reklama

Rekonstrukce střechy ocelovou krytinou krok za krokem

Podmínkou funkční a trvale krásné střechy není jen volba kvalitních materiálů, povrchových úprav a doplňků, ale také výběr realizační firmy a kvalita práce. Bytelná a funkční plechová střecha je totiž hlavně o detailech a zručnosti klempířů.

Podmínkou krásné střechy není jen volba materiálu, ale i výběr realizační firmy a kvalita práce. Mrkněte se na pořádnou rekonstrukci střechy v našem článku.
Rekonstrukce střechy ocelovou krytinou krok za krokem

Zejména u složitějších a větších střech rodinných domů se montáž svépomocí nedoporučuje. Pro ty z vás, kteří mají dost zkušeností a odvahy nebo chtějí dohlížet na práci realizační firmy, jsme připravili následující postup montáže finské plechové střechy Ruukki Monterrey.

1. Příprava střechy na pokládku krytiny aneb Začínáme rekonstrukci střechy

Po opatrném odstranění staré krytiny zkontrolujte stav nosných střešních konstrukcí a latí. Jsou-li v pořádku, můžete je využít jako podklad pro nové kontralatě a latě. V opačném případě je nutné latě a krovy opravit nebo vyměnit. Špatný krov a nerovné laťování významně zkracují životnost střechy.

1. Příprava střechy na pokládku krytiny aneb Začínáme rekonstrukci střechy
1. Příprava střechy na pokládku krytiny aneb Začínáme rekonstrukci střechy
1. Příprava střechy na pokládku krytiny aneb Začínáme rekonstrukci střechy
1. Příprava střechy na pokládku krytiny aneb Začínáme rekonstrukci střechy

Odstraníme starou krytinu. Jestliže jsou krovy a laťování pod starou krytinou v pořádku, můžeme je využít jako podklad pro nové laťování.

Pozor: tento postup popisuje skladbu střechy, kdy je provětrávaná mezera umístěna pod difúzní fólií. V Čechách je nejčastějším řešením, že folie je vždy pod kontralatěmi. Běžná skladba střechy je u nás tedy: fólie, kontralať, lať nebo prkno a střešní krytina.

2. Pokládka latí a hydroizolační fólie

Na nové kontralatě připevníme podstřešní fólii. Kontralatě běžně určují velikost provětrávané mezery pod střešní krytinou. Pro většinu střech rodinných domů se sklonem přibližně 45 ° a o délce krytiny od okapu k hřebeni střechy kolem 5 m stačí zpravidla profil kontralatě 40 x 60 mm. Stejný rozměr se doporučuje také u příčných latí.

Montáž fólie začínáme horizontálně a postupujeme od okapu k hřebeni. Přesah podstřešní fólie by u štítových zdí měl činit nejméně 200 mm za rovinu stěny a fólie by se v horizontálním spoji měla překrývat alespoň o 150 mm. Pokud musíte fólii nastavit v podélném směru, učiňte tak v místě krokve. Délka přesahu musí být minimálně 100 mm.

2. Pokládka latí a hydroizolační fólie
2. Pokládka latí a hydroizolační fólie
2. Pokládka latí a hydroizolační fólie
2. Pokládka latí a hydroizolační fólie

Instalace podstřešní fólie na kontralatě. Vzduchovou mezeru v tomto případě tvoří latě z hliníkových profilů.

Po instalaci podstřešní fólie a kontralatí následuje laťování. Nejčastěji se používají dřevěné latě, ale lze použít také hliníkové profily, jako v uvedeném případě. Musíme však dodržet optimální rozestupy jednotlivých horizontálních latí, které určuje také formát zvolené krytiny. Průměrný rozestup latí bývá 30 – 40 cm. V našem případě je rozteč latí 350 mm. To ale neplatí pro první mezeru u okapové hrany mezi první a druhou latí, která je menší, aby se krytina pustila do žlabu.Při pokládce plechových střešních šablon na kovové latě je nutné mezi latě a šablonu vkládat navíc akustické těsnění.

2. Pokládka latí a hydroizolační fólie
2. Pokládka latí a hydroizolační fólie
2. Pokládka latí a hydroizolační fólie
2. Pokládka latí a hydroizolační fólie

Po pokládce podstřešní fólie následuje kladení a upevnění latí. Doporučený rozestup vodorovných latí u střech běžných rodinných domů je 30 – 40 cm.

3. Vodotěsnost prostupů střešní krytinou a oplechování střechy

Střešní okna, ventilační potrubí, komíny, úžlabí a další detaily střechy jsou potenciálními místy zatékání střechy a musíme je ošetřit ještě před samotnou pokládkou krytiny. Prostupy by měly být provedeny odborně a pečlivě tak, aby kolem nich nepronikala vlhkost do podstřešního prostoru.

3. Vodotěsnost prostupů střešní krytinou a oplechování střechy
3. Vodotěsnost prostupů střešní krytinou a oplechování střechy
3. Vodotěsnost prostupů střešní krytinou a oplechování střechy
3. Vodotěsnost prostupů střešní krytinou a oplechování střechy

Vodotěsnost všech prostupů střešní krytinou a oplechování střechy je podmínkou její dlouhé životnosti.

Kontrolu vodotěsnosti těchto míst bychom měli provést ještě před pokládkou samotné krytiny. Pro ošetření prostupů střechy se nejčastěji používají speciální těsnící pásky, tmely nebo stavební silikon.

Před samotnou instalací krytiny by měla firma položit přídavné latě do lůžka úžlabí mezi standardní rozteče latí a úžlabí oplechovat. Zapomenout by se nemělo také na další oplechování střechy, například patky komínů nebo hran štítů.

4. Pokládka a montáž střešní krytiny

Způsob pokládky závisí na typu střešní krytiny. Ve většině případů klademe šablony podél okapu a začínáme položením první šablony k jednomu ze štítů budovy. První šablonu velkoformátové krytiny Ruukki Monterrey položíme na střešní latě k levému nebo pravému okraji střechy a na okapové hraně vytvoříme přesah do žlabu přes první lať a to přibližně o 7 – 10 cm.

Spodní okapovou šablonu srovnáme rovnoběžně s okapovou hranou střechy (první latí) a za pomoci dvou kotvících šroubů šablonu připevníme k latím. Pozor na záměnu spojovacích a kotvících šroubů. Zatímco spojovacími šrouby spojujeme jednotlivé šablony a potřebujeme k tomu nižší utahovací moment, kotvící šrouby slouží k upevnění krytiny k latím a musíme je utáhnout více.

Vždy je navíc nutné utáhnout šroub tak, aby se EPDM těsnění pod hlavou šroubu roztáhlo a přesáhlo po celém obvodu o cca 1 mm přes podložkovou hlavu šroubu. Všechny šrouby musíme montovat kolmo ke krytině!

4. Pokládka a montáž střešní krytiny
4. Pokládka a montáž střešní krytiny
4. Pokládka a montáž střešní krytiny
4. Pokládka a montáž střešní krytiny

Pokládka prvních šablon krytiny a správně ukotvený kotvící šroub s EPDM podložkou.

Spodní šroub první šablony ukotvěte ideálně v rohu šablony u levé štítové hrany střechy, zatímco horní na druhém konci šablony uprostřed. Každou šablonu musíme přichytit k latím alespoň jedním šroubem. Krytinu připevňujeme do spodní vlny kotvícími šrouby a počítáme přibližně se spotřebou 7 – 8 ks/m2 na celkové dokotvení.

4. Pokládka a montáž střešní krytiny
4. Pokládka a montáž střešní krytiny

Správné kotvení střešní krytiny Ruukki Monterrey.

Následně můžeme podsunout druhou šablonu. Ale pozor, zámky krytiny musí být spasovány v celé délce spoje. Takto slícovanou krytinu navzájem spojíme v celé délce a na každé vlně spojovacím šroubem. Zde počítejte přibližně se spotřebou 4 kusů spojovacích šroubů na m2. Spojovací šrouby umisťujeme právě na vlnu krytiny, zatímco kotvící šrouby právě do údolí krytiny. Podobně pokračujeme i s dalšími šablonami a zároveň stále kontrolujeme rovinu okapové hrany a přesah střechy do žlabu.

Po založení několika šablon můžeme krytinu dokotvit k latím. Zbylé kotvící šrouby umisťujeme do každé druhé vlny a ob jedno údolí.

I přes přesné zaměření a rozkreslení střechy je často potřeba krytinu dělit. K dělení používáme ideálně prostřihovací nůžky tzv. nibbler, ruční nůžky nebo ruční kotoučovou pilu s možností regulace otáček a s kotoučem na dělení kovů. Rozhodně nepoužívejte pro dělení plechových krytin ruční úhlovou rotační brusku – flexu. Ta prohřívá materiál a vede k odletu okují, které nenávratně poškozují povrchovou úpravu.

4. Pokládka a montáž střešní krytiny
4. Pokládka a montáž střešní krytiny
4. Pokládka a montáž střešní krytiny
4. Pokládka a montáž střešní krytiny

Plechovou střešní krytinu rozhodně nedělíme flexou.

Při pokládce krytiny je nutné mít čistou obuv nebo používat ochranné návleky.

6. Hřeben střechy, okapy a bezpečnostních prvky

Před vlastní instalací hřebene střechy je potřeba zajistit její ventilaci. Větrání střechy umožňuje stříška z difúzní fólie a větrací hřebenový pás. Ten zamezuje také zafukování sněhu pod střechu. Vlastní hřebenáč se pak připevňuje pomocí krátkých spojovacích šroubů.

6. Hřeben střechy, okapy a bezpečnostních prvky
6. Hřeben střechy, okapy a bezpečnostních prvky
6. Hřeben střechy, okapy a bezpečnostních prvky
6. Hřeben střechy, okapy a bezpečnostních prvky

Instalace hřebenového pásu a hřebenáčů.

Před instalací okapů je třeba vyměřit jejich optimální spád. Doporučovaný spád okapových žlabů běžných střech je přibližně 5 až 10 % (5 – 10 mm na každý metr). Při nedostatečném sklonu se okapy více zanášejí nečistotami, mohou v zimě zamrzat a korodovat a snižuje se jejich životnost. Koncovku žlabu a žlabový kolík izolujeme stavebním silikonem nebo těsnícím tmelem.

6. Hřeben střechy, okapy a bezpečnostních prvky
6. Hřeben střechy, okapy a bezpečnostních prvky
6. Hřeben střechy, okapy a bezpečnostních prvky
6. Hřeben střechy, okapy a bezpečnostních prvky

Doporučovaný spád běžných střech je přibližně 5 až 10 %, tedy 5 až 10 mm na každý metr okapového žlabu.

Co říkáte na zdařilou rekonstrukci střechy?

Publikováno: 10.5.2019, Autor: Ruukki (text a foto), Profil autora: Redakce