reklama

Pojištění rizik nejsou vůbec vyhozené peníze

Pojištění rizik je často podceňované, ale zdaleka ne zbytečné. Nejsou totiž špatně sjednané pojistky, ale špatně pojištění lidé. Úspěch tkví v dobře vybrané pojistce a pojišťovně. A my jsme tu od toho, abychom vám pomohli vybrat si správně.

Pojištění rizik
i (Zdroj: Depositphotos)
Pojištění rizik nejsou vůbec vyhozené peníze (Zdroj: Depositphotos)

Pojistit si de facto můžete skoro všechno, od šuplíku po nemovitost. K základnímu pojištění patří životní pojištění na smrt, úraz, vážné onemocnění, pobyt v nemocnici, péči o dítě, invaliditu nebo také pracovní neschopnost a ztrátu zaměstnání. Po tomto pojištění je pak příhodné pojištění majetku, v jehož rámci si můžete pojistit rodinný dům, byt, chatu i nebytové prostory.

Co jsou pojistná rizika?

Pod termínem pojistné riziko se skrývá míra nebezpečí, že u vás dojde k pojistné události. To je dáno pojistným nebezpečím. Právě kvůli pojistným rizikům se lidé pojišťují, aby se chránili před důsledky vzniklých škod, které mohou dosáhnout nemalých částek. Pojistit je možno náhodný jev, nikoliv to, co se opakuje, nebo se může stát s naprostou jistotou. Není možné tak proto pojistit dům proti povodni, pokud stojí v záplavové oblasti.

Úraz
i (Zdroj: Depositphotos)
Pod termínem pojistné riziko se skrývá míra nebezpečí, že u vás dojde k pojistné události, třeba k pracovnímu úrazu (Zdroj: Depositphotos)

Jak poznat míru pojistného nebezpečí

U každého pojištění jsou pojistná nebezpečí jiná. Pokud byste chtěli naprosto přesně definovat pojem pojistného nebezpečí, museli byste nahlédnout do příslušného zákona. Ten přesně říká, že pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události. V reálu se však jedná o soupis různých příčin, které mohou způsobit pojistnou událost čili škodu. Míra pojistného nebezpečí bývá často přesně definována v pojistné smlouvě. To proto, aby se přesně určilo, na jaké škody se pojištění vztahuje a na které nikoliv. Právě to přesně určuje, zda pojištěný bude mít nakonec nárok na výplatu škody z jeho uzavřeného pojištění, nebo ne. Nutno upozornit, že každá příčina je posuzována také individuálně.

Autonehoda
i (Zdroj: Depositphotos)
Životní pojištění patří k absolutním základům, které by měl mít každý (Zdroj: Depositphotos)

Životní pojištění je základ

Životní pojištění patří k absolutním základům, které by měl mít každý. Nikdy totiž nevíte, co se může stát. Životní pojištění je pojistnou smlouvou mezi pojištěncem a pojišťovnou, která se v případě pojistné události zavazuje vyplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě pracovní neschopnosti, úrazu, trvalé invalidity, hospitalizace, vzniku trvalých následků, výskytu závažného onemocnění a oprávněné osobě vyplatí předem dohodnutou částku v případě úmrtí pojištěného. Pojistku je možné utvořit na dospělého, ale i na dítě.

Invalidita
i (Zdroj: Depositphotos)
Životní pojištění je uzavřeno i pro případ invalidity (Zdroj: Depositphotos)

Pojištění majetku

Vedle životního pojištění je velmi praktické i pojištění neživotní pojištění, tedy majetku, protože majetek bychom si přece měli chránit.  Pojistit si můžete vše, co je součástí stavby nebo je pevně přidělané ke stavbě. Vše, co je možné odnést a vyměnit, pak patří do pojištění domácnosti, které je rovněž dobré vytvořit. Pojistit si ho můžete proti zničení, poškození nebo odcizení.

Velmi praktickou je i tzv. pojistka na blbost čili pojištění odpovědnosti

Velmi praktickou je i tzv. pojistka na blbost čili pojištění odpovědnosti, tak ji zvažte. Den blbec potká občas každého. A někdy vás takový den může vyjít pěkně draho. Pojištění odpovědnosti vás dokáže ochránit v situacích, při nichž způsobíte někomu škodu na majetku nebo zdraví. Může být vytvořena na celou rodinu, děti i zvířata. Použít ji můžete třeba v případě, když dítě v obchodě něco rozbije, když se při lyžování srazíte s lyžařem, když váš pes rozkouše sousedovi nové boty nebo také v případě, když vytopíte ty, co bydlí v bytě pod vámi.

Poškození majetku
i (Zdroj: Depositphotos)
Pojištění odpovědnosti vás dokáže ochránit v situacích, při nichž způsobíte někomu škodu na majetku nebo zdraví (Zdroj: Depositphotos)

Proč se vyplatí pojištění proti neschopnosti splácet?

Pojištění proti neschopnosti splácet je v současné době dobrým rozhodnutím. Aktuálně skutečně nevíte, kdy vás ve vašem splácení ohrozí ztráta zaměstnání, nemoc nebo třeba karanténa. Stačí krátký výpadek příjmu a už to může znamenat problém se splácením úvěrů. I proto dnes již řada společností vyžaduje, abyste při poskytnutí úvěru nebo hypotéky, měli také pojištění proti neschopnosti splácet.

Smrt
i (Zdroj: Depositphotos)
V případě úmrtí pojistníka přechází vyplacení pojistky na ustanovené dědice (Zdroj: Depositphotos)

Pojištění rizik u Modré pyramidy

Modrá pyramida svým klientům nabízí životní pojištění Elán, jež nabízí komplexní pojištění pro dospělé i pro děti. Kromě něj pak i Rizikové životní pojištění Pyramida, které pokrývá riziko neschopnosti splácet úvěr a MojePojištění majetku, které je zaměřeno na ochranu nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti.

Životní pojištění Elán

Rizikové životní pojištění Elán nabízí pojištění pro širokou škálu rizik od základních, jako např. smrt, invalidita nebo závažná onemocnění, až po sníženou soběstačnost, úvěrový balíček či balíček pro seniory. U tohoto pojištění může být pojištěná osoba ve věku 15-75 let, nejpozdější vstup do pojištění je ve věku 70 let. Pojištěno může být i dítě ve věku 0-26 let, přičemž mezní vstupní hranicí je 14 let. Modrá pyramida nabízí pojištění až 4 dětí pro případ trvalých následků úrazu, poškození úrazem, hospitalizace a závažných onemocnění či snížené soběstačnosti. Pojištění je možné vždy přizpůsobit aktuálním potřebám všech pojištěných osob.

Hospitalizace
i (Zdroj: Depositphotos)
Životní pojištění se vztahuje i na pobyt v nemocnici (Zdroj: Depositphotos)

MojePojištění majetku

S produktem MojePojištění majetku se vám bude lépe spát. Pojistit s ním můžete celou svou nemovitost. Modrá pyramida nabízí komplexní pojištění nemovitosti, domácnosti i odpovědnosti. Díky němu budete vždy dobře chráněni. MojePojištění majetku na rozdíl od jiných pojištění nestanovuje pro nemovitost pojistnou částku. Nehrozí zde proto podpojištění. Výše pojištění se odvíjí od parametrů dané nemovitosti. Pokud se tedy něco stane, pojišťovna nahradí škodu do výše nákladů na opravu nemovitosti. V případě pojištění domácnosti si výši pojistné částky stanovuje klient ve spolupráci s poradcem.

MojePojištění majetku kryje velmi široké spektrum škod. Sjednat k němu můžete i pojištění domácnosti a občanské odpovědnosti (čili pojistku pro blbost). Pojistit tak můžete všechny členy domácnosti včetně domácích zvířat. Platí přitom jak v Česku, tak i ve zbytku Evropy. Při sjednání více typů pojištění (např. nemovitost + domácnost) na jedné smlouvě získáte slevu za propojištěnost.

Majetek
i (Zdroj: Depositphotos)
Pojištění majetku vám dokáže nahradit škody v domácnosti (Zdroj: Depositphotos)

Rizikové pojištění Pyramida

Rizikové pojištění Pyramida patří k moderním produktům, který vám může být nabídnut finančním poradcem při sjednávání hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření. Jde o pojištění schopnosti tento úvěr splácet. Toto pojištění k úvěru vám dává jistotu, že při propadu příjmů z důvodu smrti, trvalé invalidity, dlouhodobé pracovní neschopnosti, případně v případě ztráty zaměstnání, nebudete vy nebo vaši blízcí v nejistotě, jak uhradit splátky úvěru. Pojišťovna na sebe přebere dluh nebo jeho splácení po určitou dobu a vy budete ušetřeni finančních starostí. V případě ztráty zaměstnání bez vlastního přičinění pojišťovna uhradí až 6 splátek úvěru. Pojišťovna uhradí splátku i při pracovní neschopnosti delší než 28 dní. Rozhodně proto stojí za úvahu.

Publikováno: 11.11.2020, Autor: Adriana Dosedělová, Profil autora: Adriana Dosedělová