reklama

Infratopení pro zdravý domov

Při návštěvě v domě vytápěném infrapanely si určitě všimnete jedné příjemné věci: ať přejdete z prázdné kuchyně do pokoje plného lidí a pak třeba schodištěm do garáže, všude bude stejná příjemná teplotní pohoda, dokonce i u oken a dveří, kde často pociťujeme průvan. Takový systém navrhuje a vyrábí společnost Therma Ray.

V tomto článku vám představíme systém infratopení SmartRoom. Technologie infračerveného záření přispívá k čistotě prostředí, což ocení především alergici.
Infratopení pro zdravý domov

Systém topení SmartRoom je kombinací pro člověka nejznámější přírodní formy ohřevu (tedy toho, co umí slunce) s nejnovějšími poznatky v oblasti technologií a řízení.

Stejný princip jako slunce

Zjednodušený princip infrapanelů spočívá v tom, že elektřina, která do nich jde, se v nich mění na infračervené (a tedy tepelné) záření. To neohřívá vzduch, ale stěny a všechny pevné předměty, od kterých se pak vzduch ohřívá až následně. Srdcem infrapanelů je nekovový temperanční článek, jehož aktivní povrch tvoří krystaly křemíku.

Stejný princip jako slunce
Stejný princip jako slunce
Stejný princip jako slunce
Stejný princip jako slunce

Při návrhu těchto panelů pro konkrétní prostor nepočítáme tradičně s počtem wattů na počet krychlových metrů: o příkonu rozhoduje kombinace designu, lokálních klimatických podmínek a vlastního objektu, což musí odborníci individuálně spočítat a navrhnout.

I náklady, které přináší provoz sálavého topení, jsou ve srovnání s jinými způsoby elektrického vytápění velmi příjemné. Spotřeba, kterou si přečteme na elektroměru, totiž bude od jedné třetiny až o polovinu nižší, což už se na účtu pozná.

Syndrom nemocné budovy

Srovnání s nejčastěji užívaným způsobem vytápění pracujícím na principu nuceného oběhu vzduchu vyzní jednoznačně pro sálavé topení. „Klasika“ má za následek, že se bacily a bakterie hromadí v oblasti nasávání ochlazeného vzduchu a vytváří tak nezdravé prostředí plné vzdušných infektů, které se nuceně prohání celým objektem. Tak vzniká jev, který se nazývá syndromem nemocné budovy (Sick Building Syndrome, SBS).

V takovém domě obyvatelé trpí akutními zdravotními problémy, jejichž intenzita je přímo úměrná délce času strávenému v budově. Často se přitom nedá určit přesně druh nemoci či příčina špatných pocitů. Zdravotní problémy vyplývajících z SBS jsou na počátku dalších minusů: například finančních problémů vyplývajících z častých nemocí, nákladů na léčbu, ztráty pracovního postupu nebo přímo místa.

Syndrom nemocné budovy
Syndrom nemocné budovy
Syndrom nemocné budovy
Syndrom nemocné budovy

Zdraví podmiňuje dokonalá čistota

Obecně vytápění elektřinou patří k čistým způsobům, ovšem systém SmartRoom i to překonal: kromě zřejmých úspor je výhodou prostor jím vybavených neuvěřitelná čistota prostředí, v němž chybí „špína“, kterou sice nevidíme, ale někteří z nás ji mimořádně vnímají. Jsou to především lidé citliví na alergeny a infekty přenosné vzduchem. V domě totiž nikdy není průvan, ani žádné rozvody vzduchu, který by je zde rozfukovaly.

Prostě jednodušší život

Protože SmartRooms systém komfortního topení zcela zakrývá strop, podhledy či jiné dekorativní prvky, není potřebné se zabývat jeho čištěním, nezanáší se prachem. Eliminuje mnoho problémů spojených s teplovodním či elektrickým radiátorovým topením.

Prostě jednodušší život
Prostě jednodušší život
Prostě jednodušší život
Prostě jednodušší život

Odpadnou tak například náklady spojené s rutinní údržbou a revizemi, vysoké instalační náklady, koroze trubek a kohoutků, únik vody, problémy s tlakováním. Nepotřebujeme technické prostory na kotle, expanzní nádrže nebo objemné bojlery. Odpadá i případná hlučnost ventilátorů a pump.

Více informací na www.thermaray.cz.

Publikováno: 22.8.2010, Autor: Jiří Jan a Therma-Ray (text), Therma-Ray (foto), Profil autora: Redakce