reklama

Výběr stavební firmy

Každého novopečeného majitele staršího rodinného domku čeká s největší pravděpodobností rozhodování, zda rekonstrukci svěří stavební firmě na klíč, najme si na každou činnost jinou firmu či živnostníka, nebo se vrhne do rekonstrukce svépomocí. Každá z těchto možností má samozřejmě své výhody i nevýhody, a to jak po stránce odborné, tak po časové i finanční.

Stavební forma
i (Zdroj: Depositphotos)
Výběr stavební firmy (Zdroj: Depositphotos)

Stavební firma – jak ji vybrat?

V Tišicích bylo již dlouho ticho, a tak se investor Karel rozhodl, že osloví stavební firmu a po nezbytné administrativní práci na stavebním úřadu a v bance se začne s rekonstrukcí. Náš koupený rodinný domeček už nutně potřebuje vyklidit a zrekonstruovat. 

Asi nejjednodušší a nejrychlejší je si na rekonstrukci domu najmout právě stavební firmu. Ale samozřejmě je to i řešení nejdražší. Proto je třeba vybírat pečlivě a s rozvahou. V podstatě máte dvě možnosti:

 • obrátit se na kamarády a známé, někoho z okolí, kdo vám může vhodnou stavební firmu doporučit. Velmi se tím sníží riziko toho, že byste sáhli po nespolehlivé firmě, a vy budete mít jistotu, že firma odvede práci kvalitně, v termínu a za dohodnutou cenu;
 • hledejte na internetu – samotné webové stránky by měly být reprezentativní, přeci jen se jimi firma představuje světu, měly by působit důvěryhodně a obsahovat všechny hlavní informace, jako je její sídlo, IČ a také přehledně vypsané to, co nabízí. A to včetně fotografií již realizovaných zakázek.
Práce
i (Zdroj: Depositphotos)
Stavbu i rekonstrukci si můžete zařídit sami, ale bude vás to stát spoustu času (Zdroj: Depositphotos)

Ať už sháníte firmu, které svěříte kompletní opravu domu, nebo od ní potřebujete udělat jen nějakou konkrétní část, řiďte se několika zásadními pravidly, která vám pomůžou vybrat tu nejvhodnější. To samé platí i pro řemeslníky:

 • oprávnění k dané činnosti – podle IČ snadno zjistíte, k jakým činnostem má firma oprávnění, zda může dané práce u vás vůbec provádět. V obchodním či živnostenském rejstříku najdete informace o tom, kdy firma vznikla, kde sídlí, kdo je jednatelem, jaký je předmět podnikání atd. V případě rekonstrukce, bourání, zedničiny byste měli hledat zápis Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Protože je to živnost vázaná, je nutné k jejímu provozování doložit odbornost, což by mělo být zárukou, že to nemůže dělat kde kdo. Případně musí mít firma oprávnění přímo na práce, kterou u vás bude dělat – třeba pokrývačské, obkladačské či další práce;
Firma
i (Zdroj: Depositphotos)
Stavební firma zajistí všechny potřebné práce, ale není nejlevnější (Zdroj: Depositphotos)
 • v návaznosti na předchozí body je dobré si vybrat firmu, která u vás zvládne udělat vše, co v rámci rekonstrukce potřebujete, a pokud ne, umí spolehlivé řemeslníky zajistit. To vám ušetří čas, protože zkoordinovat veškeré práce a jejich návaznost může být velmi složité.
 • reference od zákazníků – najděte si hodnocení lidí, kteří už mají s danou firmou zkušenosti. Ať už jde o již zmíněné osobní doporučení, nebo recenze, které najdete ve vyhledávačích a na sociálních sítích, případně i na webových stránkách společnosti;
 • místní firma – zvolit menší firmu z okolí přináší mnoho výhod - získáte o nich zřejmě více informací, vzhledem k působnosti se bude snažit mít dobrou pověst, mnoho věcí bude snadnější díky dosahu, a to včetně případných reklamací či dostaveb;
 • vystupování – dalším vodítkem vám může být to, jak vůči vám oslovená firma vystupuje. Pokud se nemůžete dovolat a nikdo se neozývá, na zaslanou zprávu jste odpověď dostali za dlouho, nebo dokonce vůbec, raději vybírejte dál, protože by stejně pak mohla vypadat i samotná realizace – a dobrá komunikace a dodržování termínů je základ. Stejně tak třeba včasný příchod pracovníka na domluvenou prohlídku – přijde-li pozdě nebo nedorazí vůbec, není to vizitka spolehlivé firmy;
 • cena – jeden z podstatných parametrů při výběru je samozřejmě cena. Nechte si od vybraných firem zpracovat položkový rozpočet, který vám ukáže, v čem se jednotlivé nabídky liší, ale jako v mnoha dalších oborech i tady platí, že nejnižší cena nesmí být jediným hodnotícím kritériem;
 • smlouvy – nezapomeňte mít pro každou činnost sepsanou objednávku či smlouvu, veškeré dokumenty si pečlivě přečtěte a nesrovnalosti si před podpisem finální podoby s vybranou firmou vyjasněte.
Plány
i (Zdroj: Depositphotos)
Stavební firma vám ulehčí v mnoha směrech (Zdroj: Depositphotos)

Kdo je stavbyvedoucí?

Stavbyvedoucí je podle stavebního zákona § 134 odst. 2 osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby (ať už stavební firmou či svépomocí) a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu. Výsledkem tohoto sdělení je v podstatě to, že stavbyvedoucí je autorizovaným inženýrem či technikem registrovaným u ČKAIT. Stavbyvedoucí má povinnost kromě jiného otisknout do stavebního deníku autorizační razítko s vlastnoručním podpisem. Mezi jeho další povinnosti na stavbě patří například:

 • řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím či opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací,
 • zajistit, aby byly dodržovány povinnosti k ochraně zdraví, života, životního prostředí a byla zajištěna bezpečnost práce,
 • dohlížet na dodržování technických předpisů a norem.
Stavbyvedoucí
i (Zdroj: Depositphotos)
Na stavbě musí být určen stavbyvedoucí, který dohlíží na průběh prací (Zdroj: Depositphotos)

Je tedy osobou, bez které se neobejdete.

Stavební deník už jedině online

 V dnešní době je asi nejlepší zvolit stavební deník v online podobě – vidíte do něj vy i stavbyvedoucí, pracovníci stavební firmy a všechny další zúčastněné osoby, u kterých je to nutné, a je efektivní cestou, jak spolu komunikovat.

 • Můžete zde ukládat fotografie, řešit problémy a vědí o  tom všichni na stavbě, požadavek se nemůže nikde ztratit.
 • Investor má kontrolu nad tím, kolik osob je aktuálně na stavbě, může na fotkách kontrolovat aktuální průběh a případně ho ihned připomínkovat.
 • Online deník se lépe každodenně doplňuje, než jeho papírová podoba, kde jsou tendence dělat zápisy po delší době a nemusí být tak vždy stoprocentní.

Publikováno: 1.10.2020, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Lenka Tajbrová

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.