reklama

Jak montovat akustické konstrukce

V jednom z minulých článků jsme vás seznámili s modrou akustickou deskou Rigips a dnes vám nabídneme pár tipů k její montáži. Ta je poměrně snadná a v podstatě se neliší od klasické montáže sádrokartonových konstrukcí. Jak jsme si již řekli, není proto nutné měnit nářadí, příslušenství ani způsob provádění.

Zajímá Vás, jak montovat akustické konstrukce? Ta je poměrně snadná a v podstatě se neliší od klasické montáže sádrokartonových konstrukcí. Přesvědčte se!
Jak montovat akustické konstrukce

Všichni jste si v praxi již někdy vyzkoušeli, že pronikání hluku lze zabránit, když mu do cesty postavíte hmotnou překážku. Starší ročníky si vzpomenou na doby, kdy se kutilové-koumáci snažili v panelových domech zabránit nedobrovolnému odposlechu hovorů ze sousedních bytů tím, že polepovali stěny bytů kartony od vajíček a hledali další svérázná řešení. Dnes jsou naštěstí k dispozici rozmanité speciální dvojité konstrukce, které přinášejí zvýšení neprůzvučnosti o 6 dB.

Konstrukcemi lehkých předstěn, jako je modrá akustická konstrukční deska, lze řešit také neprůzvučnost nevyhovujících stávajících dělicích konstrukcí u omítnutých stěn, které jsou z pórobetonu nebo z plných cihel. Aby řešení bylo skutečně účinné, je zapotřebí dodržet určitá pravidla.

Zásady montáže:

a) Po obvodu konstrukce je nutno podlepit profily podkonstrukce napojovacím těsněním. U podhledů a předsazených stěn pak musíte zvolit pružné závěsy a třmeny.

b) Minerální izolace musí být do konstrukce vložena celoplošně.

c) Pro dodržení deklarovaných hodnot neprůzvučnosti nesmí být rozteč profilů podkonstrukce menší než 50 cm.

d) Návaznosti jednotlivých dílů dělicích konstrukcí (např. rohy a odbočení příček) nesmějí obsahovat tzv. „akustické mosty”. Jde zejména o chybné umístění minerální izolace, provedení průběžného opláštění či absence pružného napojení podkonstrukce.

e) Pro snížení vlivu prostupu zvuku je vhodné v místě napojení konstrukce přerušit nebo vynechat vrstvu plovoucího potěru podlahy. Obdobně se u napojení na montovanou boční stěnu doporučuje přerušení průběžné desky opláštění boční stěny.

f) Pro návaznosti příček a podhledů, eventuelně příček navzájem – s ohledem na omezení šíření hluku v konstrukci – je třeba volit vhodné řešení detailů.

g) Výplně otvorů je třeba zvolit takové, které odpovídají požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost konstrukce, resp. se musí počítat s jejich negativním vlivem.

h) Je nutno minimalizovat počet a volit vhodné provedení a dotěsnění prostupů akusticky izolačními konstrukcemi.

Zásady montáže:
Zásady montáže:

Pracovní postupy je možné nalézt v knize Montážní příručka sádrokartonáře nebo také v knize Sádrokarton zvládneme sami.

Další informace o modré akustické konstrukci najdete na www.rigips.cz.

Publikováno: 23.6.2015, Autor: Elena a Rigips (text), Rigips (foto) , Profil autora: Redakce