reklama

Zateplení stropu: foukanou izolací, polystyrenem nebo minerální vatou?

S nastupujícím podzimem řešíme teplo v různých prostorách. Opomíjená místa, jako je garáž nebo sklep, můžeme také vhodným způsobem zabezpečit tak, aby úniky tepla byly naprosto minimální. Vhodné řešení s dobrými tepelně technickými vlastnostmi pro garáž nebo sklep jsou panely z minerální vaty. Avšak trah nabízí i polystyren nebo foukanou izolaci, tak co si vlastně máme vybrat?

Zateplení stropu: foukanou izolací, polystyrenem nebo minerální vatou? (Zdroj: Depositphotos)

Stropní konstrukce bývá zvláště u starších objektů velmi jednoduše provedena. U chalup s trámovou konstrukcí jsou jednotlivé trámy vzdáleny do 1,5 metru, jejich meziprostor je vyplněn prkenným zakrytím a slámou. Následně je toto zahozeno pouze omítkou. Z vnitřních prostor bez řádné izolace potom může pronikat teplo například na půdu nebo do podkrovních prostor, které jsou také obývány. U sklepních prostor nebo garáže pak bez zaizolování proniká chlad do obývaného prostoru nad sklepem, v garáži je pak velmi chladno.

Prkenný strop
Z vnitřních prostor bez řádné izolace potom může pronikat teplo (Zdroj: Depositphotos)

Systémy zateplení stropů

V rodinných domech zateplujeme často pomocí foukané izolace. Jedná se o jednoduché řešení, kdy jsou do všech prostor, kterými uniká teplo, nafoukány vločky izolačního materiálu. Aplikaci často zvládnou technici během jednoho dne.

Velmi často používaným řešením v dřívější době byly desky z polystyrenu, které se nejčastěji využívají pro zaizolování střech. Ale, aby byla izolace alespoň trochu funkční, musíme sáhnout po deskách s tloušťkou přes 10 cm. Pokud se nechystáme izolaci lepit tmelem, nesmíme zapomenout na rošty pro usazení desek, případně materiál vkládat za desky OSB, které jsou upevněny do trámů.

Moderní systém představují pláty z minerální vaty, které se prodávají v balení několika kusů. Když se zatepluje nová stavba, je to jednodušší. Izolace prostor ve starém domě je náročná na čas, musíme často provést úplné vyklizení půdních prostor.

Foukaná izolace
Foukaná izolace je rychlou volbou zateplení (Zdroj: Depositphotos)

Zaizolování stropu garáže a sklepa

Nové stavby v podobě současných řešení mají střechy provedené z betonu. Před montáží izolace je zapotřebí, aby beton byl vyzrálý, bez nerovností a prachu. Povrch musí být bez mastnot. Pro začátek se provádí penetrace, která připraví betonový základ na lepení izolace. Penetrační nátěr nanášíme válečkem, jehož velikost volíme dle plochy, kterou se chystáme zaizolovat. Okraje můžeme zatřít pomocí většího štětce.

Následuje příprava izolačních desek z minerální vaty. Ty zbavíme před montáží na strop prachu a naneseme lepidlo. Nejčastěji sáhneme po lepicím a zdícím tmelu, který seženeme ve stavebninách. Tento materiál je na bázi cementu a jeho aplikace je velmi rychlá a jednoduchá. Prostě jím natřeme izolaci a zarovnáme pomocí zubové stěrky. Poté umisťujeme desky přímo na strop. Ty nepotřebují žádné přidržování či kotvení a není je zapotřebí ani nijak dále upravovat. Pokud však chceme zachovat ráz vnitřního prostoru, je možný nástřik nebo nátěr fasádní či vnitřní barvou.

Vata
Izolační desky z minerální vaty lze lepit přímo na strop (Zdroj: Depositphotos)

Přednosti panelů z minerální vaty

  • Lehké, snadno manipulovatelné, velmi snadná montáž.
  • Není nutná parozábrana, je tvořena betonovým povrchem, který bude zaizolován.
  • Plní veškeré bezpečnostní předpisy.
  • Snižuje tepelné ztráty, je architektonicky zajímavá, protože po nástřiku vhodným odstínem nedochází k narušení rázu prostoru.
  • Cenově dostupné řešení, kompletní vnější izolace je podstatně dražší záležitostí.
Minerální vata
Mezi přednosti panelů z minerální vaty patří snadná manipulace a cenová dostupnost (Zdroj: Depositphotos)

Tip: Izolace stropu s finálním nátěrem od výrobce

Skupina Saint - Gobain nedávno přišla s novou produktovou řadou Isover TOP V. Tento výrobek je v ohledech pracnosti podstatně méně náročnější. Již z výroby je každá deska opatřena finálním nástřikem, takže při montáži je značně snížena prašnost a také pracnost, není totiž potřeba dále cokoliv natírat či stříkat. Tepelně technické vlastnosti jsou zachovány a tyto panely z čedičové vaty jsou k dispozici v tloušťkách od 50 do 200 mm. Splní tedy různé požadavky podle přání majitele objektu, který se chystá zateplit. Tento systém je možné použít i v polootevřených prostorách, jako jsou průjezdy nebo garáže. U starších staveb musíme ale odstranit omítku, aby základ pro nalepení izolace byl soudržný a zbavený mastnoty.

Zateplení
Pokud je deska opatřena finálním nástřikem, při montáži je značně snížena prašnost a také pracnost (Zdroj: Depositphotos)

Publikováno: 11.11.2020, Autor: Jaromír Malich , Profil autora: Jaromír Malich