reklama

KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik

Vápenopískové zdicí prvky patří mezi moderní stavební materiály používané jako vnitřní i obvodové zdivo, pro nosné, dělicí i výplňové konstrukce. Jejich vysoká objemová hmotnost zaručuje pevnost cihel v tlaku a vynikající akumulační i akustické vlastnosti již při menších tloušťkách nosných stěn. Hrubou stavbu ze systému KMB SENDWIX v podstatě zvládne i laik, je však třeba dodržet několik základních pravidel. Stavte s námi!

Vápenopískové zdicí prvky KMB SENDWIX patří mezi moderní stavební materiály. S našim návodem zvládnete postavit zdi i Vy!
KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik

Základová deska je již připravena pro zdění. Pomocí provázku a vodováhy jsme si vyznačili vnější rohy budoucí stavby a následně jste pomocí zdicí malty vyrovnali základy. Vrstva malty v šířce odpovídající šířce budoucího zdiva (+ cca 1 cm na každou stranu) musí zcela vyrovnat nerovnosti a výškové nepřesnosti základové konstrukce. Více o zakládání stavby na www.kmbeta.cz.

Postup

 • KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik
  KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik

  Obvodové zdivo

  První vápenopísková cihla se pokládá přímo do malty. Začínáme vždy od vazby rohů, u zdiva s tloušťkou 24 cm prvkem KMB SENDWIX 2DF-LD (písmeno L v názvu cihly označuje prvky určené pro zdění na lepidlo). Prvek uložte do čerstvé malty a srovnejte pomocí vodováhy a napnutých provázků.

  Pokud jste zvolili zdění na lepidlo, připravte si lepidlo KM BETA FLEX SX-L v takovém množství, abyste je stačili zpracovat do předepsané doby uvedené na obalu (viz. doba zpracovatelnosti).

 • KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik
  KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik

  Zubovou stěrkou rozprostřete lepidlo v celé šířce na horní části prvku KMB SENDWIX 2DF-LD a pokračujte v realizaci rohové vazby tak, že na vápenopískový prvek 2DF-LD položíte na lepidlo další prvek stejných rozměrů. Rovinu kontrolujte pomocí vodováhy a gumové paličky.

 • KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik
  KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik

  Zubovou stěrkou a lepidlem vytvořte spoj na boční straně spojených prvků 2DF-LD a poté přiložte vápenopískový prvek KMB SENDWIX 8DF-LD.

  Malta v ložné spáře musí být nanesena až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesáhnout přes hrany cihel, proto přebytečnou maltu vytékající z ložné spáry po položení prvku stáhněte zednickou lžící.

 • KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik
  KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik

  Postupujte od rohů a ostění do stran po celém obvodu stavby. Svislé spáry u prvků se systémem pero - drážka se nemaltují. Každý blok 8DF-LD má na sobě kapsy pro snadnější manipulaci a pokládání.

  Při postupu od rohů do stran může zůstat ve zdivu mezera pro dokončení řady. Tuto mezeru lze zaplnit přesně doříznutým kusem ze základního prvku 8DF-LD. Při dodržení půdorysného modulu 125 mm již při navrhování stavby ale není pracné řezání nebo sekání cihel nutné. Řadu lze sestavit pomocí kombinace stávajících prvků ze systému KMB SENDWIX.

 • KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik
  KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik

  Druhou řadu začněte obdobně vazbou pomocí dvou prvků 2DF-LD nad sebou. Jejich půdorysná orientace je ale v rohu kolmo na tyto dva prvky v předchozí řadě. Spoje prvků 2DF-LD s ostatním zdivem jsou realizovány lepidlem.

 • KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik
  KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik

  Spoj mezi první a druhou řadou zdiva tvoří lepidlo. Nanášíme jej opět zubovou stěrkou. Pak pokračujeme od rohů a ostění do stran, stejně jako u první řady.

  Každá následující řada se klade obdobně.

 • KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik
  KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik

  Zdíme příčky

  Při zakládání příčkového zdiva lze využít stejného postupu jako u obvodového zdiva, tedy opět s použitím zakládací malty.

  Připravíme si příčkové zdivo KMB SENDWIX 4DF-LD pro zdění na lepidlo (248x115x248 mm), případně 4DF-D (248x115x238 mm) pokud jste se rozhodli pro zdění na maltu. První řada vápenopískových příčkových cihel se v obou případech pokládá přímo do zdicí malty.

 • KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik
  KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik

  Postupujte od kraje postupným přidáváním dalších příčkových prvků 4DF. Svislé spáry u těchto prvků, které mají systém pero – drážka, se nemaltují.

 • KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik
  KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik

  Příčky se k obvodovému zdivu kotví na předem vložené kotvy do obvodového zdiva. Nerezová kotva (je součástí systému) se asi z jedné třetiny zazdí do obvodové stěny v místě středu příčky. Kotvení je možné i dodatečně (viz. obrázek).

  Při dodatečném kotvení se kotva ohne do pravého úhlu a podle obrázku se přiloží ke zdivu. Tužkou skrz otvory v kotvě si naznačte, kde bude třeba do zdiva vrtat otvory pro hmoždinky.

 • KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik
  KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik

  Do zdiva, ke kterému chceme příčku ukotvit, vyvrtáme dva otvory nad sebou. Kotvu upevníme do zdi hmoždinkami a vruty. Kotví se minimálně každá druhá řada. Kotvy na prvním a druhém konci příčky se v řadách střídají (např. 1., 3. a 5. řada na jednom konci a 2. a 4. na druhém konci).

 • KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik
  KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik

  Pokračujeme další řadou vápenopískových cihel. Pro vodorovnou spáru mezi první a druhou řadou příčkových prvků použijte lepidlo rozprostřené zubovou stěrkou. Lepidlo tvoří také svislou spáru v místě dotyku obvodové stěny a příčky.

  S ohledem na správnou vazbu zdiva začíná druhá řada prvkem poloviční šířky než je prvek 4DF-LD. Poloviční velikost si z celého prvku uřízněte diamantovým kotoučem.
 • KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik
  KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik

  Pokračujte stejně jako u první řady dalšími příčkovými prvky 4DF. Svislé spáry u prvků se systémem pero – drážka se ani nyní nemaltují.

 • KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik
  KMB Sendwix: Při dodržení postupu postaví zdi i laik

  Řešení překladů nad okny a dveřmi

  Řešení překladů nad stavebními otvory (okny, dveřmi apod.) je zcela jednoduché. Ze systému vyberte překlad podle tloušťky zdiva. U obvodového zdiva s tloušťkou 240 mm lze využít buď překlad SENDWIX 8DF (240x240x1000 – 3000 mm) nebo dva užší překlady SENDWIX 2DF (240x115x1000 – 3000 mm) vedle sebe. Druhá možnost přitom pochopitelně znamená lepší možnosti manipulace. U překladů platí stejná pravidla pro vazbu zdiva jako u zdění obvodového a příčkového zdiva.
 • Publikováno: 21.12.2010, Autor: KM Beta (text a foto), Profil autora: Redakce