reklama

Kontrolou střechy po zimě ušetříte čas i peníze

Po zimě přichází čas na obsáhlou revizi střechy. I když to tak na první pohled nemusí vypadat, vaše střecha mohla v průběhu zimy utrpět poškození od padajícího zmrzlého sněhu, rampouchů nebo polámaných větví. Pravidelné průzkumy střechy, které mohou odhalit různá poškození a škody, prodlužují její životnost. Na pomoc si můžete přizvat pokrývače odborníka nebo se do kontrolování pustit sami. Víte, co všechno je třeba zmapovat, abyste si mohli být jisti, že je všechno v pořádku?

Po zimě přichází čas na obsáhlou kontrola střechy. I když to tak nemusí vypadat, vaše střecha mohla v průběhu zimy utrpět poškození od napadaného sněhu.
Kontrolou střechy po zimě ušetříte čas i peníze

Krytiny z pálených keramických tašek se podle zkušeností odborníků i majitelů střech z tohoto materiálu dožívají sta let a nezřídka i více. Aby sloužily co nejdéle, doporučují specialisté ze společnosti Tondach jejich pravidelnou kontrolu. Revize by měla ideálně probíhat dvakrát do roka, tedy před zimou a po ní.

Kontrola střechy se doporučuje také po silných bouřkách nebo větrných smrštích. Pravidelná prohlídka pomůže při odhalení případných problémů již v zárodku. Včasné řešení objevených závad pak zamezí vzniku větších škod a prodlužuje životnost celého střešního pláště i vlastního krovu.

Kontrolou střechy po zimě ušetříte čas i peníze
Kontrolou střechy po zimě ušetříte čas i peníze

Začínáme vizuální kontrolou střechy

Jarní revize střechy má za cíl zkontrolovat stav a funkčnost střechy a jejich prvků po zimě. U skládané krytiny se doporučuje začít vizuální kontrolou střešních tašek. Zevrubnou prohlídku zvládneme sami, je-li však střecha členitá nebo trpíte závratěmi, vyplatí se raději pozvat odbornou pokrývačskou firmu. Po zimě mohlo dojít vlivem sjíždění sněhu například k posunutí protisněhových prvků, popřípadě jiných výstupků na střeše, jako jsou odvětrávací komínky.

Začínáme vizuální kontrolou střechy
Začínáme vizuální kontrolou střechy

Co prohlédnout na střeše

Na střeše prohlédněte klempířské prvky kolem průniků, plechy komínů, vikýřů, světlíků a odvětrávacích prvků. Zkontrolujte také protisněhové zábrany a jejich upevnění. Pokud byly správně nainstalovány, měly by přežít zimu bez újmy. Ze žebříku prohlédněte žlaby, okapy a odtokové roury včetně jejich uchycení. Ujistěte se, že nejsou ucpané, zprohýbané nebo děravé a pevně drží na svém místě. Pokud zjistíte jakoukoliv závadu, neodkládejte její opravu na pozdější dobu.

Co prohlédnout na střeše
Co prohlédnout na střeše

Kontrola střechy z podkroví

Další fáze revize už může víceméně probíhat z interiéru domu. U střešních oken zkontrolujte těsnění, ujistěte se, že nedošlo k jeho popraskání nebo zpuchření. Po zimě zkontrolujte zejména neobývané podkrovní a půdní prostory. Zatékání při jarní oblevě může podstřešní systémy výrazně poškodit, zvláště pokud nedojde k včasnému zásahu. Na dřevěných částech krovů by se mohla objevit houba nebo zaplísnění.

Narazíte-li během revize na poškozené nebo nefunkční prvky, co nejdříve je vyměňte nebo opravte.

V některých případech může nastat situace, kdy je střecha nebo podstřeší poškozeno natolik, že pouhá oprava nebo výměna jednotlivých prvků nestačí. Poté přichází čas na kompletní rekonstrukci krytiny.

Shrnutí postupu při revizi střechy:

1. Vizuálně zjistěte stav krytiny.2. Prověřte klempířské prvky kolem průniků.3. Zkontrolujte žlaby, okapy a odtokové roury včetně jejich uchycení.4. Zkontrolujte také protisněhové zábrany a jejich upevnění.5. Uvnitř domu po zimě zkontrolujte zejména neobývané podkrovní a půdní prostory, ujistěte se, že do nich nezatéká.6. Nefunkční a poškozené prvky opravte nebo vyměňte co nejdříve.

Tip Rudolfa Pruse - vedoucího technického úseku Tondach ČR

Pokud objevíte poškození menšího rázu, jako je prasklá taška v místě, kam se bez problémů dostanete, zvládnete ji vyměnit sami. Objevíte-li větší závadu popřípadě poškození na těžko dostupném místě, raději zavolejte specializovanou firmu. S nalezením odborného pokrývače ve vašem okolí pomůže web www.pokryvacikrytiny.cz.

Připraveno ve spolupráci s odborníky ze společnosti Tondach Česká republika s.r.o. Více na www.tondach.cz.

Publikováno: 19.3.2018, Autor: Tondach (text a foto), Profil autora: Redakce