reklama

Fachmani si do 4. dílu Online stavebního deníku pozvali zahradní architektku

Zahrada okolo domu v Tišicích už zdatně imituje jihoamerickou džungli. A protože se po ní stavebním dělníkům špatně pohybuje, tu a tam něco pokrátí, uříznou a poškodí. Je nejvyšší čas zavolat na pomoc zahradní architektku, která vytvoří návrh, jak dát zahradě nějakou fazónu a zachránit, co se dá.

Zahradní architektka
i (Zdroj: Online stavební deník)
Fachmani si do 4. dílu Online stavebního deníku pozvali zahradní architektku (Zdroj: Online stavební deník)

Problém zvaný zdevastovaná a zarostlá zahrada

Stavební práce na domě v Tišicích jdou podle plánu a stavební firma se snaží, seč může. Dokonce někdy překračuje rámec svých povinností, protože chtějí udělat Karlovi radost. A nebo si potřebují udělat prostor. A nebo obojí. Každopádně, k zadanému úkolu - ořezat větve u vzrostlé vrby se postavili heroicky a dopadlo to tak, že nakonec pokáceli smrk. A to Karel ještě ráno chlubil, že bude mít největší vánoční stromeček v celé Evropě. No tak nebude. 

Smrk
Když se řekne kácet, tak se kácí - je jedno, že toto docela určitě není vrba (Zdroj: Online stavební deník)
Vrba
Přerostlá vrba musela ustoupit stavebnímu záměru (Zdroj: Online stavební deník)

Nicméně na základě toho, že statný jehličnan šel k zemi objevila se zahrada v celé své kráse. Tedy, kráse - spíš řekněme, že kdysi mohla být krásná, ale od té doby uteklo v řece hodně vody. A protože ani Karel, ani Pepa nejsou zahradníci ani zahradní architekti, bude potřeba přivolat na pomoc někoho erudovaného, kdo zahradě vrátí zašlou slávu a případně jí posune o nějaký ten level výše. 

Větve
i (Zdroj: Online stavební deník)
A takto skončil smrk, který si Karel chtěl na Vánoce ozdobit (Zdroj: Online stavební deník)

Zahradní architektka Kristýna shlédla zahradu okem odborníka a usoudila, že bude potřeba hodně zmodernizovat, neboť živé ploty z tújí a cypřišků už dávno nejsou in. Navíc si Karel usmyslel, že za touto hradbou chce mít kryté sezení s pergolou nebo terasou. A k takovému sezení by se přes takovou džungli opravdu šatně chodilo. Karel se také díky Kristýně naučil názvy některých stromků a keřů, které v zahradě objevili.

Jalovec
i (Zdroj: Online stavební deník)
Osamocený jalovec se přesadí na vhodnější místo (Zdroj: Online stavební deník)

Podle představ investora se bude do nově koncipované zahrady usazovat nejen venkovní posezení, ale také velký gril a kryté místo by mělo nabídnout prostor pro velkoplošnou televizi. V přední části domu, kde je v současnosti pozůstatek původní pergoly zarostlý popínavými rostlinami se bude stavět pergola nová a Karlův požadavek zní - popínavky zachovat. 

Víno
i (Zdroj: Online stavební deník)
Nádherně rozrostlá vinná réva - vydrží až do kolaudace bez úhony? (Zdroj: Online stavební deník)

Dalším bodem zkrášlování byla stará studna s betonovým poklopem. I zde se bude koncipovat moderní osazení poklopu s dekoracemi vhodných rostlin. Náletové dřeviny, které byly objeveny v různých zákoutích poslouží jako ústřední motiv celé zahrady. Zahrada tak dostane svěží a ryze přírodní charakter bez umělých přikrášlení. 

Studna
i (Zdroj: Online stavební deník)
Nepěkně vyhlížející studna dostane nový kabátek (Zdroj: Online stavební deník)

Po kompletní prohlídce zahrady tak zahradní architektka společně s týmem vyměří všechna místa a navrhnou nejideálnější řešení konceptu nové zahrady. Bude zde počítáno s množstvím zeleně, ale takové, která bude jednoduchá na údržbu a nebude zabírag mnoho místa. V budoucnu se pak může schéma zahrady změnit podle potřeb obyvatel domu.

Kontrolní den 

Stavba je už nějaký čas v plném proudu a je na čase, udělat si ucelenou kontrolu provedených činností a zhodnocení práce. Dlouhá diskuze se vedla okolo střechy. Po odkrytí původního dřevěného podbití usoudil stavbyvedoucí, že se udělá nové obložení, spodní palubkové a na ně se postupně usadí OSB desky a nadkrokevní izolace a následovat bude nadčasová střešní krytina, jejíž záruka životnosti je až 60 let a je prakticky bezúdržbová. Odkryté trámy byly shledány v dobrém stavu bez známek poškození, a tudíž zůstanou zachovány, pouze se obložkami zesílí a chemicky ošetří. 

Původní trámy
Obnažené trámy se ukázaly jako slabší konstrukce, přikročí se tedy k výrobě obložek (Zdroj: Online stavební deník)
Nové trámy
Nově obložené trámy již budou vyhovovat požadavkům projektanta (Zdroj: Online stavební deník)

Bylo potřeba udělat několik sond do zdí, střechy a izolací. To jsou věci, které projektantka nemůže vidět a je potřeba před započetím prací udělat. Zjistíte tak skutečný stav, který je pak potřeba promítnout i do projektu a případné úpravy rozpočtu. V baráčku v Tisících se tak stalo, že bylo např. potřeba dle sondy střechy vyměnit všechno podbití z palubek.

Online stavební deník

Na základě špatné komunikace mezi dělníky představil stavbyvedoucí Josef Beneš aplikaci v Online stavebním deníku. Aplikace se dá ovládat hlasem. Pokud firma zaměstnává cizince, kteří neovládají zcela perfektně češtinu, může dojít k problému. Stejně pokud neumí psát česky, mohou hlasově zadat česky požadavek a aplikace to zaznamená a napíše do deníku. Ušetří se tak spousta času. 

Publikováno: 31.10.2020, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová

Mohlo by vás dále zajímat

Zahradní architektka Kristýna si jede prohlídnout zahradu

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Pepa sehnal Karlovi z Receptáře prima nápadů zahradní architektku Kristýnu. Přijela se svou dcerkou Natálkou v kočárku a Karel hned roztál.