reklama

Co dělat, když chcete na vlastní zahradě pokácet strom?

Víte, jak se řekne rusky vrba? Vrba. A víte, jak se rusky řekne smrk?Smrk. Kupodivu. A vidíte, i přesto, že se jeví vše jasně, tak se řemeslníkům podařilo Karlovi na zahradě pokácet místo vrby smrk. A co myslíte, jak to Karel vzal? No jistěže, nemůže to rozdýchat. A my se mu ani nedivíme.

Kácení stromů
i (Zdroj: Online stavební deník)
Co dělat, když chcete na vlastní zahradě pokácet strom? (Zdroj: Online stavební deník)

Díky situaci, která se odehrála u Karla na zahradě, je nasnadě otázka - jak jste na tom vy? Víte, kdo smí kácet? Kdy můžete kácet? A máte představu, jaká povolení k tomu potřebujete? A jak je tomu v případě profesionálního kácení stromů? Na všechny tyto otázky se vám pokusíme odpovědět v tomto článku.

Chci pokácet na své zahradě strom, co mám dělat?

I když se vám to nemusí líbit, je tomu bohužel tak. Ani na své vlastní zahradě si nemůžete dělat vše, co se vám zlíbí. Ne každý strom, ba ani keř si můžete pokácet podle vlastní vůle. V mnoha případech k tomu potřebujete povolení, a když ne, je nutné strom kácet v určitém období a za určitých podmínek. Důvodem je ochrana krajiny a snaha o nenarušení přírody.

Kdy tedy můžete strom na své zahradě pokácet bez papírování? Je to vůbec možné?

Smrk
Toto je smrk (Zdroj: Online stavební deník)
Vrba
Takto vypadá vrba (Zdroj: Online stavební deník)

O kácení stromů

Kácení stromů se věnuje vyhláška č.189/2013 Sb. o ochraně dřevin. Podle této vyhlášky je možné bez povolení kácet ty dřeviny, které ve výšce 130 centimetrů od země nedosáhnou obvodu kmenu 80 centimetrů. Dále je možné kácet také ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaném v katastru nemovitosti jako druh pozemku: zahrada nebo v případě zastavěné plochy i nádvoří jako zeleň. Pro možnost kácet přitom už není rozhodující, zda je zahrada oplocená či nikoliv, ale jestli je registrovaná v katastru nemovitostí.

Kácet smíte bez povolení i zapojené porosty dřevin, jejichž plocha nepřesahuje 40 metrů čtverečních. Zapojené dřeviny jsou ty, které se dotýkají nebo prorůstají větvemi a jejich obvod ve výšce 130 centimetrů od země nepřesáhne 80 centimetrů.

Pozor, nesmí jít však o žádné památné nebo významné stromy. Kácet se nesmí ani stromy, na nichž hnízdí ptáci, ledaže by byly vážně poškozeny a ohrožovaly by okolí. Vše o této problematice je více vysvětleno v paragrafu 3 uvedené vyhlášky.

Vrba v pozadí
i (Zdroj: Online stavební deník)
Někdy je potřeba z mnoha důvodů odstranit ze zahrady i vzrostlé stromy (Zdroj: Online stavební deník)

Pro lepší představu

Kácení tedy nepředstavuje žádný problém, když se chystáte pokácet starou jabloň, která už nerodí. Nesmí však být v její koruně uhnízdění ptáci.

Pokud chcete pokácet smrk nebo borovici, musíte si vzít metr a nejprve si dotyčný strom změřit. Jestliže ve výšce 130 centimetrů jeho obvod nepřesáhne 80 centimetrů, můžete bez obav a povolení kácet. Když je však strom větší, neobejdete se bez povolení ke kácení. Nepočítejte však, že by šlo o formalitu. Kladné vyřízení žádosti není samozřejmostí. Situaci může vyřešit i případná šetrná úprava koruny nebo zkrácení vrchní části stromu. Jenže i to je ošemetné, protože zkrácení vzrostlého stromu je značně problematické. Zde je spíše praktičtější v průběhu jeho růstu dbát na jeho pravidelné zastřihávání větví i vršku.

Kácení smrku
i (Zdroj: Online stavební deník)
Koruna se uváže na lano, odřízne a pomalu spustí na zem (Zdroj: Online stavební deník)

Jak na úpravu koruny stromu?

K úpravě koruny stromu nepotřebujete žádné povolení. Máte však oznamovací povinnost. Úprava stromu zároveň musí být provedena tak, aby při ní nedošlo k poškození stromu. Pozor si tedy dejte na seříznutí špičky stromu. Doporučujeme vám, abyste se předem raději poradili o vhodném způsobu řezu, protože neodborně provedená úprava stromu může být považována za poškození stromu, což potom může být spojeno s vysokými pokutami. I z těchto důvodů je lepší, když vám úpravu koruny zajistí nějaká profesionální zahradní firma.

i (Zdroj: Online stavební deník)
Pokud není dostatek místa, odřezává se vysoký strom po částech (Zdroj: Online stavební deník)

Kdy je možné kácet

Tomu, kdy je možné kácet, se věnuje pro změnu paragraf č. 5. Ten definuje, že kácení stromů se provádí v době vegetačního klidu, tedy v době jejich přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí. Konkrétně však toto období není vymezeno. Obecně se má ale za to, že jde o období od počátku října do konce března. Nutné je však přitom zohlednit stav dřeviny a také i počasí. Když je teplá zima, pupeny raší mnohem dříve a i ptáci si v korunách zakládají svá hnízda dříve než obvykle.

Větve
i (Zdroj: Online stavební deník)
Z kmenu je potřeba odřezat všechny větve (Zdroj: Online stavební deník)

Kdy povolení pro kácení naopak potřebujete?

Povolení ke kácení stromu na své zahradě naopak potřebujete v případech, když chcete pokácet neovocný strom, který je širší než 80 centimetrů. Také v případě, když jde o souvislý porost, který přesahuje rozlohu 40 metrů čtverečních, a také v případech, když se jedná o památný nebo významný strom. Povolení ke kácení potřebujete i tehdy, jestliže byste chtěli kácet nějaký strom ve veřejně přístupných objektech, v zahrádkářských osadách a na neoplocených parcelách.

Hotovo
i (Zdroj: Online stavební deník)
Místo kácení je potřeba očistit od větví a v případě potřeby se vytahuje i pařez (Zdroj: Online stavební deník)

Kde žádat o povolení kácet

Žádost o povolení kácet je nutné podat na příslušný obecní nebo městský úřad. Rozhodnutí k žádosti se vydává ve správním řízení. Žadatelem je nejčastěji vlastník pozemku, na němž dřeviny rostou. Žádat však může i nájemce se souhlasem majitele pozemku.

Žádost musí obsahovat označení katastrálního území, číslo parcely, popis umístění dřevin, které chcete pokácet, dále pak i jejich nákres. Dále je nutné doložit vlastnické právo nebo nájemní právo, souhlas vlastníka a chybět nesmí ani specifikace dřevin (tedy jejich druhové a rodové jméno, kolik by jich mělo být pokáceno a jaký mají obvod ve výšce 130 centimetrů od země). Důležitou součástí je i odůvodnění, proč chcete stromy pokácet.

V průběhu řízení můžete nahlížet do dokumentace, případně dodávat další důkazy, jako třeba znalecký posudek. Rozhodnutí zpravidla padne do 15 dnů od doručení žádosti.

Kontejner
i (Zdroj: Online stavební deník)
Veškerý odpad po kácení se musí ekologicky zlikvidovat (Zdroj: Online stavební deník)

Co dělat, když jde o památný strom?

Významné a památné stromy jsou chráněné před poškozováním a ničením pod hrozbou vysoké pokuty. Zpravidla se nekácí. Když už je to skutečně nutné, musíte zažádat o výjimku ze zákazu příhodný obecní úřad nebo správu národního parku, případně správu chráněné krajinné oblasti. U správního řízení přitom uspějete pouze tehdy, když prokážete, že zájem kácení je vyšší než zájem ochrany přírody a krajiny.

Doporučujeme vám, abyste se v případě, že si nejste jisti, co vám na zahradě roste, pro jistotu poradili s odborníky, kteří vám přesně definují druh dřeviny, a dále i to, zda jde o významný nebo památný strom.

Strom
i (Zdroj: Depositphotos)
Pozor na stromy, na něž se vztahuje ochrana, ty se kácet nesmějí (Zdroj: Depositphotos)

Co se stane, když pokácím strom na černo

Potřebu vyřízení žádosti ke kácení stromů nepodceňujte. Za kácení na černo vám může být vyměřena pokuta dosahující až 20 000 korun. V případě skupiny dřevin může pokuta dokonce dosáhnout výšky 100 000 korun.

Kdo může kácet stromy?

Strom můžete zvládnout skácet i svépomocí. Chce to však jisté zkušenosti a dovednosti. Pokud tedy neovládáte motorovou pilu, ani sekeru a strom stojí poblíž budovy, elektrického vedení, plotu nebo jiných prvků na zahradě, je vždy lepší, když si na kácení objednáte profesionály.

Publikováno: 21.11.2020, Autor: Adriana Dosedělová, Profil autora: Adriana Dosedělová