reklama

Renovace balkónů a lodžií

Jak upravit povrch na panelákovém balkoně či lodžii tak, aby byl nejen praktický a dobře se udržoval, ale také plnil estetickou funkci? Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb. Mnoho oprav si lze udělat svépomocí, ale změny, které ovlivňují kupříkladu statiku, je nutno konzultovat s odborníkem. Pro další informace doporučujeme se obrátit na experty z webu NejRemeslnici.cz.

Renovace balkonu nebo lodžie není práce pro amatéry, kteří nemají ani potuchy o stavebních pracech. Poradíme, jak na to. úpravách
Renovace balkónů a lodžií

Požádejte o souhlas

Rekonstrukce lodžií ve starých panelových domech nebývá jednoduchá. Protože při ní musíme myslet nejen na estetickou stránku finálního výsledku, ale i na bezpečnost, musíme se nejprve poradit se statikem, který prozkoumá stav betonových panelů a určí vhodný postup. Provede se sanace zvětralých panelů, opraví se případné praskliny, lodžie se opatří novou hydroizolací a pak se teprve může přistoupit k té příjemnější etapě: třeba k výběru nové podlahové krytiny a obkladů.

Protože se přeměna lodžie týká fasády domu, zřejmě k ní budete potřebovat souhlas družstva nebo společenství vlastníků. Většinou se totiž vyžaduje, aby všechny lodžie na budově vypadaly jednotně. Nikomu nejspíš nebude vadit, že použijete na podlahu dřevoplastová prkna, to nakonec z ulice nikdo neuvidí. Konzultace ale bude nezbytná v případě, že lodžii zasklíváte nebo u ní vyměňujete zábradlí. Před rekonstrukcí také zajděte na stavební úřad a zjistěte si, co je pro zamýšlené změny zapotřebí z hlediska úředních pravidel.

Až na výjimky vypadají lodžie a balkóny bytových domů a paneláků obvykle jednotně
Až na výjimky vypadají lodžie a balkóny bytových domů a paneláků obvykle jednotně

Komplexní řešení

Při opravách a konstrukcích balkonů a lodžií dochází obvykle k syntéze řady specializací a celé řady technologií, technických a technologických postupů.

  • Statické zajištění lodžiových stropních dílců a svislých nosných konstrukcí.
  • Reprofilace porušených betonových prvků.
  • Provedení povrchových úprav - hydroizolačního souvrství, tepelně izolačních obkladů, nátěrů apod.
  • Výměna, případně repase stávajících zábradlí.
  • Další úpravy – například zasklení lodžií.

Kotvení zábradlí má dopad na konstrukční detaily nejen při výměně nášlapných vrstev na podlaze lodžií, ale i na zateplení fasády. Před provedením zateplení je tedy nutno kotvení staticky zhodnotit a případně navrhnout příslušné úpravy - buď celkovou výměnu zábradlí, nebo pouze staticky účinnou repasi.

Místnost navíc nebo prostor pro relaxaci se vždycky hodí!
Místnost navíc nebo prostor pro relaxaci se vždycky hodí!

Oprava má smysl

Většina neopravených panelových a bytových domů má i nevyhovující lodžie s porušeným povrchem či dokonce se špatnou statikou. Proto se při renovaci domů obvykle zaměřujeme na kompletní výměnu a instalaci nových lodžií, jejich zasklívání, opravy podesty obložením dlažbou či dřevem, opravy zábradlí, úpravy povrchů, sanaci vlhkých zdí.

Systém lodžií se dá použít na většině domů s rozdílnou konstrukcí. Rozměry a typ lodžií vždy závisí na konkrétní stavbě a vyžadují statický posudek.

Zapuštěné lodžie zmenšují obytnou plochu bytu a zhoršují osvětlení vnitřních prostor.

Polozapuštěné mají stejné nevýhody jako lodžie zapuštěné, navíc se musí dokonale tepelně izolovat části nosných svislých zdí přiléhajících k lodžii, aby nepromrzalo zdivo.

Předsazené nezmenšují obytnou plochu a svislé zdi není nutné tepelně izolovat, proto jsou dnes nejčastěji používanou konstrukcí.

Betonové zalomené lodžie kopírují nosné panely uvnitř domu. Nejčastější horizontální modul je 3,6 m a vertikální pak 2,8 m. Tvar se zkosenými rohy byl zvolen k prosvětlení stávajících obytných místností.

Kvůli zvětšení užitné plochy lze prodloužit zapuštěnou betonovou lodžii o 50, 90, maximálně o 150 cm směrem ven od stěny domu. Prodloužená, původně jen zapuštěná betonová lodžie, pak vyčnívá před stěny paneláku. Prodloužením lodžie změníme i ráz panelového domu. Už bude působit mnohem moderněji a atraktivněji. Součástí prodloužení lodžie může být také jejich zasklení. U většiny domů lze vyměnit balkony za prodloužené zapuštěné betonové lodžie.

V letních měsících je balkon či lodžie k nezaplacení
V letních měsících je balkon či lodžie k nezaplacení

Zasklení lodžie

Pro dodatečné zasklení prostoru lodžie se využívá betonové a kovové zábradlí. Osvědčil se bezrámový zasklívací systém z čirého bezpečnostního skla tloušťky 6 mm a vodicích hliníkových profilů pro zasklení lodžií, balkonů a výklenků domů. Systém minimalizuje tepelné ztráty, ochraňuje proti nepřízni počasí, hluku, prachu a exhalacím. Je účinnou překážkou proti vloupání.

K dalším výhodám zasklení patří snadné ovládání, bezúdržbový provoz, bezpečné a pohodlné mytí z prostoru lodžie či balkonu, křídla jezdí po kolejnici a nevyžadují masivní kotvení, velmi dobré těsnící vlastnosti díky speciálnímu tvaru těsnění, rychlá a bezpečná montáž bez použití lešení nebo lávky.

Zasklená lodžie je praktická jako obytný prostor i v případě, že máte domácího mazlíčka
Zasklená lodžie je praktická jako obytný prostor i v případě, že máte domácího mazlíčka

Nejdůležitější je hydroizolace

Každý balkon nebo terasu doprovází nejen požadavky a představy investora, ale rovněž zásady spojené s použitím jednotlivých výrobků. A právě u konstrukcí a prostor, které jsou vystaveny vysoké vlhkosti či extrémním klimatickým vlivům, se kvalitní hydroizolace vyplatí. Její primární funkcí je chránit podkladní vrstvy před prostupující vodou a vlhkostí a tím zaručit dlouhodobou spolehlivost a funkčnost celého souvrství. Výrazně se také podílí na eliminaci vzniku plísní, kterými mohou být vlhké konstrukce zasaženy. Nesmí však být zaměňována s penetrací. Penetrace či kontaktní můstky mají za úkol pouze sjednocení vlastností podkladu a vytvoření potřebné adheze pro následující vrstvy. Dlouhodobě však nejsou určeny pro zatížení vodou.

Při realizaci balkonové hydroizolace a následném uložení dlažby je nutné dodržet přesný technologický postup. Začínáme přípravou podkladu. Penetrační nátěr se nanáší na čistý podklad pomocí válečku. Při jeho aplikaci dbáme na to, aby pokryl celou plochu. Do rohů, kde nátěr není možné nanést válečkem, i na plochu budoucího soklu se aplikuje pomocí štětce. Po nanesení se musí nechat zaschnout. Doba schnutí se pohybuje v rozpětí dvou až tří hodin, v závislosti na teplotě okolního prostředí.

Druhou fází je utěsnění nášlapné plochy balkonu a soklu proti pronikání vlhkosti do nosné konstrukce. Pro tento účel je vhodné použít dvousložkovou trvale pružnou hydroizolaci. Když je směs dokonale promíchaná, vytvoří se na okraji balkonu lůžko, do něhož se osadí okapová lišta. Po jejím osazení je možné i zbytek ošetřované plochy pokrýt směsí. Přechody mezi svislými a vodorovnými plochami se izolují těsnicí páskou. Nakonec se páska překryje vrstvou dvousložkové trvale pružné hydroizolace. Když je celá ošetřovaná plocha pokryta dvěma vrstvami utěsňovacího materiálu, je třeba počkat přibližně dvanáct hodin, než materiál zaschne.

Během této technologické přestávky se musí balkonová plocha chránit proti dešti. Následně lze přistoupit ke kladení dlažby.

Nejen sušení prádla a větrání peřin - balkón lze využít i jinak
Nejen sušení prádla a větrání peřin - balkón lze využít i jinak

Užívat si

Na balkóně pak může vzniknout příjemné letní posezení obklopené záplavou rostlin, které vám zajistí trochu toho soukromí. Lodžie a balkony jsou místem, kde lze odpočívat, pěstovat květiny, pít kávu, prostě žít. A když prostor zasklíme, zvýšíme komfort svého bydlení, protože zabráníme zbytečným únikům tepla, snížíme pronikání hluku a nečistot do bytu a ochráníme lodžii před nepřízní počasí.

Publikováno: 1.8.2019, Autor: Nejřemeslníci.cz (text a foto) , Profil autora: Redakce