reklama

KMB SENDWIX: Při dodržení postupu postaví zdi i laik

Vápenopískové zdící prvky patří mezi moderní stavební materiály používané jako vnitřní i obvodové zdivo, pro nosné, dělící i výplňové konstrukce. Jejich vysoká objemová hmotnost zaručuje pevnost cihel v tlaku a vynikající akumulační i akustické vlastnosti již při menších tloušťkách nosných stěn. Volitelná tloušťka zateplení určuje tepelně-technické vlastnosti obvodového zdiva a tudíž i celkový tepelný odpor stěn. Hrubou stavbu ze systému KMB SENDWIX v podstatě zvládne i laik, je však třeba dodržet několik základních pravidel.

KMB SENWIX? Při dodržení postupu postaví zeď i laik! Nebojte se a zkuste to postavit s námi! Podívejte se tedy na náš článek, ve kterém máme návod!
KMB SENDWIX: Při dodržení postupu postaví zdi i laik

Z nabídky KM BETA si můžete vybrat materiál pro hrubou stavbu či střechu. Základ dvouvrstvého zdícího systému KMB SENDWIX tvoří vápenopískové cihly pro vnější a vnitřní nosné zdivo (zeď s tloušťkou 240 mm nebo 175 mm). Vysoká objemová hmotnost vápenopískových prvků zaručuje vysokou pevnost cihel v tlaku a vynikající akumulační i akustické vlastnosti stěn již při menších tloušťkách (od již zmíněných 175 mm). Volbou vápenopískových zdících materiálů lze díky tomu zvýšit užitnou plochu obytného prostoru asi o 10 %! Více na www.sendwix.cz.

Bezplatný servis zákazníkům - zdivo KMB Sendwix

Účelem tohoto servisu je usnadnit přípravu vašich stavebních prací, ušetření času a hlavně peněz. Dle vaší projektové dokumentace vám rádi spočítáme potřebné množství stavebního materiálu, zateplení stavby ale i úpravy povrchů. Pro výpočet vícevrstvého zdiva KMB SENDWIX postačí vyplnit formulář na webových stránkách a vložit dostatečně okótované výkresy ve vhodném měřítku (řezy, pohledy, situace...).

Bezplatný servis zákazníkům - zdivo KMB Sendwix
Bezplatný servis zákazníkům - zdivo KMB Sendwix

Malty a omítky KM BETA

Při výstavbě ze systému KMB SENDWIX (kompletní nabídku zdících prvků najdete na www.sendwix.cz) doporučujeme k vápenopískovému programu KM BETA využít širokou nabídku maltových směsí a omítek řady PROFIMIX. Pokud se rozhodnete pro stavbu „na lepidlo“, využijte ZM 921 Lepidlo SX - 10 MPa s tl. vrstvy 2 mm a jako zakládací maltu směs ZM 920 Zdicí malta s tl. vrstvy 10-30 mm. KM BETA vám nabízí i užitečný online nástroj pro výpočet spotřeby. Stačí zadat plochu v m2, kterou si přejete omítnout a v tabulce zjistíte potřebné množství vhodné směsi. Další návrhy a postupy najdete na stránkách www.kmb-profimix.cz.

Na webových stránkách www.sendwix.cz najdete i další výhodné služby, jako je statické posouzení KMB, podklady pro energetický štítek, servis při nákupu materiálu (pomoc u obchodního partnera). Výrobce pro realizační firmy nabízí i technické zaškolení a pravidelnou kontrolu dodávek a servis u celé výstavby.

Stavte s námi!

 • Stavte s námi!
  Stavte s námi!

  Příprava – vyrovnání základůK výškovému založení první řady zdiva lze použít tzv. zakládací soupravu, kterou si můžete koupit nebo zapůjčit. Výchozí bod je nivelací zjištěné nejvyšší místo. Pomocí šroubů, vodováhy a nivelačního přístroje nastavíte minimální výšku maltové vrstvy a potřebnou rovinu.Alternativní a nejpoužívanější založení je výškové založení rohů, kdy se zakládá roh v nejvyšším naměřeném místě na minimální vrstvu malty. Vrstvy malty v dalších rozích musí zajistit potřebnou rovinu. Následuje zdění mezi založenými rohy pomocí provázku a vodováhy.

 • Stavte s námi!
  Stavte s námi!

  Na zakládací soupravě nastavte šířku zdiva (zpravidla 24 nebo 17,5 cm + cca 1 cm navíc).Přibližně dva metry od první zakládací soupravy umístěte druhou – mezi soupravami je položena hliníková stahovací lať.Připravte si zdicí maltu KMB PROFIMIX ZM 920 SX.

 • Stavte s námi!
  Stavte s námi!

  Maltu rozprostřete do připraveného prostoru mezi dvě zakládací soupravy a latí strhávejte maltu do krajů až vznikne rovná plocha.Pokračujte tak, že první zakládací sadu přemístíte do vzdálenosti 2 m od zakládací sady druhé. Maltu opět pomocí latě a nivelačního přístroje vyrovnávejte do roviny. Tak postupujte po celém obvodu stavby. Šířka vyrovnané malty odpovídá šířce připravených vápenopískových prvků. Na obrázku máme připraveno na šířku 24 cm.

 • Stavte s námi!
  Stavte s námi!

  Postupujeme od rohůPrvní vápenopísková cihla se pokládá přímo do malty. Začínáme vždy od vazby rohů, u zdiva s tloušťkou 24 cm prvkem KMB SENDWIX 2 DF-LD (písmeno L v názvu cihly označuje prvky určené pro zdění na lepidlo). Prvek uložte do čerstvé malty a srovnejte pomocí vodováhy a napnutých provázků.Další variantou je realizace vyrovnaného maltového podkladu po celém obvodu stavby, po jeho zatvrdnutí se následně položí první zakládací řada zdiva již na lepidlo.

 • Stavte s námi!
  Stavte s námi!

  Pokud jste zvolili zdění na lepidlo, připravte si lepidlo ZM 921 Lepidlo SX v takovém množství, abyste jej stačili zpracovat do předepsané doby zpracovatelnosti uvedené na obalu.

 • Stavte s námi!
  Stavte s námi!

  Zubovou stěrkou rozprostřete lepidlo v celé šířce na horní části prvku KMB SENDWIX 2 DF-LD a pokračujte v realizaci rohové vazby tak, že na vápenopískový prvek 2 DF-LD položíte na lepidlo další prvek stejných rozměrů. Rovinu kontrolujte pomocí vodováhy a gumové paličky.

 • Stavte s námi!
  Stavte s námi!

  Zubovou stěrkou a lepidlem vytvořte spoj na boční straně spojených prvků 2 DF-LD a poté přiložte další vápenopískový prvek – my máme KMB SENDWIX 8 DF-LD.

 • Stavte s námi!
  Stavte s námi!

  Postupujte od rohů a ostění do stran po celém obvodu stavby. Svislé spáry u prvků se systémem pero - drážka se nemaltují. Každý blok 8 DF-LD má na sobě kapsy pro snadnější manipulaci a pokládání.Při postupu od rohů do stran může zůstat ve zdivu mezera pro dokončení řady. Tuto mezeru lze zaplnit přesně doříznutým kusem ze základního prvku 8 DF-LD. Při dodržení půdorysného modulu 125 mm již při navrhování stavby ale není pracné řezání nebo sekání cihel nutné. Řadu lze sestavit pomocí kombinace stávajících prvků ze systému KMB SENDWIX.

 • Stavte s námi!
  Stavte s námi!

  Druhou řadu začněte obdobně vazbou pomocí dvou prvků 2 DF-LD nad sebou. Jejich půdorysná orientace je ale v rohu kolmo na tyto dva prvky v předchozí řadě. Spoje prvků 2 DF-LD s ostatním zdivem jsou realizovány za pomoci lepidla.

 • Stavte s námi!
  Stavte s námi!

  Spoj mezi první a druhou řadou zdiva tvoří lepidlo. Nanášíme jej opět pomocí zubové stěrky. Pak pokračujeme od rohů a ostění do stran, stejně jako u první řady.Každá následující řada je realizována obdobně.Případné přetečení lepidla v ložné spáře začistěte po skončení zdění.

 • Více informací naleznete na stránkách www.sendwix.cz v sekci Pracovní postupy.

  Publikováno: 5.5.2015, Autor: KM Beta (text a foto), Profil autora: Redakce