reklama

První pasivní cihlový dům

Pasivní rodinný dům, první v ČR postavený z jednovrstvého cihelného zdiva bez dodatečné tepelné izolace, vyrostl na českobudějovickém výstavišti. Realizátorem projektu je český výrobce cihelného systému pro hrubou stavbu, společnost HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. Rodinný dům bude sloužit k testování tepelnětechnických vlastností cihelných materiálů v kombinaci s používanými technologiemi pro domy s nízkou energetickou náročností v praxi. V objektu bude monitorována kvalita vnitřního prostředí, tepelná stabilita, tepelné ztráty a spotřeba elektrické energie.

První pasivní cihlový dům

Rodinný dům v pasivním standardu s jednovrstvou cihelnou obvodovou stěnou má vyvrátit mýty a předsudky, že pasivní dům může být pouze dřevostavba nebo budova s těžkou obvodovou konstrukcí a se silnou vrstvou tepelné izolace. Má ukázat, že české cihly patří mezi nejlepší stavební materiály a ve spojení s moderními technologiemi z nich lze vystavět dům, který splní požadavky pro pasivní cihlové domy a zajistí téměř nulovou potřebu energie.

První pasivní cihlový dům
První pasivní cihlový dům
První pasivní cihlový dům
První pasivní cihlový dům

Architektonické řešení rodinného domu bylo navrženo ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT Praha a celý projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Na realizaci stavby se podílejí i další firmy, jako např. Recifa, Cemix, SIKO, Atrea, Sulko, Schneider Electric, IQ Domy a ECO-DESIGN.

Během necelého roku vyrostl na ploše 90,75 m2 jednoduchý dvoupodlažní nepodsklepený dům s pultovou střechou vhodný pro 4-6 člennou rodinu. Stavební práce započaly koncem dubna 2012 a hrubá stavba byla dokončena v červenci. Na podzim byly provedeny dva bloower door testy. První měření proběhlo začátkem října, kdy již byly zhotoveny vnitřní omítky a osazena okna, ale nebyla zhotovena konstrukce čisté podlahy. V této fázi rozestavěnosti bylo dosaženo hodnoty n50 = 0,63 h-1. Druhé měření proběhlo po dokončení podlah a byla naměřena hodnota vzduchotěsnosti n50 = 0,4 h-1, čímž byl splněn požadavek na kvalitu provedení stavby pasivního domu. Letos na jaře by měl být dům zkolaudovaný, přičemž v areálu výstaviště zůstane nejméně po dobu šesti let.

První pasivní cihlový dům
První pasivní cihlový dům
První pasivní cihlový dům
První pasivní cihlový dům

Při výstavbě byly využity inovační stavební materiály a technologie. Nadstandardní je již např. realizace železobetonové základové desky, která je od štěrkového podloží izolována tepelněizolační vrstvou zhutněného násypu pěnového skla Refaglass. Obvodové zdivo je vyzděno z broušených cihelných bloků HELUZ Family 50 2in1 s integrovanou tepelnou izolací, které mají nejlepší tepelněizolační parametry na českém trhu. Nosnou konstrukci pultové střechy tvoří keramobetonové stropní panely uložené ve spádu. Tyto panely v porovnání se zateplenou dřevěnou nosnou konstrukcí střechy zajistí vyšší akumulaci tepla a zároveň zabrání přehřívání místností ve druhém nadzemním podlaží. Tepelnou izolaci střechy zajišťují desky z PIR pěny. Speciální jsou i okna s tepelněizolačními skly.

První pasivní cihlový dům
První pasivní cihlový dům
První pasivní cihlový dům
První pasivní cihlový dům

Zdrojem tepla a TUV je integrovaný zásobník tepla v kombinaci se střešním fotovoltaickým systémem. Elektrická energie vyprodukovaná fotovoltaickými panely bude primárně využívána k ohřevu TUV a vody pro vytápění. V letním období bude přebytek energie uchováván v bateriích a může být využíván např. pro zajištění osvětlení v objektu. Pro zajištění hygienických limitů na větrání a také optimálních mikroklimatických podmínek pro bydlení byla navržena instalace rekuperační jednotky se střední účinností 85 %. Použití nuceného větrání s rekuperací tepla je zároveň nutnou podmínkou pro dosažení nízké potřeby tepla na vytápění.

Zájemci o prohlídku stavby přímo v areálu výstaviště se mohou objednat pomocí formuláře na webových stránkách společnosti HELUZ, kde jsou také pravidelně zveřejňovány komentované fotografie z výstavby.

Publikováno: 17.3.2013, Autor: HELUZ cihlářský průmysl (text a foto) , Profil autora: Redakce