reklama

Vyplatí se zateplení? Stojí to za to?

Určitě jste si někdy položili otázku, kolik že to ušetřím za vytápění, když zateplím dům a kdy se mi náklady na zateplení vrátí. A lze ušetřit i náklady v létě na chlazení?

Vyplatí se zateplení? Stojí to za to? (Zdroj: Isover)

V našich podmínkách trvá topná sezona (neboli otopné období) od 1. září do 31. května. Letošní topná sezóna bude tedy 272 dní. Možná méně, podle aktuálního počasí, ale i tak více než 8 měsíců. Dobře zateplený dům se tedy bude hodit po většinu roku.

Ale jak zateplit dům a jak si spočítat návratnost?

Jako příklad si vezměme středně velký rodinný dům postavený v období do roku 1975 se zastavěnou plochou 140 m2, jednopodlažní s nezateplenou střechou. Obvodové konstrukce, které přicházejí ke styku s venkovní teplotou, tvoří obálku budovy, klasicky je to obvodová zeď, okna, dveře, podlaha na zemině, podlaha půdy. Průměrný součinitel prostupu tepla U těchto konstrukcí by byl velmi vysoký, někde kolem hodnoty 1 kW/m2K. Přeneseně se dá říct, že obálku by tvořila 4 cm slupka ze sklené vlny.

Vezměme si tedy konstrukci po konstrukci a spočítejme si, kolik by stálo zlepšení tepelněizolačních vlastností na úroveň dle nynější normy nebo spíše již na úroveň pasivního domu. V této kalkulaci se budeme zabývat jen ztrátou tepla vzniklou prostupem konstrukcemi, které je možné zateplit minerální vlnou nebo polystyrenem. Ztrátu tepla vzniklou nedostatečně izolujícími skly oken, dveřmi a ztrátu tepla vzniklou větráním do výpočtu zahrnovat nebudeme. I tak je to u starého domu cca kolem 88% všech ztrát. Po zateplení se pak tento poměr sníží na cca 75%, zvýší se poměr ztráty tepla větráním.

Jak zateplit dům
Výpočet návratnosti při zateplení (Zdroj: Isover)
jak si spočítat návratnost
Schéma vhodného zateplovacího materiálu (Zdroj: Isover)
Výpočty
Výpočet obvodové zdi a tloušťky izolace (Zdroj: Isover)
Propočty
Tabulka ekonomických ukazatelů a kalkulace nákladů (Zdroj: Isover)

Z celkové kalkulace tedy vyplývá, že v případě zateplení na úroveň normy lze ušetřit cca 71% ztrát tepla, tak v případě zateplení na úroveň pasivního domu je to až 81%. Pokud topíme plynem a těmito konstrukcemi nám za rok uteče cca 115 GJ (cca 50 tisíc Kč) tak při přepočtu na 1m2 zateplené konstrukce je to úspora za energii 85 Kč/m2 respektive 98 Kč/m2. Když sečteme náklady na práce týkající se jen zateplení (nepočítají se práce a materiál, který by byl potřeba tak jako tak, třeba lešení, omítka, nová podlahová roznášecí deska atd.), tak nám průměrné náklady na 1m2 zateplovacích prací vyjdou na 532 Kč (hodnoty U dle normy) respektive 803 Kč (hodnoty U pasivního domu) na 1m2. Pokud podělíme průměrnou cenu na zateplení v případě splnění normy 532 Kč/m2 úsporou 85 Kč /m2, tak nám vyjde návratnost cca 6 let. V případě splnění pasivního standardu je návratnost kolem 8 let. Ve výpočtu se pro zjednodušení nepočítá se zdražováním ceny energií a rovněž s amortizací investice (úroky z půjčky na zateplení), navzájem se totiž mohou vykrátit.

Zateplení fasády
Zateplení fasády je nákladné, ale rozhodně se to vyplatí. (Zdroj: Isover)

A jak nám pomůže zateplení v letních měsících? Vzduch v létě má sice teplotu venkovního vzduchu například „jen“ kolem 25°C, ale pokud jde o osluněné plochy, tak třeba střecha může být rozpálená až na 70° C, takže rozdíl teplot mezi interiérem a exteriérem pak může být i 45°C (jen pro představu, v zimě je výpočtový rozdíl teplot 35° C). A v tomto případě větší vrstva tepelné izolace hraje významnou roli. Ovšem nejvíce tepelných zisků bývá exponovanými prosklenými plochami oken a dveří, takže je nutné řešit obálku budovy komplexněji a počítat třeba s venkovními žaluziemi.

Stojí to tedy za to?

Stojí. V případě konstrukcí, které lze zateplit vlnou nebo polystyrenem ze sortimentu produktů značky ISOVER, je úspora až 81% a návratnost mezi 6 až 8 lety.

www.isover.cz

Publikováno: 18.11.2019, Autor: Isover (text a foto) , Profil autora: Redakce