reklama

Co máme dělat, když se na stavbě něco pokazí aneb stavební reklamace

Neuvěříte, co se stalo. V domě při rekonstrukci Karlovi vybourali mramorovou podlahu. Ta se mu však při koupi domu právě velmi líbila, a proto ji chtěl zachovat. Jenomže i přes předešlou domluvu podlahu v koupelně dělníci zrušili. Co teď? Stalo se vám také, že by vám řemeslníci udělali něco jinak, než byste chtěli? Víte, jak při takových situacích máte postupovat? My již ano a snad vám naše nemilá zkušenost pomůže.

Reklamace
i (Zdroj: Depositphotos)
Co dělat, když se na stavbě něco pokazí aneb stavební reklamace (Zdroj: Depositphotos)

Kdo odpovídá za škody provedené na stavbě?

Technicky vzato po převzetí nemovitosti řemeslníky platí, že zhotovitel musí dílo provést s potřebnou péčí. Pokud tuto povinnost vlastní vinou poruší, musí dle zákona poškozenému nahradit škodu, kterou způsobil. Zákon předpokládá, že by každý měl vědět, že svým jednáním může způsobit škodu. U zhotovitele podnikajícího v určitém oboru je ještě k tomu i důvodné očekávání, že bude mít potřebné znalosti a dovednosti, a proto je na něm, aby prokázal, že si při provádění díla nepočínal nedbale.

Co to znamená?

Pokud se prokáže, že za škodu může skutečně zhotovitel, je také i zhotovitel povinen uhradit škodu ve skutečné výši. Zhotovitel přitom odpovídá i za škodu, kterou způsobili jeho zaměstnanci. Škoda je hrazena v penězích, pokud o to jako poškozený investor požádáte. Jinak pokud je to možné, škoda se hradí uvedením do původního stavu. Při určení výše škody se přitom vychází z toho, jakou daná věc má v dané době cenu a na ohled se bere i to, co poškozený musí k obnovení nebo k nahrazení věci účelně vynaložit. V případě, že se na výši škody nejste schopni domluvit, nezbývá nic jiného, aby ji určil soud.

Kdy zhotovitel nemusí nic platit

Zhotovitel za škodu nenese odpovědnost, pokud prokáže, že ji nezavinil.

Problém na stavbě
i (Zdroj: Depositphotos)
Pokud se prokáže, že za škodu může skutečně zhotovitel, je také i zhotovitel povinen uhradit škodu ve skutečné výši (Zdroj: Depositphotos)

Podmínkou úspěchu je smlouva o dílo

I s tou nejlepší řemeslnickou firmou se můžete střetnout s nějakou nehodou. Pokud se chcete vyhnout nepříjemnostem, nedělejte tu chybu a nepodceňte sílu smlouvy o dílo. Pak byste totiž mohli být nemile překvapeni chováním firmy. Nakonec vás taková ústní dohoda může přijít draho. V dohodě o dílo by totiž měl být i přesný popis práce, který celkem snadno ujasní i to, co mělo být v domě zachováno a co mohlo být zničeno a vybouráno.

Problém
i (Zdroj: Depositphotos)
Pokud se chcete vyhnout nepříjemnostem, nedělejte tu chybu a nepodceňte sílu smlouvy o dílo (Zdroj: Depositphotos)

Co se vám rozhodně vyplatí, je pojištění nemovitosti

V některých případech se vám rozhodně vyplatí pojištění nemovitosti. Jde o situaci, kterou nelze dopředu předvídat. Důležité však je, abyste měli onu pojistku dobře nastavenou. Tedy nejen na přírodní faktory, ale i na ty lidské.

Ostatně dobré je, když má pojištění i zhotovitel a všichni jednotliví řemeslníci. Minimálně pojištění odpovědnosti se vždy vyplatí. Zajímejte se o to ještě dříve, než se s nimi domluvíte na práci na vašem domu.

Omyl na stavbě
i (Zdroj: Depositphotos)
Dobré je, když má pojištění i zhotovitel a všichni jednotliví řemeslníci (Zdroj: Depositphotos)

Co je tzv. pojistka "na blbost"?

Pod laickým označením “pojistka na blbost” se skrývá ve skutečnosti velmi šikovné a praktické pojištění odpovědnosti za škody, která je pro každého (nejen pro pracující). Nehoda se totiž může přihodit skutečně všem.

Pojištění odpovědnosti za škody při vykonávání zaměstnání je výhodné zejména tam, kde při výkonu svého zaměstnání můžete způsobit škodu na majetku, zdraví nebo jakoukoli finanční škodu. Pojištění dokáže pokrýt všechny škody, které při plnění svých pracovních povinností způsobíte, ať už vznikly nedopatřením nebo porušením pracovních povinností. Pokud byste takové pojištění neměli, může po vás váš zaměstnavatel dle zákona požadovat náhradu škody až do výše 4,5násobku vašeho měsíčního příjmu.

Koupelna
Původní mramorová krytina byla jednou z věcí, kterou Karel obdivoval (Zdroj: Online stavební deník)
Koupelna2
Krytinu stavební dělníci odstranili spolu s ostatními obklady (Zdroj: Prima DOMA)

Co tedy dělat, když řemeslníci na stavbě udělali škodu?

Jestliže při prohlídce stavby odhalíte škody, ihned o nich informujte řemeslníky i jejich zaměstnavatele. Zaneste to okamžitě do stavebního deníku. Je důležité, abyste konali hned, protože s prodlením se mohou škody postupně navyšovat. Kdyby se navíc zjistilo, že o tom víte déle a nezačali jste hned jednat se zhotovitelem o nápravě, mohlo by to vést k tomu, že by zhotovitel reagoval na škodu ve fázi, kdy jste ji původně odhalili.

Vhodné také je, abyste o vzniklých škodách informovali zhotovitele i písemně.

Domluvte se na schůdném řešení. Tedy pokud chcete, aby dali věc zpět do původní podoby (pokud je to vůbec možné) ,nebo aby uhradili škodu podle aktuálních měřítek. Může jít klidně i o odpočet z ceny zakázky.

Doporučujeme vám však, abyste do doby, než se domluvíte na odstranění nebo náhradě škod, neplatili nic dopředu. Pakliže se nejste schopni domluvit na vyhovujícím řešení dané situace a pokud nedojde do 30 dnů k nápravě, je poškození považováno za neodstranitelné a máte nárok na vrácení peněz.

Bohužel, někdy zhotovitel může vinu odmítat. V tom případě vám nezbývá nic jiného než nechat vypracovat znalecký posudek a následně po řemeslnících žádat nápravu a také i úhradu nákladů za vypracování posudku. Pokud i přesto se s firmou, která škody při práci provedla, nemůžete domluvit, nezbývá vám nic jiného než se obrátit na soud. Podat pak můžete také stížnost u České obchodní inspekce a či k příslušnému cechu.

Publikováno: 1.12.2020, Autor: Adriana Dosedělová, Profil autora: Adriana Dosedělová