reklama

Zdění z broušených cihel je až 2x rychlejší

Ve třetím díle našeho seriálu Jak se staví dům z HELUZu si něco povíme o zásadách zdění z broušených a nebroušených cihel, i o postupech zdění z akustických cihel HELUZ.

Ve třetím díle našeho seriálu Jak se staví dům z HELUZu si něco povíme o zásadách zdění z broušených, nebroušených a akustických cihel HELUZ.
Zdění z broušených cihel je až 2x rychlejší

Příprava a zakládání zdiva

Dříve než začneme se samotným zděním, musíme mít dobře zhotovenou základovou konstrukci /základová deska/ hydroizolační vrstvy pod budoucí zdivo a začištěny případné nerovnosti na základu. Zvláštní důraz klademe na rovinatost založení první řady zdiva. Cihelné bloky zbavené prachu a jiných nečistot pokládáme do znivelované (či vyrovnané) zakládací malty /jeden den staré/, na kterou je zubovým hladítkem nanesena tenkovrstvá malta.Dbáme na správnou vazbu cihel. Optimální je vzájemné přesazení cihel o ½ délky bloku. Při samotném vyzdívání stále kontrolujeme horizontální i vertikální polohu cihelných bloků i celé stěny. Jak jsme již v předcházejících dílech řekli, společnost HELUZ nabízí stavebníkům celou řadu zdících materiálů, broušených a nebroušených cihel.

Příprava a zakládání zdiva
Příprava a zakládání zdiva

Jak se liší broušené a nebroušené cihly

Nebroušené cihelné bloky mají jmenovitou výšku 238 mm, jejich ložné plochy nejsou dokonale rovné, a proto se musí zdít na klasické malty s tloušťkou maltového lože 12 mm (min. 6 mm a max. 15 mm). Broušené cihelné bloky HELUZ mají jmenovitou výšku 249 mm s výrobní tolerancí +-0,5 mm. Zároveň se klade důraz na rovnoběžnost a rovinnost ložných ploch, které mají své přísné standardy. Těchto standardů lze dosáhnout opracováním cihelných bloků na průmyslových bruskách. Díky těmto vlastnostem se dají zdít broušené cihelné bloky na malty pro tenké spáry nebo na speciální tenkovrstvé PU lepidlo (PU pěna pro zdění).

HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená
HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

Specifika zdění z broušených a nebroušených cihel HELUZ

Postup zdění z broušených a nebroušených cihel se liší a má svá specifika a zásady. Nebroušené cihly se zdí na klasické maltové lože, tedy nejčastěji na maltu vápenocementovou s tloušťkou maltového lože kolem 12 mm. Obvyklou chybou zdění z těchto cihel je nedodržení právě tloušťky maltového lože, které má být min. 6 mm a max. 15 mm, u zdiva z „AKU“ cihelných bloků pak minimálně 10 mm. Poměrně častým a stále se opakujícím „nešvarem“ je zdění na dva pruhy malty. Zdivo má pak jiné mechanické vlastnosti, oproti těm, které výrobci cihelných bloků uvádějí ve svých podkladech. Další častou chybou je, že malta se nenanáší až do líce zdiva a není tedy zcela vyplněna ložná spára. Také tato chyba může vést ke snížení mechanických parametrů zdiva, ke vzniku trhlin v následně provedených omítkách. Zhotovená omítka pak má různou tloušťku a v důsledku nerovnoměrného vysychání může praskat.

Specifika zdění z broušených a nebroušených cihel HELUZ
Specifika zdění z broušených a nebroušených cihel HELUZ

Broušené cihly urychlují stavbu

Broušené cihly umožňují rychlejší stavbu stěn, protože na jejich zhotovení se dají použít moderní zdící materiály. Patří sem malty pro tenké spáry a systémová PU pěna pro zdění. U zdiva z broušených cihel je velmi důležité, aby vrstva zakládací malty byla v naprosté rovině. Toho dosáhneme pomocí zakládací a nivelační soupravy. Pro nanášení tenkovrstvých malt se používají k tomu vyvinuté nanášecí válce popřípadě systémová PU pěna pro zdění. Díky těmto vlastnostem je zdění z broušených cihelnách bloků výrazně rychlejší (až 2x) oproti zdění na klasické malty.

Pokud si nechcete „zadělat“ na velký problém, pak vždy dbejte na doporučení výrobců jak aplikovat moderní zdící materiály. Některé stavební firmy nepoužívají nanášecí válce tenkovrstvých malt a místo toho používají nefunkční malířské válečky. Příčinou snížení mechanických parametrů zdiva je rovněž nevhodné rozmíchání konzistence malt, záměna systémové PU pěny za jiný neověřený typ než který je doporučen výrobcem cihelných bloků a v neposlední řadě nedokonalé vyrovnání zakládací malty. Častou a velmi významnou chybou je záměna typu tenkovrstvé malty např. za PU pěnu. Typ malty má značných dopad na mechanické vlastnosti zdiva. V tomto ohledu je tedy nutné vždy respektovat projektovou dokumentaci popřípadě si nechat záměnu schválit projektantem stavby.

Broušené cihly urychlují stavbu
Broušené cihly urychlují stavbu

Na co použít zdící PU pěny

Nabízí se otázka, kdy je možné využít při zdění pěnu a kdy je nutné vyzdívat stěny domů pouze na maltu. Systémovou PU pěnu je bez problémů možné použít tehdy, pokud jsou stěny domu navrženy v souladu s touto technologií. Na stěny je kladeno mnoho funkčních požadavků (únosnost, požární odolnost, zvuková izolace, tepelná ochrana a pod). Obecně platí, že zdivo vyzděné na malty (myšleno tenkovrstvé i klasické) má oproti zdivu s použitím PU pěny, lepší vlastnosti ve větší či menší míře. Jedním z případů, kdy se nehodí vystavět zeď na systémovou zdicí PU pěnu je např. obvodová suterénní stěna.

Specifika při zdění AKU cihel

Pokud jde o zdění z akustických cihel, má stavba cihlové stěny také svá specifika. Cihelné bloky typu „AKU“ se výlučně zdí na klasické maltové lože. Je možné se setkat s broušenými „AKU“ cihelnými bloky, ale zdivo z nich dosahuje menší zvukové izolace. Nutné je především dodržet minimální tloušťku maltového lože 10 mm a maltu nanášet až do líce zdiva. Další zásadou je nutnost dodržet provedení konstrukčních detailů u napojení stěn na přiléhající konstrukce, kdy se např. pod patu stěny ukládá asfaltový pás tl. min. 3,0 mm.

Publikováno: 13.2.2018, Autor: Heluz (text a foto), Profil autora: Redakce