reklama

Špatná pata zdiva může být Achillovou patou

V dnešním díle seriálu Pasivní domy z HELUZu si něco povíme o založení první řady zdiva z broušených cihel a přiblížíme vám, co to znamená pata zdiva. Řekneme si, jaké se dělají nejčastější chyby při zakládání zdiva a také vám nabídneme informace jak chránit patu zdiva před nepříznivými vlivy (vlhkostí).

Špatná pata zdiva může být Achillovou patou

K vysvětlení pojmu Pata zdiva nám poslouží data a informace z prvního pasivního domu z jednovrstvé cihelné konstrukce v ČR, který vystavěla společnost HELUZ cihlářský průmysl v roce 2014 u Českých Budějovic.U lidí je pata velmi důležitou části pro stabilitu celé nohy a tím i celého těla. A samozřejmě i pata zdiva je velmi důležitou částí konstrukce zajišťující v první řadě stabilitu stěn – viz. obrázky 1 a 2.

Při výstavbě pasivních a nízkoenergetických budov je nutné pro snížení tepelných ztrát a tím i provozních nákladů zvolit vhodnou tepelněizolační obalovou konstrukci. Musíme rovněž zajistit vzduchotěsnost detailu a zajistit u pasivních domů minimalizaci tepelných ztrát. Těchto požadavků se dá jednoduše dosáhnout jednovrstvým zdivem z cihel HELUZ Family 50 2in1. Proto bychom vám rádi ukázali dva příklady detailu u jednovrstvého zdiva se zatepleným soklem a bez zatepleného soklu.

Obrázek č.1 detail paty zdiva (Stavba první pasivní dům z jednovrstvého zdiva HELUZ Family 2 in 1
Obrázek č.1 detail paty zdiva (Stavba první pasivní dům z jednovrstvého zdiva HELUZ Family 2 in 1
Obrázek č.2 Posouzení detailu založení základové desky na pěnovém skle se zatepleným soklem xps polystyrénem
Obrázek č.2 Posouzení detailu založení základové desky na pěnovém skle se zatepleným soklem xps polystyrénem

Na prvním obrázku je vidět detail použitý při stavbě prvního pasivního domu v Českých Budějovicích z jednovrstvé konstrukce HELUZ Family 50 2in1. Sokl je zhotovený z cihel HELUZ Family 38 2in1 a je zateplený extrudovaným polystyrénem v tl. 100 mm. Na detailu není vidět žádný tepelný most. Cihly HELUZ Family 38 v soklové části a XPS polystyrén, který probíhá až po vrstvu pěnového skla, je dostatečnou tepelnou ochranou.

Detail bez zateplené soklové části zdiva

Detail bez zateplené soklové části zdiva
Detail bez zateplené soklové části zdiva

Tepelný most není viditelný ani na posuzovaném detailu navrženém z broušených cihel HELUZ Family 50 2in1. Zdivo je založené na železobetonové desce, pod kterou je umístěno pěnové sklo. Proto použití jednovrstvého zdiva z cihel HELUZ Family 2in1 je pro konstrukce rodinných domů jednou z nejlepších možností jak z pohledu ochrany úniků tepla, tak i z pohledu jednoduchosti výstavby.

Zakládání zdiva
Zakládání zdiva

Na prvním obrázku je vidět detail použitý při stavbě prvního pasivního domu v Českých Budějovicích z jednovrstvé konstrukce HELUZ Family 50 2in1. Sokl je zhotovený z cihel HELUZ Family 38 2in1 a je zateplený extrudovaným polystyrénem v tl. 100 mm. Na detailu není vidět žádný tepelný most. Cihly HELUZ Family 38 v soklové části a XPS polystyrén, který probíhá až po vrstvu pěnového skla, je dostatečnou tepelnou ochranou.

V dnešní době jsou nejčastěji používané cihly broušené na rozdíl od klasických nebroušených. Proto i malta v patě zdiva musí být upravena pro broušené cihelné bloky pomocí nivelačního přístroje a latě. Poté se provede výškové zaměření základové desky v místě budoucích stěn podle projektové dokumentace. Po zaměření naneseme systémovou tepelněizolační zakládací maltu, kterou vyrovnáme do absolutní roviny.

Nejčastější chybou při zakládání zdiva z broušených cihel HELUZ je položení broušených cihel na základovou desku, aniž bychom použili zakládací maltu. Základová deska bez vyrovnání může být značně nerovná - „základová deska není čistá podlaha“. Pokud budeme používat broušené cihly bez vyrovnání zakládací maltou, může dojít k náklonu jednotlivých cihel. A protože zdivo zdíme pomocí tenkovrstvé malty nebo zdicí pěny, nejsou zde skoro žádné možnosti k vyrovnání zdiva, a tudíž stěna nemůže být vyzděna s požadovanou přesností. Proto společnost HELUZ doporučuje využít jejich služeb a založit zdivo s pomocí zakládací malty.

Podlaha nad úrovní upraveného terénu
Podlaha nad úrovní upraveného terénu
Podlaha v úrovni upraveného terénu
Podlaha v úrovni upraveného terénu

Ochrana paty zdiva před nepříznivými vlivy (vlhkostí)

Patu zdiva je nutné chránit před nepřízní počasí, je potřeba zamezit, aby se vlhkost dostala do založeného zdiva. Nabízejí se zde dvě možnosti ochrany paty zdiva.Zaprvé vytvořením zpětného spoje z asfaltových pásů umístěné z vnější strany, které jsou celoplošně natavené s přesahy min. 100 mm nebo pomocí foliového systému.

Pokud správně založíme patu zdiva, musíme řešit ochranu konstrukce zdiva pod terénem. Nejlépe je ochránit zdivo z vnější strany od základové spáry s vyvedením hydroizolace nad upravený terén min. 300 mm. Pokud provedeme správné napojení vodorovné hydroizolace na svislou, ochráníme tím zdivo na dlouhá léta.

Napojení vodorovné a svislé izolace
Napojení vodorovné a svislé izolace
Ochrana paty zdiva hydroizolací
Ochrana paty zdiva hydroizolací

Ochrana paty zdiva z vnitřní strany

Rovněž je nutné chránit patu zdiva před vlhkostí na základové či stropní desce. Optimální je ochrana z vnitřní strany do výšky cca 50 až 100 mm. Ochranu vytvoříme např. natřením cihel tekutou hydroizolační emulzí nebo zhotovením zpětného spoje povlakové hydroizolace z asfaltových pásů či PVC fólie. Toto opatření zajistí jednak ochranu paty zdiva proti stojící vodě na desce po přívalovém dešti a zároveň se zajistí vzduchotěsné napojení podlahy a stěny.

Výrobce doporučuje během stavby nechat malý prostup (v průměru cca 20 mm) v zakládací maltě pod obvodovým zdivem pro odvodnění vody ze základové desky. Otvor se po zastřešení stavby zapraví. Pochopitelně kaluže vody, stojící na desce, je nutné vymést koštětem.

PŘÍKLAD SPRÁVNÉHO ZALOŽENÍ PATY ZDIVA

Správné založení paty zdiva
Správné založení paty zdiva
Ochrana hydroizolační emulzí
Ochrana hydroizolační emulzí

V další části seriálu Pasivní domy z HELUZu vás chceme seznámit jak správně řešit detaily stavebních otvorů při stavbě pasivního domu. Řekneme si jaké materiály použít k řešení tepelných mostů kolem rámů oken a dveří.

Publikováno: 28.9.2019, Autor: Heluz (text a foto) , Profil autora: Redakce