale sem tam se jim povede si vymínit nějakou drobnou pomoc. Dnes se například nabídli, že změří komín, na který se bude vyrábět originální oplechování. Karel se vytasil s horolezeckými zkušenostmi a třebaže byl Pepa skeptik, nechal se přemluvit, že vyleze na střechu pomocí horolezeckého vybavení a Karel ho bude zespoda jistit.

Horolezci
i (Zdroj: Prima DOMA)
Pepa se uvolil vylézt na střechu, Karel ho jistil ze země (Zdroj: Prima DOMA)

Vybaven pak lanem a úvazem a samozřejmě ochrannými pomůckami ocitl se Pepa na střeše a mohl dole lelkujícímu Karlovi hlásit rozměry komínu. Dozvěděli jsme se, že komín má 48x63 cm, v nejvyšší výšce má 80 cm a v té nejnižší 40 cm. 

Karel
i (Zdroj: Prima DOMA)
Karel to jistí zespodu (Zdroj: Prima DOMA)

Systémové lišty a úpravy okolo

Před instalací systémových lišt okolo oken a dveří je potřeba provést několik úprav. Zejména je potřeba si všimnout špalet a nadpraží oken. Mezi nejčastější chyby patří, že se přečnívající izolace zařízne zároveň s oknem a následně se pak z boku lepí 2-3 cm silný polystyren. Tato úprava je špatně. Při následném lepení další vrstvy polystyrenu vznikají mezery, a tím i tepelné mosty. 

Parapet
i (Zdroj: Prima DOMA)
Nezapomeňte na parapet a podparapetní lištu (Zdroj: Prima DOMA)

Správně se izolace přetahuje o něco víc přes okno a špaleta by se měla vylepovat dovnitř do polystyrenu dokola. Jakmile pak lepidlo dokonale vyschne, odstraní se přebytečná pěna a izolace se zařízne do roviny a zbrousí do pravého úhlu. Teprve potom je možno se pustit do aplikace systémových lišt.

Důležité je dodržet všechny systémové lišty, které mají okolo oken být - na každém rohu by měla být rohová lišta, nad nadpražím musí být okapnička, která má výstupek pro zamezení stékání vody na špaletu a okno. Na okna se pak nalepují tzv. apu lišty, které oddělují fasádu od okna tak, aby izolace v těchto místech nepraskala. Další systémovou lištou je podparapetní lišta s molitanovým páskem, která se nalepí pod parapet a zamezuje praskání zdi při pohybu parapetu s izolantem. 

Lišty
i (Zdroj: Prima DOMA)
K oknům se instalují systémové lišty tak, aby izolace po čase nezačala praskat (Zdroj: Prima DOMA)

I zde se dělají časté chyby, zejména ta, kdy se systémová lišta přiloží na izolant a přetáhne se lepidlem. Správný postup je ten, že se nejprve na izolant nanese slabá vrstva lepidla, do něj se usadí systémová lišta a opět se přetáhne vrstvou lepidla. 

Diagonály
i (Zdroj: Prima DOMA)
Diagonály jsou úhlopříčné systémy, které se umisťují přesně do rohů oken (Zdroj: Prima DOMA)

Nakonec se do všech 4 rohů umisťují diagonály s ideálním rozměrem 25x50 cm, které se vkládají přesně do rohů. Pokud diagonály do rohu nedáme, velmi brzy začne docházet k pnutí v těchto místech a rohy začnou postupně praskat. Po nainstalování všech systémových lišt se prostor před okny natáhne lepidlem, položí se perlinka a opět se přetáhne lepidlem. Místo je tak kompletně připraveno k dalším úpravám na fasádě. 

Systémové lišty
i (Zdroj: Prima DOMA)
Po kompletní instalaci systémových lišt se špaleta přetáhne lepidlem (Zdroj: Prima DOMA)

Karlova akademická otázka

Projektant a Josef Beneš nadhodili před Karlem otázku, zda by nebylo lepší vybourat příčku mezi původním obývacím pokojem a kuchyní, čímž by vznikl zajímavě řešený otevřený prostor, kterému by vévodily schody do patra. Vznikl by tak vzdušný prostor s možností umístění ostrůvku v kuchyni. 

Publikováno: 1.12.2020, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová