reklama

Fachmani v 6. dílu Online stavebního deníku řeší bytovou architekturu

Víta, jak to dopadlo, když pejsek s kočičkou vařili dort? Asi tak, jak by dopadla bytová architektura pod taktovkou Karla. Prostě to chce dalšího odborníka, tentokrát bytového architekta. Navíc se dozvíme, jak v nosné zdi udělat pořádnou díru a nestrhnout přitom stropy a celý dům.

Stavba
i (Zdroj: Online stavební deník)
Fachmani v 6. dílu Online stavebního deníku řeší bytovou architekturu (Zdroj: Online stavební deník)

Co musí umět bytový architekt 

Bytový architekt by měl umět řešit a navrhnout byt jako celek. Měl by pracovat se prostorem v návaznosti na jednotlivé místnosti, kombinovat vhodné barvy a materiály, rozvrhnout světlo, vytvářet originální design podle dispozic bytu i přání zákazníka. 

Podle půdorysu a požadavků zákazníka tvoří bytový architekt ideální prostor k obývání, kde se lidé budou cítit příjemně. Samozřejmostí by měla být osobní návštěva bytového architekta v domě nebo bytě. Na základě sebraných podkladů pak architekt vytváří nejlépe 3D vizualizace v několika variantách s použitím několika barev interiéru a zařízení. Jakmile dojde k odsouhlasení návrhu, vytvoří se projektová dokumentace pro stavební firmu. Po instalaci vodovodního potrubí, odpadů a elektrických rozvodů, nanesení omítky a případně sádrokartonových nebo dřevěných podhledů dojde k zaměření. Následně se pak zadává subdodavatelům projekt na výrobu nábytku na míru. Objekt je zákazníkovi předán již v hotové interiérové úpravě včetně montáže a uložení nábytku, bytových doplňků a elektrospotřebičů.

jidelna FIN
Vizualizace jídelny (Zdroj: Online stavební deník)
koupelna 2 FIN
Vizualizace koupelny (Zdroj: Online stavební deník)

Bytový designér Daniel Casa byl investorovi Karlovi představen jako odborník na bytovou architekturu. Na základě Karlových požadavků pak vytvoří vizualizaci a následně projekt. Dan Karlovi vysvětlil, že ne všechny Karlovy nápady jsou výborné a pokud chce mít interiér opravdu funkční a obyvatelný, měl by tuto práci přenechat někomu, kdo tomu rozumí. Ačkoliv Karel namítal, že i on sám dokáže domu "vdechnout duši", přeci architektova argumentace ohledně zvolení a kombinace materiálů, barev a dalších prvků co do technické proveditelnosti byla silnější.

chodba FIN
Vizualizace chodby (Zdroj: Online stavební deník)
kuchyn 2 FIN
Vizualizace kuchyně (Zdroj: Online stavební deník)

Veškeré vizualizace a následný projekt bude možno nahrát do Online stavebního deníku a všichni dodavatelé a stavební dělníci tak budou mít neustále k dispozici podklady pro další práci.

Díra v nosném zdivu

Poté, co byly postaveny akustické příčky, bylo potřeba vybourat část nosné zdi v obývacím pokoji. Bourání nosného zdiva je práce téměř hodinářská, kde je obzvlášť nutné dodržet všechny navržené postupy. Výsledkem by totiž nemusel být hotový dům, ale obrovská hromada sutin. 

Vybourávání zdiva spočívá v tom, že se nejprve z jedné strany vybouraného otvoru vytvoří tzv. kapsa, do ní se usadí ocelové I profily, které se klasicky zpevní maltou nebo betonem, totéž se provede na druhé straně, a teprve potom je možno vybourat potřebné zdivo. Existuje i složitější možnost, a to podepírání stropu konstrukcí, aby se stropy nezbortily. 

Překlad
i (Zdroj: Online stavební deník)
Překlad se do nosné zdi usadil v tzv. kapse (Zdroj: Online stavební deník)

V případě použití překladů v nosné zdi pak musí přikročit k celkovému zpevnění zdi, vyplnění mezer mezi profily a zdivem, aby se celá zeď nesesunula a nehýbala se. Nový otvor vznikl v místě původních dveří, ale protože projektant počítal s otevřením prostoru v obývacím pokoji a propojením s kuchyní, muselo dojít ke stavební úpravě právě nosné zdi. Zpevnění se provede tak, že mezi profily se naskládají cihly a celý překlad se omítne maltou a začistí. Následně se doplní mezery v ostění a celý otvor je hotov.

Začistění pozednice

Pozednice je vodorovný trám probíhající podélně krovem. Je pevně spojená s nosnou zdí budovy, která, pokud přesahuje strop přízemí, se nazývá nadezdívka. Pozednice podpírá krokve. V moderních krokvových krovech na pozednicích spočívá celá váha krokví, tedy příčných vazeb. 

Parozábrana
i (Zdroj: Online stavební deník)
Přes novou pozednici byla přetažena parobrzda a zajištěna kotvící latí (Zdroj: Online stavební deník)

V případě Karlova domu v Tišicích se původní krokve odřezávaly a následně se instalovaly nové, falešné krokve. Tím pádem mezi zdí a střechou vznikl otvor. Ten bylo potřeba vyplnit cihlami a dozdít pozednice jak zvenku, tak zevnitř. Předěl mezi pozednicí a původními krokvemi byl navíc překryt parobrzdou a kotvící lištou, takže se tímto způsobem zvýšila izolace domu a opět došlo k odstranění některých tepelných mostů, který by v tomto místě mohly vznikat. 

Je dobré také upozornit na usazení oken do zdí. Okna byla oproti původním usazena prakticky zároveň s vnější fasádou. A to z toho důvodu, že se v projektu počítá s venkovním zateplováním fasády, které dokonce o 16 cm zvětší tloušťku zdí, což není zrovna ideální pro venkovní parapety. Daleko lepší je počítat s širšími parapety vnitřními, které se dají smysluplně využít. 

Pozednice
i (Zdroj: Online stavební deník)
Pod střechu se musela dozdít pozednice (Zdroj: Online stavební deník)

Online stavební deník

Karel se ukázal jako nevěřící Tomáš a vyzkoušel si, jestli Online stavební deník opravdu funguje. Vytvořil fiktivní požadavek do systému, v němž kulantně řečeno zhodnotil nedostatečnou spokojenost s odvedenou prací stavební firmy a než se Karel nadál, brzdil u domu v Tišicích Josef Beneš. Následně došlo k vysvětlení situace a Karel se tak mohl přesvědčit, že Online stavební deník opravdu finguje spolehlivě a na 100 %.

Pepa a Karel bourají pergolu

Ačkoliv oba Fachmani přišli s dobrou myšlenkou, a sice zbourat starou dřevěnou pergolu před vchodem, nesetkal se jejich nápad s nadšením stavbyvedoucího Josefa Beneše a oba aktéři po vysvětlení práci opustili. Proč? To vám povíme v článku o Právech a povinnostech investora a dalších dotčených osob na stavbě.

Pergolu nakonec strhli stavební dělníci, bohužel tentokrát nebylo možno zachovat prkna a trámky jako v případě rekonstrukce střechy, kdy Josef Beneš v rámci úspor na stavbě tento materiál obratem prodal. Prkna a trámy z pergoly byly již několikrát natřeny a namořeny, takže pro další používání byly zcela nevhodné. Skončily tak stejně jako plast ze stříšky pergoly ve sběrném dvoře.

Pergola
i (Zdroj: Prima DOMA)
Pergla byla odstraněna a s ní i vzrostlá vinná réva (Zdroj: Prima DOMA)

No a na závěr opět zásah do Karlových předpokladů - vzrostlá vinná réva, kterou si před zbouráním pergoly Karel vlastnoručně očesal a už se těšil na fachmanské víno v lahvích, byla zlikvidována. Pergola se totiž bude rozšiřovat, a tak Karlovi nezbývá nic jiného než si pořídit nový vinohrad.

Publikováno: 16.11.2020, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová