reklama

Jak postupovat při pokládce střešní krytiny?

Návod na pokládku střešní krytiny může být dobrý pro ty, které nebaví číst dlouhé články až do konce. Jednoduše a krok za krokem vám ukážeme, jak se pokládá střecha úplně od začátku od stržení staré krytiny až po pokládku té nové.

Střecha
i (Zdroj: Prima DOMA)
Postup pokládky střešní krytiny má svá přesná pravidla (Zdroj: Prima DOMA)

Postup pokládky střešní krytiny

Původní konstrukce domu a střechy:

  • Obvodové nosné stěny jsou z plynosilikátových tvárnic.
  • Suterénní stěny jsou pravděpodobně zděné z keramické cihly.
  • Stropy jsou skládané pravděpodobně z hurdisků a přebetonované.
  • Konstrukce krovu je tesařská.
  • Stávající střecha je valbová.
  • Krokve jsou ve středu podepřeny vaznicí, která je uložena na čtyřech sloupcích kotvených do stropní konstrukce. Ve stropní konstrukci bude dle předpokladu ocelová výměna, na kterou je sloupek uložen.
  • Střechu domu budeme muset udělat novou se zachováním stávající konstrukce krovu. Bude instalovaná nová lehká krytina střechy včetně nové skladby s tepelnou izolací.

Nejprve bylo potřeba odstranit starou střešní krytinu.

Začátek
i (Zdroj: Online stavební deník)
Na začátku byl dům, který potřeboval rekonstrukci (Zdroj: Online stavební deník)

Pod ní se objevila prkna s obrovským množstvím hřebíků a dlužno dodat, že většina prken nebyla zrovna v dobré kondici.

Prkna
i (Zdroj: Online stavební deník)
Stará prkna byla ve špatném stavu, takže se raději použila nová (Zdroj: Online stavební deník)

Po zhodnocení stavu padlo rozhodnutí, že než zdlouhavě ošetřovat každé prkno a vytahovat staré hřebíky, je efektivnější podbití rozebrat a nahradit novým.

Volba padla na palubky. Ty se ještě před instalací na střechu natřely, aby se zvýšila jejich životnost a zamezilo se vtékání vody do spár, kde by došlo k rychlému trouchnivění.

Nové latě
i (Zdroj: Online stavební deník)
Palubky a veškeré dřevěné konstrukce se nejprve namořily a natřely (Zdroj: Online stavební deník)

Samotné původní trámy byly v uspokojivém stavu, proto došlo pouze na jejich očištění a hloubkové namoření. 

Trámy
i (Zdroj: Online stavební deník)
Kontrola odhalených trámů je nutností (Zdroj: Online stavební deník)

Konce starých trámů se odřízly. Na pozdější nadkrokevní izolaci se nasadí falešní krokve, které střechu prodlouží. Mezi trámy a pohledovými palubkami tak vznikla mezera. Pozednice se dozdí cihlami a omítne.

Pozednice
i (Zdroj: Online stavební deník)
Mezi trámy a zdí se otevřel volný prostor, který se vyplní cihlami a omítne (Zdroj: Online stavební deník)

Palubky se začaly přibíjet na trámy od okraje střechy. Aby nezůstala střešní konstrukce odkrytá po celou dobu rekonstrukce, proti nepřízni počasí se zakrývala ochrannou plachtou a stará prkna se rozebírala po částech.

Palubky
i (Zdroj: Online stavební deník)
Ukázka výměny starých prken za nové palubky (Zdroj: Online stavební deník)

Kvůli projektu, který do budoucna počítá s obytným podkrovím, bylo potřeba ubourat část původního zdiva pod střechou.

Podkroví
Bylo potřeba také ubourat kus původního zdiva (Zdroj: Online stavební deník)
Pohled zevnitř
Pohledová část na podbití palubkami (Zdroj: Online stavební deník)

Na palubky se posléze natáhla parobrzda - tepelně izolační fólie, která má parotěsnou zábranu, a tedy dovolí prostupu vlhkosti a par z obytných místností ven, ale nepropustí vlhkost dovnitř.

Parozábrana
Na nové palubky se natáhne samolepicí parozábrana (Zdroj: Online stavební deník)
Okraj
Parobrzda přesahuje přes okraj střechy (Zdroj: Online stavební deník)

Přes okraj střechy byly nainstalovány falešné krokve. Jsou to části silných trámů, které vytvoří přesah střechy. Krokve byly zaříznuty a zabroušeny v úhlu podle sklonu střechy.

Broušení
Falešné krokve bylo potřeba přizpůsobit sklonu střechy (Zdroj: Online stavební deník)
Instalace krokví
Nové krokve jsou připevněny na okraj střechy a mezi ně se bude následně vkládat nadkrokevní izolace (Zdroj: Online stavební deník)

Pokládka izolace

Byly použity PIR desky a vytvořena nadkrokevní izolace proto, aby se nezmenšil prostor v podkroví, který bude využit jako obytný. PIR desky mají ideální vlastnosti a systém pero-drážka jako palubky, takže se do sebe velmi dobře zasunou a izolace je velmi kvalitní.

PIR desky
Izolace v podobě PIR desek se pokládá jednoduše a rychle (Zdroj: Online stavební deník)
Izolace
PIR desky se skládají do sebe systémem pero-drážka, takže perfektně zapadnou (Zdroj: Online stavební deník)

Mezi krokvemi se desky seřízly na požadované rozměry, což lze udělat obyčejnou tesařskou pilou. 

Nadkrokevní izolace
i (Zdroj: Online stavební deník)
Nadkrokevní izolace PIR deskami byla zvolena proto, aby se nesnižoval obytný prostor podkroví (Zdroj: Online stavební deník)

Následovalo dokonalé vyplnění spár PIR pěnou, která je na stejné bázi jako izolační desky. 

Pěna
i (Zdroj: Online stavební deník)
Veškeré spáry bylo potřeba důkladně vypěnit PIR pěnou (Zdroj: Online stavební deník)

Protože se počítá s původním zděným komínem pro odvod spalin při topení, je potřeba i okolo něj provést izolaci. Okolí komínu se nejprve obestaví čedičovou vlnou, která izoluje teplo, a poté, co se doplní izolace, se celý vnější obvod komínu důkladně vypění PIR pěnou.

Komín
i (Zdroj: Online stavební deník)
Okolo komínů bylo potřeba provést izolaci čedičovou vlnou (Zdroj: Online stavební deník)

Dalším krokem bylo pokrytí střechy červenou ochrannou fólií. Je to tzv. vnější difúzní fólie, která větrotěsně zakryje střechu. Fólie se v místech překrytí zajistila lepicí páskou na namáhané spoje, aby se předešlo vytvoření tepelných mostů. Aby fólie neuletěla při náporu větru, byla provizorně zpevněna několika latěmi.

Latě
Přichycení folie latěmi (Zdroj: Online stavební deník)
Fólie
Červená fólie má izolační vlastnosti a parobrzdu (Zdroj: Online stavební deník)

Na červenou fólii se následně připevnily kontralatě, které slouží jako konstrukce pro pokládku bednění z OSB desek. Kontralatě se přišroubují velmi dlouhými vruty a přichytí se do původních trámů pod izolací.

Vruty
Kontralatě se připevňují extra dlouhými vruty do původních trámů pod izolací (Zdroj: Online stavební deník)
Kontralatě
Na celou plochu střechy je potřeba nainstalovat kontralatě, které budou držet bednění z OSB desek (Zdroj: Online stavební deník)

Kompletní zakrytí střechy před samotnou pokládkou střešní krytiny zajistí OSB desky. Jsou díky svým vlastnostem takřka nezničitelné a využitelné prakticky všude. Desky se naskládají na střechu, ukotví vruty a přebytečný materiál se odřízne okružní pilou.

Bednění
i (Zdroj: Online stavební deník)
Celá zaizolovaná střecha se zaklopí bedněním z OSB desek (Zdroj: Online stavební deník)

Pokládka střesní krytiny

Přes OSB desky se přetáhne poslední vrstva podkladního pásu a je možno začít pokládat střešní krytinu. Zde byla vybrána EVROšablona, kosočtvercová hliníková krytina s povrchovou úpravou. Startovací šablony se připevňují do bednění pomocí konvexních hřebíků FeZn délky 25 mm. Na tyto zakládací šablony následně zasouváme do zámků samotné EVROšablony, které opět připevňujeme v horní části šablony konvexním hřebíkem FeZn 25 mm. Pokrývat lze zprava nebo zleva analogicky obdobně jako u eternitových desek se zkosenými rohy. Začne se od okraje střechy, kam se nasadí lišta okapní nebo zatahovací okapní lišta ze soupravy EVRO a na ní se položí první řada krytiny, která se označuje jako startovací řada. 

Krytina
EVrošblony jsou lehké, ale pevné a pokládka střechy postupuje rychle (Zdroj: Online stavební deník)
Založení
Na okraj střechy se založí zakládací lišta a na ní se pokládá startovací řada EVROšablon (Zdroj: Online stavební deník)

Než se začne pokládat střešní krytina, upevní se do OSB desek háky na okapy. Aby tyto háky nevystupovaly nad desky, zadlabou se přímo do desek a trámů pod nimi.

Okapy
i (Zdroj: Online stavební deník)
Pod novou střešní krytinu se také umístily háky na nové okapy (Zdroj: Online stavební deník)

Pak se již může pokračovat v pokládce směrem vzhůru ke hřebeni střechy. Mezitím, než se položí celá střecha, nainstaluje se střešní okno. Zde se musí doplnit další vrstva izolace v podobě pěny, kterou se vypění prostor mezi oknem a střechou a přes tuto izolaci se natáhne izolační fólie.

Střešní okno
i (Zdroj: Online stavební deník)
Po usazení se musela provést dokonalá izolace okolo střešního okna (Zdroj: Online stavební deník)

Střešní krytina se pokládá rychle až ke hřebeni. Na nárožích a na hřeben se pak překryje plechovými větracími lištami a hřebenáčem. 

EVROšablony
EVROšablony se pokládají odspodu směrem ke hřebeni (Zdroj: Online stavební deník)
Krytina
EVROšablony se skládají pomocí drážek (Zdroj: Online stavební deník)
Hřeben
Hřeben střechy se pak přikryje hřebenáčem (Zdroj: Online stavební deník)
Střecha
Při pokládce se postupuje od okraje střechy vzhůru (Zdroj: Online stavební deník)

Výsledkem je hotová střecha s dlouhou životností a v moderním designu za pomoci nejnovějších trendů ve stavebnictví a pokládce střešních krytin.

Nová střecha
i (Zdroj: Online stavební deník)
Nová střecha bude mít dlouhou životnost, minimálně 60 let (Zdroj: Online stavební deník)

Publikováno: 7.12.2020, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.